Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje o mimořádném výskytu gastrointestinálních potíží u 28 účastníků zotavovací akce – tanečního tábora v okresu Frýdek-Místek, z toho převážně u dětí. Podobný výskyt potíží byl zjištěn rovněž u 49 účastníků, převážně dětí, na dětské zotavovací akci v okrese Nový Jičín.

Děti na Novojičínsku byly odvezeny domů nebo byly hospitalizovány. Záchranáři zde zasahovali v sobotu v nočních hodinách a na pomoc postupně vyjelo pět posádek záchranné služby.

Zdravotní potíže se projevují převážně zvracením, průjmem a zvýšenou teplotou a někdy i prekolapsovými stavy. U hospitalizovaných osob byly odebrány vzorky stolice na bakteriologické a virologické vyšetření; v době šetření byla u jedné dospělé osoby prokázána norovirová nákaza.

Hygienickou kontrolou stravovacího provozu u první akce v okresu Frýdek-Místek nebyly zjištěny nedostatky ve skladování potravin a manipulaci s nimi, nebyly zjištěny potraviny s prošlou dobou použitelnosti a ani nebyly zjištěny nedostatky v osobní a provozní hygieně.

Na Novojičínsku byla provedena hygienická kontrola stravovacího provozu, kde byly odebrány stěry z ploch, provedeny odběry vzorků vajec, mraženého kuřecího masa – kuřecí prsní řízky. Byly odebrány vzorky pitné vody k bakteriologickému a virologickému vyšetření. V rámci odběrů na bakteriologické vyšetření provedeno 11 odběrů u personálu kuchyně. Výsledky všech vyšetření nejsou dosud známy, z odběrů u 1 z dětí byly potvrzeny noroviry.