Nicole Hao

29. 2. 2020

Čínská redakce deníku The Epoch Times uskutečnila 19. prosince 2019 rozhovor s čínským doktorem Čungem, který redakci poskytl dokumenty potvrzující jeho totožnost a zaměstnání. Požádal však o ochranu identity, proto nezveřejňujeme jeho celé jméno a používáme přepis jména v pchin-jinu.

Během postgraduálního studia měl Čung příležitost účastnit se různých chirurgických operací v určitých čínských nemocnicích. V roce 2011 se zúčastnil „speciální transplantace jater“ v 1. přidružené nemocnici lékařské fakulty Univerzity Če-ťiang, kde pracoval jako interní chirurg. Univerzita se nachází v Chang-čou, hlavním městě provincie Če-ťiang.

Jedné noci, po 23. hodině, zavolal nemocniční personál stážistu Čunga k transplantaci. „Říkali, že není k dispozici chirurg, a chtěli, abych operaci provedl já. Chtěl jsem se učit a mít větší praxi. Byla to pro mě opravdu dobrá příležitost,“ řekl Čung Epoch Times.

Po příjezdu do nemocnice Čung v šatně uviděl viset policejní uniformy. Poté uviděl několik lidí oblečených do chirurgických plášťů určených pro návštěvníky. Byli vyšší a silnější než průměrní lékaři a sestry.

„Bylo to velmi zvláštní,“ vzpomíná doktor Čung. „Šatna je určena výhradně pro lékaře a sestry. Proč tam byly policejní uniformy?“

Následně potkal několik návštěvníků v místnosti sousedící s operačním sálem. Když měli zahájit transplantaci, sestra přinesla játra právě z té místnosti. „Věřím, že dárce orgánu byl ve vedlejší místnosti vedle operačního sálu,“ řekl Čung.

Čínští chirurgové
Čínští chirurgové při transplantaci orgánů. (Peter Perks / AFP / Getty Images)

Pacient měl cirhózu. Čung strávil transplantační operací asi osm hodin a hned poté odjel domů.

Když se vrátil zpět do nemocnice, slyšel od personálu, že po transplantaci jater byla ve stejné budově provedena transplantace oční rohovky.

„Nemocnice obvykle neprovádí transplantaci rohovky současně s transplantací jater,“ vysvětluje Čung. „Ale tu noc byly transplantační operace provedeny paralelně. Je to velmi zvláštní.“

„Praktikoval jsem chirurgii v mnoha nemocnicích v Chang-čou (hlavní město provincie Če-ťiang). Znám ty nemocnice dobře,“ řekl Čung. „První přidružená nemocnice lékařské fakulty Univerzity Če-ťiang je jednou z nejlepších nemocnic pro hepatobiliární transplantace [1]. Provedla mnohem více operací než jiné nemocnice ve východní Číně.“

Čung si myslí, že osoba, která byla dárcem oční rohovky, byla stejná osoba jako dárce jater, a že pravděpodobně nemocnice použila všechny orgány, které mohla od dárce získat.

„Dárcem musel být politický vězeň. To je důvod, proč byli na místě policisté,“ míní Čung, který dále vypověděl, že nepožádal o doložení identity dárce. Brzy poté bylo na lékařské fakultě Čungovi a dalším řečeno, že dárci orgánů, které transplantovali, byli popravení vězni. Nebylo však dovoleno pokládat otázky o jejich identitě nebo důvodech, proč byli zabiti, respektive proč byli odsouzeni k trestu smrti.

Později začal Čung spolupracovat s jiným lékařským týmem, díky čemuž se setkal se Čengem Šu-senem, ředitelem oddělení pro transplantace orgánů v První přidružené nemocnici Univerzity Če-ťiang.

Tento doktor Čeng dříve řídil čínský transplantační kongres a předsedal Alianci pro získávání orgánů v Číně. V letech 2007 až 2017 zastával také politickou funkci jako vedoucí provinční pobočky Čínské anti-kultovní asociace. Ta plnila úkoly komunistické strany během represivní kampaně na potlačení duchovního hnutí Falun Gong.

Podle zpráv z čínských médií je zřejmé, že tým doktora Čenga Šu-sena realizoval do prosince 2017 více než 2 400 transplantací jater. V tomto roce stáhl žurnál Liver International článek, jehož autorem byl právě doktor Čeng. Důvodem jeho stažení byla neschopnost autora článku podat „důvěryhodný důkaz“, že orgány použité pro jeho výzkum byly získány etickou cestou. To znamená, že byly získány od dobrovolného dárce. Liver International je oficiální časopis Mezinárodní asociace pro studium jater.

Čínští chirurgové
Čínští chirurgové při transplantaci orgánů. (Screenshot / Harvested Alive – 10 Years of Research)

Doktora Čunga, který kontaktoval Epoch Times se svým svědectvím, dovedly dosavadní zkušenosti z praxe k závěru, že v čínském transplantačním odvětví existuje šedá zóna, která používá podivné a skryté praktiky získávání orgánů. Proto se také rozhodl změnit směr své profesní činnosti a věnovat se raději oblasti všeobecné chirurgie.

