Česká nevládní organizace IRCC vydala aktualizovanou zprávu o obchodní a ekonomické bilanci mezi Českou republikou a Čínou. Zabývala se také porovnáváním výše čínských investic a obchodní výměny v souvislosti s obranou hodnot a lidských práv.

Dle statistik zveřejněných IRCC čínské investice celosvětově již čtvrtým rokem klesají a vzhledem k současným trendům budou spíše omezovány či směrovány do strategických odvětví. Není tedy pravděpodobné, že v následujících letech dojde ke zvýšení zahraničních investic z Číny.

Zpráva dále uvádí, že čínské investice v Evropě celkově klesají od roku 2016 a svým objemem se dostávají na nejnižší úrovně roku 2013. Je zajímavé, že Čína investuje více v zemích, které dbají na dialog v oblasti lidských práv než v zemích, které schvalují její represivní politiku.

Podle zprávy IRCC je objem čínských investic v ČR stále výrazně nízký. Čína je vzhledem k FDI* do České republiky za rok 2018 na 20. místě, a pokud data očistíme od splátky půjčky, kterou uskutečnila čínská státní společnost CITIC u banky J&T, která není investicí, ale splátkou dluhu, pak je Čína dokonce až na 28. místě. V procentuálním vyjádření tvoří 0,42 % z celkového FDI v České republice a po očištění splátky dluhu, je to pouze 0,11 % za rok 2018.

Export českého zboží do Číny zůstává podle zprávy na nízké úrovni, byť dochází každoročně k jeho růstu. Nominálně tvoří za rok 2019 export do Číny 56,617 mld. CZK, což znamená v celkovém obejmu exportu ve výši 3 687,8 mld. CZK tedy pouze 1,53 %.

Celkový dovoz do ČR čítá v nominální výši 615,745 mld. CZK. Celkový import čínského zboží do ČR dosahuje výše 3 545,9 mld. CZK, což je v přepočtu 17,36 %.

Existuje tedy výrazný nepoměr vzájemné obchodní bilance.

Čínské investice do ČR: 0,11 % za rok 2018.

Export ČR do Číny: 1,53 % za rok 2019.

Import Číny do ČR: 17,36 % za rok 2019.

Celá analýza IRCC byla publikováno on-line zde.


POZNÁMKY:

* FDI (Foreign direct investment) je přímá investice do obchodní společnosti nebo do podnikání investorem z jiné země.