Zdenka Danková

4. 2. 2021

Jestli si některá země zaslouží větší pozornost v souvislosti s umlčováním kritiků režimu, je jí nepochybně Vietnam. A vietnamská vláda si na boj se svými online kritiky přizvala mocného spojence – samotný Facebook, sděluje Amnesty International.

Facebook blokováním příspěvků disidentů a kritiků režimu přímo napomáhá s umlčováním legitimní kritiky vlády. Již v loňském roce potvrdil agentuře Reuters, že po obsáhlých jednáních s vietnamskou vládou souhlasil s cenzurou „protistátního obsahu“ a dalším omezením svých služeb, s dovětkem, že se jednalo o souhlas „neochotný“.

Právo na svobodu projevu je zakotveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a řadě dalších dokumentů, vietnamskou ústavu nevyjímaje.

Vietnam aktuálně představuje jedno z nejutlačovanějších prostředí, co se týče svobody vyjadřování na internetu. V zemi je v současné době ve vězení nejméně 170 vězňů svědomí. Z toho 69 lidí je uvězněno právě na základě poklidného uplatňování svého práva na svobodu projevu online.

Politika moderace obsahu

Vloni zjara, 21. dubna 2020, Facebook oznámil významný posun ve své politice moderace obsahu ve Vietnamu. V rámci této politiky stále více vycházel vstříc vietnamským úřadům a jejich represivní cenzuře digitálních projevů považovaných za kritiku státu. Facebook prozradil, že souhlasil s podstatným zvýšením dodržování žádostí cenzurovat vietnamský protistátní obsah, včetně vynuceného celostátního zpomalení facebookových služeb po tlaku vietnamských úřadů. Vietnamská vláda často označuje pokojnou a legitimní kritiku vlády či porušování lidských práv za protistátní, přestože je tento druh projevu chráněn podle mezinárodních práv a standardů.

„Chtěl bych vyzvat Facebook, aby přestal omezovat účty rozšiřující politický obsah. Jedná se o nejzákladnější právo lidí,” řekl Amnesty obhájce lidských práv, Nguyen Van Trang potom, co mu Facebook smazal příspěvky kritizující vietnamskou vládu v polovině roku 2020.

Jako mnoho dalších vietnamských obhájců lidských práv se Nguyen Van Trang spoléhal primárně na využití sociálních médií k šíření aktualit a informací o politické a lidskoprávní situaci ve Vietnamu. Jeho facebookový účet je sledován přibližně osmi tisíci přáteli a sledujícími, a je navíc správcem tří dalších facebookových stránek s milionem sledujících celkově.

„Ztratil jsem víru ve Facebook, takže už tolik příspěvků nepřidávám. Představte si, že trávíte několik let prací na facebookovém účtu, přispíváním a psaním o své vášni k demokracii, ale v okamžiku se Vám všechna tato práce ztratí, protože Vám ji Facebook smazal. Bylo to pro mě velice odrazující,” vysvětlil Nguyen Van Trang. „Bylo nám znemožněno vyjádřit své názory. Nyní je naše schopnost spojit se s veřejností velmi omezena.”

Rozhodnutí Facebooku může mít dalekosáhlé globální následky, protože jiné represivní vlády ve světě mohou nyní uplatňovat podobné strategie nucením Facebooku a jiných technologických firem omezovat online projevy.

Jeden z uživatelů poznamenal: „Způsob, kterým Google a Facebook zachází s Vietnamem, nám prozrazuje, jak se budou stavět k ochraně soukromí uživatelů a žádostem o cenzuru v jiných autoritářských režimech ve světě.”

Cenzura obsahu na YouTube

Vietnamští uživatelé YouTube si rovněž stěžují na zvyšující se cenzuru obsahu, který je vietnamskými úřady považován za citlivý. Jeden Youtuber a obránce lidských práv, An*, řekl Amnesty:

„YouTube se snaží bránit lidem říkat pravdu, přestože se jedná o fakta… Toto ovlivňuje celou společnost, včetně obětí porušování lidských práv.”

Dále Amnesty popsal mrazivý dopad zvyšujících se omezení technologických firem z popudu vietnamských úřadů na svobodu projevu ve Vietnamu, což má zároveň zásadní dopad na propagaci a ochranu lidských práv:

„Je to nespravedlivé. Ovlivňuje to lidi obhajující demokracii a lidská práva ve Vietnamu. Nyní musíme provádět autocenzuru. Neměli by omezovat obsah vyjadřující pravdu. Jakmile toto dovolí, stávají se nástrojem vlády ke kontrole informací a projevů.” Uvedl jménem dalších umlčených vietnamských obránců lidských práv a jasně vzkázal technologickým firmám fungujícím ve Vietnamu: „Nechte nás dýchat!”

Na situaci v zemi upozorňuje i nový Amnesty report. Najdete v něm rozhovory s vietnamskými obránci lidských práv, včetně bývalých vězňů svědomí a jejich rodinných příslušníků, právníků, novinářů i spisovatelů a další informace o systematickém potlačování práv a svobod ve Vietnamu.

Nová zpráva Amnesty odhaluje pronásledování, obtěžování i zneužívání

Nová výzkumná zpráva Amnesty je založená na rozhovorech s 31 vietnamskými obránci lidských práv a aktivisty, včetně bývalých politických vězňů a vězňů svědomí i jejich rodinných příslušníků, právníků, žurnalistů a spisovatelů, dokumentuje systematické potlačování svobody projevu ve Vietnamu. Odhaluje pronásledování, obtěžování a zneužívání obránců lidských práv a aktivistů věnujících se online projevům vietnamskými úřady a analyzuje stále více se spolupodílející roli technologických gigantů, Facebooku a Googlu, na cenzuře pokojného nesouhlasu a projevů v této zemi.

Technologické firmy, včetně Facebooku a Googlu, musí urgentně revidovat svou politiku moderace obsahu tak, aby byla pevně založena na mezinárodních lidskoprávních standardech.

Takové reformy politiky musí splňovat ty nejvyšší standardy transparentnosti a odpovědnosti se smysluplnou účastí uživatelů a občanské společnosti. Přeformulování této politiky zajistí firmám pevné stanovisko, s nímž mohou odolat tlaku od vietnamských úřadů a jiných vlád ve světě a odporovat jejich požadavkům k represivní cenzuře.

Americká vláda musí rovněž podniknout okamžité kroky k regulaci technologických firem s tamějším sídlem pro zajištění jejich respektování lidských práv po celou dobu globálních operací v souladu s obecnými zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Musí také zajistit, že se jednotlivcům, jejichž lidská práva byla jakkoli zneužita v důsledku postupů amerických firem, dostane přístupu k účinným prostředkům nápravy, uvádí AI.

Související témata