Nicole Hao Milan Kajínek

a 10. 11. 2019

Ve snaze zastavit nezákonné obchodování s orgány parlament Spojeného království nedávno provedl první čtení návrhu zákona, který má britským občanům zakázat cestovat do zahraničí za účelem transplantace orgánů, pokud dárce neposkytl k transplantaci výslovný souhlas, či podstupovat transplantační operaci, pro jejíž účely si orgán zakoupil za finanční částku (nebyl darován ale „prodán“).

Návrh zákona musí ve Sněmovně lordů ještě projít druhým čtením, fází výboru, fází zprávy a třetím čtením. Po průchodu sněmovnou, návrh zákona poputuje do Dolní sněmovny, kde projde stejným procesem, po kterém se mu dostane formálního královského schválení.

Velká Británie se stala od prosince 2018 centrem diskuse o ilegálním obchodu s orgány. V té době se v Londýně sešel nezávislý lidový tribunál, který po více než půl roku vyšetřoval oblast čínského transplantačního průmyslu. V červnu 2019 dospěl ke konečnému rozsudku, v němž „bez jakýchkoli pochybností“ prohlašuje, že se v Číně po „dlouhé časové období praktikuje nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí“.

V posledních letech přitahoval čínský transplantační průmysl mezinárodní pozornost. Právní experti, lékaři, novináři, ale i lidskoprávní organizace řešili obvinění, že čínský režim zneužívá politické vězně jako nedobrovolné dárce. První vyšetřovací zprávu [1] vydali kanadští právníci David Kilgour a David Matas a dospěli k závěru, že se jedná o novou formu fyzické likvidace čínskému režimu „nepohodlných skupin“, která vyústí v komerční zisk.

Jako hlavní skupina zneužívaných vězňů byli vyšetřovateli [1] označeni především příznivci meditační praxe Falun Gong, které čínský režim tvrdě pronásleduje od roku 1999, dále členové podzemní křesťanské církve, Ujgurové a Tibeťané.

Nový britský zákon

Návrh zákona je změnou § 32 zákona o lidských tkáních (z roku 2004), který zakazuje obchodování s „lidským materiálem“ za účelem transplantace.

Novela zákona přidává další požadavky: pokud je orgán darován, musí pacient získat konkrétní souhlas živého dárce nebo jeho blízkého příbuzného ještě předtím, než vycestuje mimo Spojené království za účelem transplantace.

Pokud by orgán nebyl darován, bylo by pacientovi zakázáno získávat orgán prostřednictvím finanční nebo jiné formy náhrady.

U pacientů, kteří podstoupí transplantační operaci uvnitř Spojeného království s dovezeným orgánem, vyžaduje zákon stejné požadavky na souhlas s dárcovstvím jako při transplantaci mimo Velkou Británii.

Návrh zákona se vztahuje na britské občany žijící doma i v zahraničí, obyvatele Spojeného království a britské státní příslušníky v zámoří.

Tresty za porušení zákona

Každý pacient, který podstoupí transplantační operaci se zakázanými orgány, a lidé, kteří se na operaci podíleli, budou ve Velké Británii potrestáni. V případě odsouzení u nižšího soudu mohou být porušovatelé odsouzeni k trestu odnětí svobody až na 12 měsíců nebo peněžní pokutě.

Jsou-li usvědčeni u nejvyššího soudu, porušovatelé čelí trestu odnětí svobody až na devět let anebo peněžní pokutě.

Aby bylo možné případné zločiny odhalit, návrh zákona požaduje, aby lékaři a odborníci ve zdravotnictví vedli záznamy o všech případech občanů Spojeného království, kteří podstoupili transplantační procedury mimo území Spojeného království, a ohlásili takové případy Národní zdravotní službě (NHS) pro otázky krve a transplantace.

Každý rok se od NHS bude vyžadovat vypracování zprávy o případech, kdy občané Spojeného království podstoupili transplantaci mimo Spojené království.

Problém ve všech zemích bojujících proti tomuto druhu „transplantačního turismu“ leží v tom, že lékaři nemohou mít záznamy o lidech, kteří vycestují do zahraničí kvůli transplantaci na vlastní pěst. Zprostředkovatelé totiž nabízejí v Číně kompletní servis, rychlé dodání vhodného orgánu. Požadují za to rovněž vysoké sumy a dárce je zpravidla neznámý (utajovaný).

Trendy v Evropě a ve světě

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgie nebo Česká republika.

V Číně nefunguje dárcovský systém jako v západních zemích, ale jedná se o systém „on demand“, tedy „na poptávku“, což v praxi znamená, že ten, kdo si orgán objedná a zaplatí požadovanou cenu, ten jej získá. Na Západě se transplantační chirurgie řídí přísnými etickými pravidly a má sloužit přednostně k záchraně lidských životů z dobré vůle dárce.

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí. OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí rady OSN.

Již 21. listopadu 2008 vyzvala OSN Čínskou vládu, aby provedla nezávislé vyšetřování tvrzení, že byli někteří praktikující Falun Gongu mučeni a že jim byly násilně odebrány tělesné orgány, anebo aby pověřila vyšetřováním třetí stranu. Čínský režim dodnes šetření nerealizoval.

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily, uvedl list The Guardian.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

původního článku přeložil a upravil M. K.


Poznámky: [1] – záznamy z prováděných vyšetřování.

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv
Sebevraždy: Postrach nadměrného schvalování antidepresiv

Antidepresiva se předepisují více než jen na depresi a jejich důsledkem je zvýšené riziko sebevražd.

„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky
„Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat.“ Legendární Karel Kryl by se dnes dožil osmdesátky

Dnes je tomu právě 80 let od narození „malého velkého muže“ Karla Kryla, jedné z ikon odporu proti okupaci v srpnu 1968 i sametové revoluci v roce 1989. Hluboké myšlenky, které zaznívají v jeho písních, dodávaly odvahu těm, kteří se nebáli jim naslouchat za doby totality, a promlouvají k lidem i dnes.

Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně
Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby v případu nákupu zbraně

Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna přitom zahrnují mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po informace o jeho zapojení do korupčních aktivit.

Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury
Festival Open House Praha 2024 otevírá jubilejní ročník. Hlavní město otevře brány architektury

Objevte pražské architektonické skvosty na festivalu Open House Praha. Připraven je bohatý program a zpřístupněno bude 115 budov zdarma.

Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA
Od země ke hvězdám: obrovské nákupy pozemků Billa Gatese v USA

Zatímco miliardář Bill Gates se v době koronaviru proslavil především svým zapojením do očkování, spoluzakladatel Microsoftu se od té doby stal největším vlastníkem zemědělské půdy v USA. Nadace Billa a Melindy Gatesových je největším propagátorem genetického inženýrství na světě. Blíží se změna doby v zemědělství?