Renomovaný belgický virolog a vývojář vakcín MVDr. Geert Vaden Bossche, Ph.D. (pdf + příloha) v otevřeném dopise z 6. března 2021 adresovaném Světové zdravotnické organizaci (WHO) volal po okamžitém ukončení kampaně masového očkování na COVID-19. Podle jeho závěrů probíhající masová očkovací kampaň povede k vytváření nebezpečnějších mutací. Na otázku německé redakce deníku Epoch Times odpověděla německá Stálá očkovací komise, že „obvykle nekomentuje jednotlivá prohlášení“.

Přední virolog Geert Vanden Bossche je uznávaným zastáncem vakcín. V polovině března však dramaticky apeloval na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), a varoval před masovým očkováním v současné fázi pandemie. Podle Bossche může masové očkování způsobit virové mutace zvyšovat odolnost virů.

Podle Bosscheho navíc masové očkování proti koronaviru „s největší pravděpodobností dále zesílí adaptivní imunitní únik, protože žádná ze současných vakcín nebrání přenosu virových variant“. Dokonce prohlásil, že takový přístup si vyžádá více obětí na životech.

Institut Paula Ehrlicha (PEI) však nechtěl lékařova slova komentovat. „Posuzování prohlášení jednotlivců není jedním z úkolů Institutu Paula Ehrlicha jako Federálního ústavu pro vakcíny a biomedicínské léky,“ uvedla tisková mluvčí PEI Susanne Stöckerová. Vzhledem k tomu, že výzva virologa byla směrována WHO, požádal deník Epoch Times o reakci také WHO.

Zároveň požádal Stálou očkovací komisi (STIKO) přidruženou k Institutu Roberta Kocha, aby vydala hodnocení Bosscheho prohlášení. STIKO prostřednictvím tiskové mluvčí Institutu Roberta Kocha (RKI) Simone Glasmacherové oznámilo, že Stálá komise pro očkování nebo její předseda rovněž nehodnotí „žádná jednotlivá prohlášení“.

„Obecně lze říci, že mutace jsou možné pouze při replikaci virů,“ odpověděla Glasmacherová.

A dále uvedla: „No, čím více se virus množí, tím více mutací vytvoří. Pokud se chcete vyhnout mutacím, musíte zabránit replikaci virů. Mutace jsou z velké části neorientované a jsou vybírány s příslušným selekčním tlakem. Zvýšení imunity může zvýšit selekční tlak na virus, ale pouze pokud se vyvine selekční tlak v době, kdy se virus množí. Obzvláště nepříznivá je částečná imunita, která stále umožňuje replikaci viru v přítomnosti protilátek. Pokud by se měla imunita vyvíjet v důsledku prodělání nemoci, došlo by tak k velkým vedlejším škodám v důsledku přetížení klinik, kterému se lze pomocí očkování vyhnout. Zbývá zjistit, jakou formou budou muset být vakcíny v budoucnu upraveny, například zda bude stejně jako v případě vakcíny proti chřipce nutná každoroční úprava.“

Na varování specialisty na plicní onemocnění Dr. Wolfganga Wodarga, který uváděl, že „trombózy, infarkty a mozkové krvácení se mohou přihodit po všech vakcínách“, reagovala STIKO rovněž prohlášením, že „obvykle nekomentují jednotlivá prohlášení“. Pouze uvedla, že regulační orgány velmi pečlivě vyhodnotily přínosy a rizika vakcíny. STIKO učinila to stejné před rozhodnutím o doporučení očkování.

Methoden Der STIKO
Přehled metodiky STIKO. (Foto: Screenshot RKI)

Otázky okolo úmrtí očkovaných seniorů

Epoch Times se také zmínil o prohlášení předsedy STIKO profesora Dr. Thomase Mertense, který podle NDR uvedl: „Pokud očkujete ve skupině lidí, kteří mají stejně statisticky vysoké riziko úmrtí v blízké budoucnosti, pak se samozřejmě může také stát, že někdo zemře v těsné časové souvislosti s očkováním.“

Chtěli jsme vědět, zda jsou očkované osoby o možných rizicích před očkováním výslovně informovány. Odpověď STIKO zněla: „Provádění očkování a informovanost očkovaných osob je věcí státu, avšak informační povinnost je stanovena v profesním právu lékařů a také v nařízení.“

Ve vysvětleních RKI, zda by senioři měli být očkováni v domovech s pečovatelskou službou, ve kterých došlo k případům nakažení COVIDem-19 krátce před nebo ve stejnou dobu, kdy probíhá očkování, současný záznam uvádí, že RKI nemá z takového postupu žádné obavy:

Impfung In Pandemie
Z RKI FAQ Foto: Screenshot RKI ze dne 30. března 2021

Právě v tomto bodě se však někteří lékaři a vědci obávají, že nezjištěná infekce, kterou doprovodí očkování proti COVID-19, přetíží tělo. V této souvislosti označují někteří lékaři očkování jako spouštěč, ne-li jako možnou přímou příčinu smrti.

Na základě žádosti zástupce pacienta Tobiase Schmida, který požaduje, aby bylo v úmrtním listu uvedeno datum posledního očkování, účinná látka a číslo šarže, aby bylo možné v budoucnu lépe zaznamenat a vyhodnotit úmrtí po očkování, STIKO uvádí: „STIKO neplní v oblasti úmrtního listu žádné úkoly.“

Na návrh, aby byly účinná látka, číslo šarže a pseudonym očkované osoby zaznamenány a přeneseny do RKI v rámci digitálního monitorování míry očkování a také k myšlence přidat odpovídající nařízení k pohřebním zákonům, aby byla lépe dokumentována souvislost mezi očkováním a smrtí, STIKO odpovědělo, že „nekomentuje žádné pohřební zákony federálních států“.

Očkované osoby by byly zaznamenány podle věku a okresu a odeslány na RKI jako součást monitorování digitálního očkování (DIM). Pokud všechny federální státy odesílají data v plném rozsahu prostřednictvím DIM, mohou být tato data publikována.

Kolektivní imunita v Německu

Když byl RKI dotázán na kolektivní imunitu, pokud jde o SARS-CoV-2 v Německu prostřednictvím očkování proti COVID-19, tisková mluvčí RKI odkázala na kvóty očkování proti COVID-19 zveřejněné na webových stránkách RKI.

Na otázku, jak vysoká je kolektivní imunita s ohledem na SARS-CoV-2 v Německu podle hodnocení STIKO, byl náš deník odkázán na aktuální míru očkování. RKI uvedla, že imunita prodělanými infekcemi je v současné době zkoumána v celostátní studii.

Pokud jde o virové mutace, STIKO oznámila, že „u nakažlivějšího viru musí být imunní větší množství lidí, aby se dosáhlo kolektivní imunity“. Přesný podíl těchto lidí ve společnosti v současnosti není znám.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.