Po promoci se podle jeho slov začal hlouběji zajímat o pozadí transplantací jater, které on sám pomáhal provádět. Mluvit s kolegy na lékařské fakultě a používat software VPN, který umožňuje pronikat skrze čínskou vládní internetovou cenzuru. Díky tomu mohl získávat další informace o původu transplantovaných orgánů.

„Když jsem poprvé slyšel o nucených odběrech orgánů (politických vězňů), byl jsem velice šokován. Ale fakta, která jsem se dozvídal, byla tak solidní, že je nemožné je popřít,“ řekl Čung. „To je také důvod, proč mezinárodní časopisy odstranily ze svých stránek práce čínských lékařů týkajících se transplantačního výzkumu.“

Od roku 2006 bylo publikováno několik vyšetřovacích zpráv a vzniklo několik nevládních vyšetřovacích skupin [2] (viz poznámky na konci článku). Shromážděná data a výpovědi dokazují existenci státem řízeného nedobrovolného odebírání orgánů politickým vězňům.

Výsledky vyšetřování se také staly předmětem vyšetřování Mezinárodního tribunálu pro Čínu v Londýně v roce 2019. Vypovídalo zde více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších vězňů, včetně stoupenců duchovní praxe Falun Gong a Ujgurů. „Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně je po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí,“ uvádí tribunál v konečném rozsudku ze 17. června 2019. Více zde…

Další vědecké práce čínských chirurgů

Australská profesorka Wendy Rogersová a její tým prostudovali všechny anglicky psané vědecké studie čínských transplantologů, které vznikly v letech 2000–2017. Ve výsledku shromáždili celkem 445 prací věnujících se 85 477 transplantacím, uvádí zpráva ČT24 ze 7. února 2019.

Cina Transplantace Vysetrovani
Někteří experti a autoři australské studie z celkem osmičlenného týmu – Wendy Rogersová, Macquarie University; Matthew P Robertson, Human Rights Law Foundation; Maria Fiatarone Singhová, Universita v Sydney.

Problémem však je, že 99 procent ze zkoumaných prací neuvádí, zda dali „dárci orgánů“ dobrovolný souhlas. Dále potom 19 studií, které tento souhlas uvádějí, vzniklo ještě před rokem 2010 v době, kdy Čína ještě neměla zavedený dobrovolný dárcovský program.

Výsledkem výzkumu je závěr, že více než čtyři stovky publikovaných čínských studií o transplantacích orgánů vznikaly neetickým způsobem.

Podle zprávy ČT24 vědce k vytvoření této studie vedl právě výše zmiňovaný případ z roku 2017, kdy prestižní lékařský časopis Liver International muset stáhnout studii čínských vědců, kteří zkoumali výsledky 564 transplantací jater.

Experti tehdy prokázali, že pro nemocnice bylo nemožné získat takové množství orgánů jen od dobrovolných dárců, kterých v té době bylo v Číně jen minimální množství. Ti mohli poskytnout jen asi třetinu darovaných orgánů, zbytek musel pocházet z neznámých zdrojů, s největší pravděpodobností od vězňů.

Australskou studii vytvořil tým expertů, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají. Jedná se o první vědeckou studii svého druhu, upozorňující na etický problém světových lékařských žurnálů. Její autoři žádají stažení sporných čínských článků z odborných časopisů.

Sliby o nápravě systému a jejich důvěryhodnost

Pod tíhou zveřejněných vyšetřovacích zpráv v roce 2015 čínský režim zveřejnil svůj záměr ukončit oficiální praxi využívání vězňů odsouzených k trestu smrti k orgánovým transplantacím. Nadále se prý bude spoléhat výhradně na nově vytvořený systém dobrovolného dárcovství.

V roce 2016 vznikla nezávislá vědecká studie analyzující údaje z transplantačních programů v Číně a zjistila, že čínský režim minimálně šestinásobně podhodnocuje počet prováděných transplantací. Dále dochází k závěru, že čínský režim nadále provozuje síť získávání orgánů od nedobrovolných dárců. [2 – Bloody Harvest / Slaughter – An Update]

V listopadu 2019 studie zveřejněná v časopise BMC Medical Ethics dochází k závěru, že čínský režim pravděpodobně falšuje data o darování orgánů v novém systému dobrovolného dárcovství. Bylo totiž zjištěno, že data „téměř přesně odpovídají matematickému vzorci“, kvadratická funkce.

Z původního článku newyorské edice The Epoch Times přeložil a upravil: M. K.

Čtěte také:

Čínský transplantační expert vyloučen z izraelské konference kvůli podezření z účasti na zneužívání vězňů k orgánovým transplantacím

Etická skupina vyzývá, aby čínskému chirurgovi zakázali účast na konferencích kvůli jeho neetické činnosti

Reforma čínského transplantačního systému je neprokazatelná. Transplantační společnost nemá přístup do vojenských nemocnic

Lékařské žurnály vyzývají k akademickému embargu čínské transplantologie, dokud neprokáže reformu systému

Pacienti se hrnou do Číny za transplantacemi. Orgány pocházejí převážně od nedobrovolných dárců, varují vyšetřovatelé


Poznámky: 

[1] Termín hepatobiliární znamená „týkající se jater a žlučových cest“. Hovoří se například o hepatobiliárním traktu, hepatobiliární chirurgii apod. zdroj

[2] – záznamy z prováděných vyšetřování:

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line

Související články

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.