Milan Kajínek

30. 7. 2020

Názor

V posledních měsících byla většina čínských provincií zasažena nepřetržitými srážkami. Neustávající deště zvedají hladiny řek, způsobují rozsáhlé záplavy a ohrožují stabilitu přehrad. Vznikající povodně ohrožují nejenom životy a majetky místních obyvatel, ale také odplavují úrodu a zemědělskou půdu na polích, čímž začíná v Číně vznikat nedostatek potravin.

V ohrožení je také největší přehrada v Číně nazývaná „Tři soutěsky“, která byla vystavěna na řece Jang-c’-ťiang a je místní komunistickou stranou označována za „vítězství strany nad přírodou, symbol velikosti a neotřesitelnosti strany“.

Původně její stavitelé prohlašovali, že přehrada vydrží tisíciletí, ale nyní, po necelých čtrnácti letech hrozí její protržení. Stavba hráze byla dokončena v roce 2006.

Reportáž o struktuře a stabilitě přehrady (začátek 5:07–10:28)

Obří projekt, obří problémy

Postupné napuštění obří nádrže vedlo k nucenému přesídlení přibližně 1,3 milionů lidí. Pod hladinou vody zmizela dvě velká města a stovky vesnic. Po úplném napuštění stoupla hladina řeky Jang-c’-ťiang o desítky metrů. V přehradě byla zbudována vodní elektrárna s 32 turbínami s ambicí dosáhnout největší produkci elektrické energie na světě. Její produkce elektřiny však zatím nedosahuje množství, které vyrábí hydroelektrárna Itaipú na jihoamerické řece Paraná.

Stavba přehrady byla provázena varováními odborníků, že stavební práce způsobují velké škody na životním prostředí a stejně tak přinese škody její provoz. V roce 2007 čínská státní média oznámila, že z okolí přehradní nádrže budou přesídleny další 4 miliony lidí kvůli rozsáhlým sesuvům půdy, půdní erozi a znečištění. Čínský režim musel následně vyčlenit miliardové investice na eliminaci ekologických škod vodního díla.

Povodně v Číně a přetěžování přehrad (0:00–2:53)

Nebezpečí protržení Tří soutěsek

Satelitní snímky z roku 2018 ukázaly, že se stěna přehrady zdeformovala poté, co přestála zemětřesení. Čínské úřady uvedly, že přehrada je v pořádku a jedná se pouze o „špatný satelitní snímek“. Dále také uvedly, že k deformaci hráze skutečně došlo, podle nich však pouze v malé míře, která neohrožuje její stabilitu.

Analýza obrázku (viz níže), kterou Epoch Times poskytl expert na výrobu ortofotomap napovídá, že snímek z roku 2009 je pravděpodobně fotografie, zatímco obrázek z roku 2018 je automatem vyrobená ortofotomapa, ortogonalizovaná na ne příliš kvalitní digitální model terénu, čímž mohou vznikat rozdíly ve tvaru hráze.

Současné povodně zvedají hladinu řeky Jang-c’-ťiang do nebývalé výšky, v důsledku čehož musela přehrada začít vypouštět vodu ze všech průtokových kanálů, čímž se brání přetížení, a proudící voda způsobuje záplavy v oblasti pod přehradou.

Podle zpráv z Číny nedaly místní úřady lidem vědět, že otevírají všechny přepážky přehrady, a obyvatelé byli zasaženi nepřipraveni povodňovou vlnou.

Mapa umístění přehrady Tři soutěsky a nejdůležitější města podél řeky Jang-c’-ťiang. (Licencce CC BY-SA 3.0)
Mapa umístění přehrady Tři soutěsky a nejdůležitější města podél řeky Jang-c’-ťiang. (Licencce CC BY-SA 3.0)

Nádrže nad přehradou se snaží naopak přitékající vodu co nejvíce zadržovat, aby Třem soutěskám odlehčily, čímž vznikají další záplavy v těchto oblastech, které jsou „obětovány“, aby se zabránilo reálnému nebezpečí protržení přehrady, což by vyvolalo silnou povodňovou vlnu, která by zaplavila hned několik velkých měst a zasáhla především Wu-chan (epicentrum nového koronaviru).

Satelitní snímky z roku 2018 mají údajně ukazovat, že se stěna přehrady zdeformovala poté, co přestála zemětřesení. Čínské úřady uvádějí, že se jedná o “zkreslené záběry”. „Satelitní snímky Googlu nejsou jako fotky, které fotoaparát zachycuje přímo, jsou vytvářené propočtem. Obrázky Tří soutěsek od Googlu jsou proto často nepřesné,“ uvedl Cchao I, ředitel státní společnosti spravující Tři soutěsky. Zdroj

Obavy z protržení přehrady stoupají s příchodem zemětřesení, které zasáhlo oblasti nad přehradou. Pokud by zemětřesení narušila stabilitu přehrad nad Třemi soutěskami a došlo k jejich protržení, povodňová vlna by zasáhla Tři soutěsky a mohla vytvořit velký jednorázový nápor.

V důsledku obav z protržení přehrady vznikla simulace povodňové vlny, která varuje obyvatele v blízkosti povodí řeky Jang-c’-ťiang pod přehradou. Simulace odhaduje rychlost povodňové vlny a množství zatopených oblastí. Jak mnoho času by měli místní obyvatelé k evakuaci v případě protržení?

Simulace protržení přehrady a následná povodňová vlna

TIPY:

Hrozí největší přehradě světa protržení? (I-Dnes)

Přehrada Tři soutěsky se podivně vlní, mohla by prasknout (Aktualne.cz)

Související články