Milan Kajínek

4. 11. 2019

Analýza zpravodajství

Spor mezi projektem Karlovy univerzity zaměřeným na Čínu a Česko-čínské vztahy s úvěrovou společností Home Credit, která v současnosti působí v Číně.

Projekt Sinopsis, který provozuje Ústav Dálného východu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zveřejnil několik článků o činnosti společnosti Home Credit potažmo investiční skupiny PPF miliardářů Petra Kellnera a Jiřího Šmejce. Jeden z posledních článků vyvolal silné reakce čtenářů i Home Creditu.

Jedná se o Analytický článek zveřejněný pod názvem Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu 23. října na stánkách Sinopsis (který následně přebral projekt Hlidacipes.cz).

Ředitel komunikace Home Creditu Milan Tománek na text článku reagoval o několik dní později. 30. října zveřejnil tiskovou zprávu nazvanou Reakce společnosti Home Credit na lživý a manipulativní článek zveřejněný na serveru Hlídací pes.

„Tento článek jde nejenom daleko za hranu jakékoliv novinářské etiky, ale obsahuje celou řadu vysloveně lživých tvrzení i záměrných manipulací, které zásadním způsobem poškozují dobré jméno společnosti Home Credit,“ uvádí Tománek a na konci zprávy prohlašuje, že společnost Home Credit „podá na autory textu žalobu“.

Ředitel projektu Sinopsis, sinolog Martin Hála v reakci uvedl, že prohlášení Milana Tománka je „vnitřně rozporné a nekoherentní“, podání žaloby prozatím nekomentoval. „S úplnou reakcí počkáme na případný právní dokument. Mezitím čtenářům doporučujeme plné znění inkriminovaného článku na našem webu,“ dodává Hála.

Vztahy mezi PPF a Karlovou univerzitou

Vztahy mezi společností PPF, projektem Sinopsis a částí Karlovy univerzity se ale vyhrotily mnohem dříve.

Společnost Home Credit podepsala partnerství s rektorem Karlovy univerzity Tomášem Zimou 30. září 2019, o čemž informovaly stránky Aktuálně.cz. Následně se proti uzavření smlouvy postavily obě fakulty, které měly z finančních darů Home Creditu profitovat a o připravované smlouvě údajně nevěděly. Uzavření partnerství kritizoval také projekt Sinopsis, který dlouhodobě zpravodajsky sleduje činnost společnosti v Číně.

Čeští experti na Čínu (zleva) Martin Hála, Olga Lomová a Ondřej Klimeš. Konference Čína v kontextu mezinárodních vztahů v Poslanecké sněmovně, 7. října 2019. (Se svolením Pirati.cz)
Čeští experti na Čínu (zleva) sinologové Martin Hála, Olga Lomová a Ondřej Klimeš. Konference Čína v kontextu mezinárodních vztahů v Poslanecké sněmovně, 7. října 2019. (Se svolením Pirati.cz)

10. října společnost Home Credit od spolupráce odstoupila.

„Chtěl bych vám oznámit, že Home Credit se dnes rozhodl od smlouvy s Univerzitou Karlovou odstoupit,“ uvedl 10. října Milan Tománek, ředitel komunikace Home Creditu a dodal, že společnost přijala rozhodnutí na základě kritiky z akademických kruhů i širší veřejnosti.

„Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě před tím, než byla spolupráce vůbec zahájena. Přejeme Univerzitě Karlově vše dobré,“ uvedl Tománek.

Podpořit vysoké školství nebo umlčet kritické sinology

Podle autora týdeníku Respekt Ondřeje Kundry „smlouva vyvolala vlnu kritiky z řad studentů, akademiků i širší veřejnosti“. „Tuto ‚vzpouru‘ lze interpretovat jako výraz svobodné společnosti, nebojácnosti projevit názor a další krok směrem k sebevědomé obraně hodnot,“ uvedl Kundra.

Zmiňovaný názor spekuluje nad otázkou, zda chtěla PPF partnerskou smlouvou umlčet kritické sinology z Karlovy univerzity.

Faktem je, že již 3. září, již měsíc před podepsáním smlouvy s Karlovou univerzitou kritizovala PPF (majitel Home Creditu) články publikované na Aktuálně.cz a Sinopsis.

„Dne 3. 9. 2019 publikoval web Sinopsis.cz a on-line portál Aktuálně.cz články k podnikání společnosti Home Credit v Číně, které vznikly na základě „monitoringu tisku a online sítí v Číně“. Články vypovídají o základní neznalosti principů finančního podnikání. Lidé ze Sinopsisu tak definitivně potvrdili, že jim nejde o fakta, ale pouze o manipulaci, poškozování dobrého jména společnosti Home Credit a skupiny PPF a šíření lživých informací,“ uvádí tisková zpráva PPF z 3. září 2019.

