Zdenka Danková

28. 6. 2021

„Messengerová (Pfizer a Moderna), vektorová, inaktivovaná, proteinová a nebo taky Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Sputnik – v poslední době slova spojovaná s očkováním proti onemocnění covid-19. Snad nikdy se v běžné většinové populaci neřešil druh a typ vakcíny nebo místo jejího vývoje tak jako nyní. Snad nikdy v běžné populaci nebylo tolik dezinforamcí o vakcínách jako v posledních několika měsících,“ uvádí moderátorka pořadu IKEM, Markéta Šenkýřová.

„Registrovat k očkování se mohou osoby starší 16 let,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví počátkem letošního června.

„Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.“

Kdo zodpovídá za nezletilé děti?

„Rodiče už nebudou podle ministerstva zdravotnictví rozhodovat o očkování svého dítěte? Kdo je tedy zodpovědný za naše děti – jsme to my rodiče, nebo stát?“ ptá se Martina Kociánová na Svobodném universu. A dodává, že pokud 16-letý syn někde rozbije výlohu, kdo za to bude brán k zodpovědnosti? A jak tedy může 16-letý student vědět do hloubky, o čem jsou vektorové nebo mRNA vakcíny, že mu bylo ministerstvem uděleno právo sám rozhodovat o svém očkování?

„Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat zdarma očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice,“ doplňuje web ministerstva zdravotnictví.

Jak z toho ven?

Obyvatelé dostávají rady, jak se opět vrátit k normálnímu životu – pomocí očkování:

„Je na čase udělat za koronavirem tečku,“ nabádá oficiální video. „Udělejme tečku za koronavirem!“

„Jiná cesta nevede, jak z toho ven – jedině se dát očkovat,“ uvádí zkušená zdravotní sestra.

MUDr. Ludmila Eleková – v pořadu Očkovat ano či ne – sděluje obecně ke standardnímu očkování v TV Natura:

„Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.“

Dr. Eleková v pořadu sdělila, že patologickou reakci po běžném očkování zažila na svém vlastním dítěti. Nejprve to nedávala do souvislosti s očkováním, ale po dalším očkování se to opakovalo. Jde o běžné očkování v minulosti, kdy ještě neexistovala pandemie způsobená wuchanským virem – a vakcína vytvořená vůči němu.

Jaká může být interakce mezi očkovanými a neočkovanými?

Na tuto vakcínu se zeptal režisér Igor Chaun praktické lékařky a fyzioterapeutky MUDr. Andrey Málkové: Jaké by dala doporučení pro nebo proti očkování? A jaká může být interakce mezi „nainfikovanými“ a těmi „neposkvrněnými“?

Lékařka odpovídá: „Firma Pfizer doporučuje, že největší množství spike proteinu je 24 až 48  hodin po vpichu vakcíny. Nevíme, jak tyto proteiny působí na okolí očkovaného, proto radím, aby tři dny nebyl nikdo v blízkém kontaktu s očkovaným.“

A dodává, že potkala v ordinaci množství pacientů, kteří od jednoho do tří dnů vykazují určité symptomy, které:

– nikdy dříve nevykazovali

– a které přicházejí jeden až tři dny po styku s očkovaným.

Nikoliv na ulici, ale v rodině. Když např. prarodiče hlídají vnoučata. Potom vídá u dětí krvácení z nosu, hematomy po těle, kolapsové stavy. Dříve se s podobnými potížemi setkávala 1x za měsíc nebo půl roku, nyní je to 5x za týden.

Když se dotazuje pacientů, co tomu předcházelo, objevuje, že tyto potíže nastávají po kontaktu s očkovanými proti covidu-19.

Z Německa nebo Švýcarska od kolegů dostala potvrzující informace, že tyto potíže skutečně nastávají po kontaktu s očkovaným.

Její rada zní: Tři dny po vpichu nebýt v kontaktu s rodinou nebo v otevřeném prostředí. A dva až tři týdny používat respirátor.

Je protiústavní nestarat se o své zdraví?

