ČR – Protože vláda shledává situaci v nemocnicích kritickou, rozhodla se zapojit pro záchranu životů všechny zdravotnické rezervy. Od 4. března mají hejtmani a pražský primátor pravomoci povolat do nemocnic na pomoc i ambulantní lékaře a další zdravotníky ze soukromých zdravotnických zařízení, aby pomohli se zvládnutím náporu pacientů s nemocí COVID-19.

Umožní to krizové opatření o uložení pracovní povinnosti, které vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve středu 3. března 2021.

Pracovní povinnost bude od půlnoci 3. března uložena lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19. Nařízení se vztahuje i na zaměstnance těchto zařízení.

Povoláni naopak nemohou být praktičtí lékaři, pediatři, gynekologové a porodníci a jejich zaměstnanci.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný vysvětluje: „Situace v našich nemocnicích je opravdu kritická. Je potřeba na záchranu životů našich spoluobčanů zapojit všechny rezervy, které máme v rámci našeho zdravotnictví, a proto jsme rozhodli o uložení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají i nelékařské zdravotní povolání, respektive umožníme toto hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy od dnešní půlnoci (3. 3. 2021).

… jednoduše řečeno, všechna zdravotnická zařízení, která se nyní nepodílí na péči o covid, mohou, nebo jim může být, jejich zaměstnancům, nařízena hejtmanem nebo primátorem pracovní povinnost.“

Ministr Blatný hovořil i se zdravotní pojišťovnou, která zajistí to, aby takovéto zdravotnické zařízení, jehož zaměstnanci budou pracovat na covidových jednotkách, bylo adekvátně kompenzováno, aby ho to nepoškodilo.

„Tito pracovníci budou následně povoláváni do covidových nemocnic a alternativně i případně do lázeňských zařízení, která by se mohla starat o lehké pacienty, to znamená, aby bylo kam případně přeložit z nemocnic z těch JIP anebo intermediální péče pacienty, kteří potřebují již jenom tzv. doléčení. Tato pomoc je potřeba také proto, že stávající lázeňský personál by tady toto sám o sobě zvládal velmi těžko,“ dodal Blatný.

„Tato možnost bude zejména využívaná v průběhu těch tří týdnů, během kterých cílíme těmito všemi opatřeními k tomu, aby se nejdříve otočila ta křivka nově nakažených, zejména rizikových pacientů.“

Uložení pracovní povinnosti má pomoci hejtmanům a pražskému primátorovi řešit krizovou situaci, v níž se tzv. covidové nemocnice ocitly pod náporem pacientů vyžadujících kvůli vážnému stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče tak, aby bylo možné i nadále poskytovat intenzivní péči všem pacientům, kteří ji potřebují.