Následně došlo koncem září k tichému podepsání smlouvy s rektorem Karlovy univerzity Tomášem Zimou. Zveřejnění plného znění smlouvy ukázalo, že obsahuje takzvaný dodatek o nekritizování: „Obě strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci,“ uvádí smlouva podle Aktuálně.cz.

Podle Home Creditu si takové ujednání do smlouvy prosadili zástupci univerzity. „Text pochází z právních dokumentů univerzity,“ sdělil bez bližších podrobností Tománek Aktuálně.cz.

Tento dodatek byl kriticky vykládán tak, že po podepsání smlouvy by už neměly vycházet na stránkách univerzity kritické články o Home Creditu potažmo PPF.

Poté, co Home Credit ustoupil od spolupráce, 30. října publikoval Sinopsis kritický článek, na který reagoval Home Credit oznámením o podání žaloby na Sinopsis.

Podle ředitele projektu Sinopsis Martina Hály „současné hrozby staví nedávný pokus PPF o „partnerství“ s Karlovou univerzitou v Praze do nového světla“.

Home Credit uvádí, že „skupina čelí neustálým mediální útokům založeným na lžích, polopravdách a manipulacích,“ které již podle Home Creditu „nelze dál tolerovat“. „Home Credit se napříště bude bránit všemi dostupnými prostředky,“ uvádí tisková zpráva společnosti.

Karlova univerzita, Čína, ČR a PPF

Další obavy vzbuzuje rostoucí vliv Číny a množících se snah pronikání čínského režimu do akademických obcí prostřednictvím různých projektů, jakými jsou například Konfuciovi instituty.

Český rozhlas nedávno zveřejnil zprávu, ve které uvádí, že Čínské velvyslanectví údajně skrytě financovalo konference, které pořádá Univerzita Karlova a zaštiťuje rektor Tomáš Zima. Za akce, které spolupořádal tajemník Česko-čínského centra univerzity Miloš Balabán, měla ambasáda zaplatit až 1 milion 200 tisíc korun. Balabán po zveřejnění případu rezignoval na funkci tajemníka.

Jan Lipavský, místopředseda zahraničního výboru a místopředseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)
Jan Lipavský, místopředseda zahraničního výboru a místopředseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (Se svolením Institutu pro politiku a společnost)

Obavy v tomto směru vzbuzují informace, že se PPF netají tím, že stojí za otočením české zahraniční politiky vůči Číně, která se radikálně změnila, když PPF vstoupila na čínský trh. Tuto otázku komentoval senátor Pavel Fischer 7. dubna 2019 v pořadu České televize 168 hodin.

Podle dalšího senátora Marka Hilšera si Petr Kelner, spolumajitel PPF „přivlastnil českou zahraniční politiku“, uvedl Hilšer ve stejném pořadu ČTV. Ze vstřícné české zahraniční politiky vůči Číně profituje podle kritiků především PPF, která sídlí v Holandsku, nikoliv v ČR.

I podle prohlášení poslance Jana Lipavského (Piráti) má PPF nepřetržitý vliv na postoj české politické reprezentace vůči Číně. „PPF nejprve dostala licenci v čínském Ťian-ťinu a potom po celé Číně. Její Home Credit má licenci na jeden rok a musejí vždy licenci obnovovat, díky tomu jsou permanentně pod tlakem. Což ukazuje obnovování čínského vlivu v ČR. To znamená servilitu PPF vůči Číně,“ uvedl Lipavský na debatě v Praze 10. října 2018.

Spornou otázkou v oblasti partnerství mezi Karlovou univerzitou a PPF tedy byla i otázka, zda by se nestalo partnerství potenciálním mostem pro další zasahování čínského režimu do akademické obce v ČR.

V diskusi během debaty nazvané Může být zvyšování čínských aktivit ohrožením pro ČR? sinolog Martin Hála uvedl: „Je dobré věnovat pozornost tomu, co dělá PPF v Číně. PPF je jedním z hlavních hybatelů politické proměny v ČR.“

„Rozhodnutí o změně politiky vůči Číně padla jednoznačně ze strany politiků ovlivněných PPF, potažmo Čínou,“ řekl Hála.