Dr. Igor Bukovský v jednom ze svých pravidelných pořadů uvádí, že ministerstvo zdravotnictví SR uvolnilo vakcínu proti covidu-19 pro děti již od 12 let. A už se objevily úvahy, že neočkované děti nebudou mít od září 2021 možnost se zúčastnit prezenční výuky.

Pod hrozbou nepřístupnosti klasické výuky, na kterou má každý právo, se objevuje nátlak a přinucení rodičů a opatrovníků dětí, aby své děti nechali očkovat vakcínou, které nemá dostatečné klinické testy ani dostatečně dlouhé období používání, které by mohlo potvrdit anebo vyvrátit bezpečnostní rizika takovéhoto přípravku pro děti do 18 let.

„Dosud bylo protiústavní v SR rozlišovat lidi, kteří se starají o své zdraví, a těmi, kteří vědomě devastují svoje zdraví. Nebyla možná ani společenská diskuze! A nyní je náhle ústavní, bezpečné a v pořádku, že jdeme zvýhodňovat očkované a znevýhodňovat neočkované?“ ptá se Bukovský.

A dále se MUDr. Bukovský ptá: „Kdy to začalo být ústavní?“ a vyzývá ke společenské diskuzi na toto téma.

„Začněme zvýhodňovat nebo znevýhodňovat lidi, kteří se starají o svoje zdraví, a kteří devastují svoje zdraví.“

„Pokud to již není protiústavní téma, pojďme do o mnoho závažnějších a důležitějších změn v poskytování zdravotní péče a v poskytování a čerpání zdravotního pojištění,“ vyzývá na závěr.  

(screenshot z videa: MUDR. Ján Lakota)

Na otázku: Vidíte nějaký lékařský důvod, aby se oddělovali lidé očkovaní a neočkovaní? odpovídá Ján Lakota, lékař a vědecko-výzkumný pracovník:

„Určitě ne. Je populace, která je očkovaná, skoro všichni jsme očkováni. Jde o standardní očkování a s tím naprosto souhlasím. Zachránilo miliony lidí.“

Výjimkou bylo podle Lakoty očkování proti tetanu, které bylo v době socialismu v Československu zanášeno do občanského průkazu. Tetanus je onemocnění, které má stoprocentní úmrtnost. Ale dokonce i tehdy, pokud by to člověk v OP neměl, tak policie s tím nic nedělala. Takže nynější paradigma se v Evropě objevuje poprvé.

Ovšem mluvit o covid pasech a rozdělovat lidi je podle Dr. Lakoty absurdní.

Zda jsou nebo nejsou očkovaní lidé přenašeči viru?

„Nedávno zarezonovaly Seychely –  najednou se objevilo, že mezi naočkovanými byla čtvrtina až třetina pozitivních,“ upozorňuje Dr. Lakota.

„Je rozdíl mezi tím, kdo je pozitivní a kdo je skutečně nemocný, ale to už je taková hlubší medicína. A je rozdíl mezi pozitivitou a jistými účinky po očkování,“ uvažuje Dr. Lakota.

Je deset tisíc případů také v Izraeli, kdy lidé jsou nemocní i po očkování, přičemž se berou v úvahu jen ti, kteří byli kvůli tomu hospitalizováni.

Můžeme si být jisti, že po očkování nejsme nositeli viru?

„Cílem očkování je snížit nálož viru. Problém má několik vrstev. Možná se objeví potřeba i třetí dávky…“ vysvětluje Dr. Lakota.

„Informovaný souhlas většinou podepisují lidé, kteří se zúčastňují klinických studií. Jim bývá vysvětleno, jaká rizika podstupují. Ale tento papír na potvrzení o očkování proti COVIDU-19 je bezcenný.

Mnozí lidé se dávají očkovat pod tlakem. Někteří se dají očkovat, aby mohli cestovat.

K tomu cestování Ján Lakota upozorňuje, že očkování slouží k tomu, aby člověk neonemocněl. Předchozí standardní vakcíny byly určeny k záchraně životů. Tato nová vakcína to nezaručuje.

