Redakce Epoch Times

21. 7. 2019

V rámci pracovní cesty do Středočeského kraje se premiér a ministři zabývali především problematikou sucha a přístupy k jeho řešení. Spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem navštívili obce zasažené suchem.

V obci Heřmaň byl v letech 2012 až 2014 revitalizován tok Staré Blanice odtěžením sedimentu ze dna koryta a jeho modelaci. „Zároveň došlo ke zprůchodnění tzv. migrační bariéry rybím přechodem. Provedené úpravy mají pomoci s efektivnějším zadržováním vody. Také pomohou okolní krajině lépe se vyrovnat s povodněmi tím, že dojde ke zpomalení povrchového odtoku vody. Ta se následně rozleje do široké nivy, kde se vsákne. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 50 milionů korun. O financování se postaraly prostředky EU a Státního fondu životního prostředí,“ uvádí vládní tisková zpráva.

Celkově se na řešení sucha podle vlády počítá s náklady přibližně 3,4 miliardy korun.

V Cehnicích si členové vlády prohlédli projekt retenční nádrže Třtí na Cehnickém potoce. Právě probíhající obnova nádrže s mokřadním biotopem má obci sloužit jako ochrana před povodněmi, které Cehnice postihly během posledních sedmnácti let hned čtyřikrát. V rámci úpravy dojde k odbahnění nádrže a opravě hráze. Nově pak vznikne výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Zároveň bude v části nádrže provedena revitalizace toku, vyhloubeny tůně a vytvořen mokřad. Po dokončení prací, se kterými se počítá na letošní listopad, bude k dispozici retenční prostor o objemu 50 000 m3. Cena obnovy nádrže je 16 milionů korun, z toho 13,5 milionu jde z příspěvků EU.

Následně navštívili obec Jivno, která se se suchem dlouhodobě potýká. Jen v srpnu 2018 bylo nutné do obce dovézt cisternou 156 m3 vody. Cílem dvou projektů je vybudování nových zdrojů pitné vody formou vrtů. Tím dojde k zajištění pitné vody pro část obyvatel obce, kteří nejsou napojeni na vodovod. Vrty pomohou i obci Vyhlídky, kde veřejný vodovod není a jako zdroj vody slouží domovní studny. U vrtu J-2 se v tuto chvíli pracuje na napojení na vodárenský systém obce. U druhého vrtu HV-2 probíhají práce na projektové dokumentaci na vybudování studny a odběrného místa.

babis
Prohlídka zrevitalizovaného koryta řeky Loděnice, 17. července 2019. (Vlada.cz) 

Městys Senomaty na Rakovnicku patří do oblastí nejvíce postižené suchem. Vláda se zástupci Povodí Vltavy a Ohře diskutovali projekty vodních nádrží Senomaty a Šanov a seznámili se s komplexním řešením problematiky sucha v povodí Rakovnického potoka a s přípravou vodního díla Kryry, které by mělo sloužit také k zajištění dostatku vody pro závlahy chmelařských a zemědělských oblastí a ke zlepšení průtoků během období sucha. Na první etapu souvisejících opatření je k dispozici 550 milionů korun.

Další zastávkou byla obec Chrášťany, kde delegace navštívila firmu Lupofyt, kde pěstují například odrůdu chmele žatecký poloraný červeňák. Chmelnice jsou zde pod závlahou. Na budování a obnovu závlah je pro zemědělce určen program Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu. Zemědělci tak mohou na období let 2017 až 2022 využít celkem 1,1 miliardy korun. Na podporu kapkové závlahy do chmelnic je pak v národním programu vyčleněno celkem 35 milionů korun. Oproti roku 2018 jde o navýšení o téměř 9 milionů korun.

babis
Premiér během prohlídky chmelnice v Chrášťanech, 17. července 2019. (Vlada.cz)

V obci Nenačovice se zástupci vlády seznámili s revitalizací vodního toku Loděnice. V letech 2014 a 2015 došlo k vytvoření nového meandrujícího koryta. To bylo rozšířeno z původních 6 až 8 metrů na přibližně 20 metrů. Kromě rozšíření došlo také k prodloužení toku o 370 metrů, změlčení koryta či vzniku několika tůní. Změlčení koryta pomůže ke zlepšení vodohospodářských poměrů a zmírnění dopadů povodní na níže ležící obce. V okolí koryta zároveň došlo k vysazení 10 000 stromů a keřů. Do investic v boji proti suchu se od roku 2014 investovalo již 40 miliard. V dalších letech se počítá s 30 miliardami korun z národního investičního plánu a minimálně 20 miliardami korun z evropských fondů.

Celkově se na řešení sucha podle vlády počítá s náklady přibližně 3,4 miliardy korun.

Zdroj: Vlada.cz

Informace o projektech realizovaných ve Středních Čechách v rámci boje se suchem na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.