6 otázek pro Home Credit

Níže publikujeme 6 otázek zaslaných společnosti Home Credit. Respektive tiskovému oddělení a řediteli PR společnosti, panu Milanu Tománkovi dne 1. listopadu 2019, na které adresáti prozatím nereagovali.

1) Zaznívá z mnoha stran, konkrétně například od senátorů Marka Hilšera a Jana Fischera, že PPF stojí za obratem české zahraniční politiky vůči Číně, a že důvodem toho, že PPF tento obrat „zafinancovala“, je vytvoření podmínek pro rozběhnutí podnikání společnosti Home Credit v ČLR. Je to pravda? Jaký je váš pohled na tuto věc?

2) Došlo ke zrušení plánované spolupráce společnosti Home Credit s Karlovou univerzitou. Kritické hlasy, které byly proti uzavření této dohody, prohlašovaly, že společnost Home Credit, potažmo PPF, využijí spolupráci k „umlčení“ nebo „omezování“ projektu Sinopsis. Jaký je váš názor na tyto obavy kritiků?

3) Dalším předmětem obav spojení společnosti Home Credit s Karlovou univerzitou byla potenciální možnost, že čínský režim bude prostřednictvím společnosti zasahovat do akademického prostoru, podobně jak to dělá například prostřednictvím Konfuciových institutů nebo v nedávném případu Střediska bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd. Existuje takové spojení mezi Home Creditem a čínským režimem, které by mohlo vyvolat takovéto důsledky?

4) Poslanec Jan Lipavský zmínil, že „PPF nejprve dostala licenci v čínském Ťian-ťinu a potom po celé Číně. Její Home Credit má licenci na jeden rok a musejí vždy licenci obnovovat, díky tomu jsou permanentně pod tlakem. Což ukazuje obnovování čínského vlivu v ČR. To znamená servilitu PPF vůči Číně.“ Je pravda, že se Home Credit, potažmo PPF, dostává takovýmto způsobem pod tlak čínského režimu, aby provedl určité kroky v ČR požadované čínským režimem?

5) Společnosti PPF a nedávno také Home Credit se ohradily vůči článkům projektu Sinopsis. Jaký důvod má podle vás projekt Sinopsis k tomu, aby vás záměrně poškozoval nebo očerňoval, jak naznačujete v tiskové zprávě?

6) Jak je z dostupných informací zřejmé, společnost PPF je firma holandská a společnost Home Credit daní své zisky v Číně. Jaký je přínos podnikání společnosti v Číně pro občany ČR? Ptám se na to proto, že prezident Miloš Zeman v některých prohlášeních obhajoval zájmy PPF v Číně a také v souvislosti s mojí první otázkou, zda PPF stojí za obratem české zahraniční politiky vůči Číně. Vláda a prezident jsou financováni občany ČR a plní vůli lidu, jak je tedy opodstatněné, že takto široce pomáhají podnikání PPF? Má z toho občan ČR něco?

Zástupce spol. Home Credit odpověděl 8. listopadu 2019. Odpovědi a kontext naleznete zde


OPRAVA: O Partnerství společnosti Home Credit a Karlovou univerzitou informovala společnost Home Credit na svých stránkách. Deník Epoch Times lituje chyby.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu
Evropský soud rozhodl, že Švýcarsko porušilo lidská práva občanů svou nečinností v oblasti změny klimatu

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Úterní rozhodnutí soudu ve francouzském Štrasburku je vítězstvím spolku Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?
Budou země EU posílat migranty do třetích zemí po vzoru Itálie?

„Uvidíme, zda vůbec se Itálii bude dařit žadatele o azyl přemísťovat do Albánie. Uvidíme, zda bude plánovaná kapacita přijímacích středisek v Albánii dostačovat. Také bude zajímavé sledovat, zda a jak bude Albánie bránit odmítnutým migrantům v útěku z Albánie do zemí EU.“

„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity
„Tohle není můj přítel. Je to jiný člověk!“ Soudní případ dvojí identity

Přinášíme zajímavý případ ze soudní síně, který se točí kolem vystěhování a údajné dvojí identity.

Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález
Místo hasicího přístroje speciální deka. Vědci z Univerzity Karlovy představili svůj nový vynález

Univerzita Karlova jménem své dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a firmy Walk on Water představila 10. dubna svůj poslední vynález –hasební deku nemající obdoby.

Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři
Rodiče si nepřipouštějí zdravotní následky nadváhy u dětí, upozorňují pediatři

Problém s váhou, který umocnila koronavirová pandemie, má stále asi čtvrtina dětí. Praxe lékařů nenasvědčuje tomu, že by se situace zlepšila, spíše naopak.