Dostaneme potvrzení, ale ve skutečnosti jsme pokusnými objekty medicíny. Nerozumíme tomu, co se s námi děje. Nedá se popřít, že je to konstrukt molekulární biologie.

„Ve výzkumných snahách EMA ( https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_cs )se zobrazují děsivé věci, “ upozorňuje Ján Lakota na tuto záležitost.

Pokud by vakcína proti tetanu, který je smrtelným onemocněním, měla tolik nežádoucích účinků, jako zobrazuje výzkum o vakcíně proti covidu-19, tak by se většina pacientů očkovat nedala, uzavírá Dr. Ján Lakota.

Dostupnost vakcíny je nutná

SÚKL uvádí: Proč je nyní naléhavá potřeba vakcín pro prevenci proti covidu-19?

„Vakcíny proti covidu-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru.

– Stávající pandemie covidu-19 je globální krizí s drtivými dopady na zdraví, společnost i ekonomiku.

– Covid-19 může působit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

– Dostupnost bezpečné a účinné vakcíny proti covidu-19 je nutná za účelem zajištění ochrany před tímto onemocněním, především u zdravotníků a zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby.“

(Zdroj: SÚKL)

Zdravé fórum napadlo propagaci očkování

„Právníci Zdravého fóra napadli nezákonnou propagaci očkování. Propagace ministerstva zdravotnictví na očkování proti onemocnění covid-19 zneužívá strachu lidí z nemoci a vykazuje i další znaky nekalé reklamy,“ uvádí se v podnětu na zahájení státního dozoru nad reklamní kampaní adresovaném Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ve stížnosti Radě pro reklamu, kterou podali právníci Zdravého fóra z.s. Současně se propagace snaží přenést odpovědnost za úmrtí způsobená nemocí covid-19 na osoby, které se očkovat nenechávají. Takto vedená reklamní kampaň porušuje podle právníků zákon o regulaci reklamy,“ uvádí Zdravé fórum.

Vakcína v těhotenství

Ohledně těhotných žen Dr. Málková upozorňuje: mRNA vakcíny nebo vakcíny vektorové uvádějí, že nebyla zkoumána působení vakcíny na těhotné ženy. Nebyl zkoumán ani následný vznik onkologických onemocnění, změny na DNA a změny na následné generace.

„Z mého pohledu očkování těhotných není možné,“ uvažuje MUDr. Málková. „V České republice to zatím není povolené.“

 Na dotaz – proč je to genová terapie? Dr. Málková odpovídá:

„Klasická vakcína vám dodá do těla oslabený virus nebo bakterii. To tělo už ho zná, a pak je vlastně chráněno. Ale u mRNA a vektorových vakcín je informace jiná. Touto vakcínou dostanete do těla tzv. recept, jak mají vaše buňky vytvořit bílkovinu viru. Tzn. ten spike protein produkuje a tělo se setkává s touto informací a vytváří si vlastní imunitu. Tělo samo produkuje část viru a samo si vytváří protilátky. Takže se může stát, že tělo tuto záležitost nikdy předtím nepoznalo.

Předtím vždy ten virus nebo bakterie přišla zvenčí. A co si má organismus myslet, když on sám je producentem viru, a sám má proti němu bojovat? Jsou to velké otázky do budoucna, zda organismus začne ničit buňky, které tvoří ten virus, – a zda nedojde k autoimunitnímu procesu, kdy tělo začne ničit vlastní systém. Podobně jako např. při leukémii anebo při onemocnění štítné žlázy.“

U pokusných zvířat, po setkání s novou variantou viru došlo k přehnané reakci. Prošla tzv.  extrémní reakce, která může zahubit hostitele.

Nyní došla očkovací kampaň k lidem nad 16 let.

„Do roku 2023, z mého pohledu, kdy budou dokončeny veškeré studie, by se k tomuto kroku neměl nikdo uchylovat,“ uvádí Dr. Málková. Délka účinku vakcíny není známa, ani výrobci to nevědí, přičemž jejich zodpovědnost je nulová.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.