Vyšetřování havárie na Bečvě se bohužel táhne už 4 měsíce a viník této ekologické katastrofy stále není znám. Arnika z. s. má ale dvě dobré zprávy.

Ministr Brabec přislíbil přísnější tresty za havárie

„Na konci minulého roku jsme oslovili současného ministra Richarda Brabce otevřeným dopisem, kde jsme ho žádali o informace k havárii a také o naplnění bodů výzvy Řeky bez jedů,“ sdělil Jindřich Petrlík – Arnika, vedoucí programu Toxické látky a odpady.

Ministr ŽP potvrdil, že na jeho rezortu zahájili přípravu novely vodního zákona, která by měla významně zvýšit pokutu ze současných 5 milionů na 50 milionů. Dále, že zákonem určí kompetence jednotlivých úřadů při řešení podobné mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce nebo dokonce kraje.

Ministr už v minulosti veřejně přislíbil zpřísnění monitoringu a nakládání s vysoce toxickými látkami včetně kyanidů nebo perfluorovaných látek (PFAS). Tento slib ve své odpovědi potvrzuje.

„Dobrou zprávou je i to, že jsme z vedení pracovní skupiny pro Integrovaný registr znečišťování, které se dlouhodobě účastníme, dostali informace, že během letošního roku se bude probírat právě i námi navržené zpřísnění pro ohlašování kyanidů a zavedení monitoringu PFAs,“ dodává Petrlík.

Petrlík z Arniky věří, že debata o systematické ochraně řek před průmyslovým znečištěním, kterou výzva Řeky bez jedů pomohla rozpoutat, povede k tomu, že se podobné případy už nebudou opakovat.