Názory

Při diskusích o hranicích, které jsou dnes ve jménu „dobra“ a „boje proti epidemii“ překračovány, se otevírají zajímavá témata z oblastí bioetiky, práva nebo psychologie. Mnohá z nich trefně pojmenoval dr. Robert Malone, vynálezce mRNA vakcín.

Bioetika

„Ponořil jsem se do bohaté literatury, která existuje, a také do federálních zákonů, které sahají až k Helsinským dohodám a Belmontské zprávě, a podíval jsem se na to, jaké jsou základní principy bioetiky, pokud jde o použití experimentálního přípravku,“ řekl nedávno dr. Robert Malone, vynálezce mRNA vakcín, v rozhovoru pro Epoch Times.

Malone uvádí, že podle platných zákonů jsou všechny vakcíny proti COVIDU-19 experimentální produkty, pro jejichž použití musí být úplně zveřejněno riziko nežádoucích účinků.

„Tato úroveň informací, jak jsme právě probírali, je cenzurována. Nejsou k dispozici. Nesplňujeme tedy kritéria pro úplné zveřejnění rizik,“ říká Malone.

„Rád tomu říkám akademická myšlenková policie, a toto je samozvaná akademická myšlenková policie. To se stalo velkým problémem v celém odvětví. Existuje spousta akademiků, kteří mají pocit, že jejich posláním je blokovat publikování prací, které by mohly nějakým způsobem ohrozit poslání vakcín.“ – dr. Robert Malone

Další klíčová bioetická zásada zní: nemůžete nutit. „Nemůžete lákat. Pacient nebo subjekt musí experimentální lék přijmout dobrovolně z vlastní vůle. Všechna ta sdělení typu: „Musíte si vzít vakcínu. Musíte si vzít vakcínu, protože jinak by se mohla nakazit teta Mary.” Všechna tato sdělení, že vakcína je bezpečná, a veškerý tlak vrstevníků, který se kolem vakcíny děje, je nátlak,“ říká Malone.

Propagační kampaň ministerstva zdravotnictví ČR

Malone pokračuje: „Když to teď posloucháte, [někdo] by mohl říct: ,No, máme tu zvláštní případ epidemie a všichni musíme dostat vakcínu.‘ Proč musíme všichni dostat vakcínu? Jaká je za tím logika? Říká se nám: ,Všichni se musíme nechat očkovat, abychom dosáhli kolektivní imunity.‘ Taková je logika.“

Problém je v tom, že jde o omyl. Ani jsme neshromáždili údaje, abychom mohli v těchto klinických studiích vypočítat, co by nám zajistilo kolektivní imunitu. Co by znamenalo kolektivní imunitu? Znamenalo by to, že máme tzv. sterilizační imunitu, neboli že když se nakazíme, nějakým způsobem (nákazu) nešíříme na někoho dalšího. To znamená, že neprodukujeme virus a nevylučujeme virus.

„Světová zdravotnická organizace vydala jasné a jednoznačné prohlášení. Musíte začít používat roušky, protože žádná z těchto vakcín nezabrání nákaze. Zabraňují onemocnění. Nezabraňují přenosu.“

Právě dnes Světová zdravotnická organizace vydala jasné a jednoznačné prohlášení. Musíte začít používat roušky, protože žádná z těchto vakcín nezabrání nákaze. Zabraňují onemocnění. Nezabraňují přenosu. Možná snižují přenos, ale nevíme, o kolik. Nemůžeme tedy vypočítat, kolik procent užívání je potřeba k dosažení kolektivní imunity, pokud bychom mohli s těmito vakcínami dosáhnout kolektivní imunity.

Existuje základní logika, která byla celosvětově prosazena, proč musíme očkovat a kolik z nás se musí očkovat. Ve skutečnosti to není podloženo údaji. Podle mého názoru je to problém. Prošlo to celou touto epidemií, kdy klíčoví představitelé veřejného zdraví pohodlně nahradili medicínu založenou na důkazech svým názorem,“ řekl Malone.

Psychologie davu

Pro doslovné přinucení lidí k podstoupení očkování se používá celá řada nátlakových metod a mění se kritéria pro určování hodnoty člověka.

Za normálních okolností je dobrý člověk ten, který dbá na své zdraví, nekouří, nepije alkohol, sportuje, dobře a zdravě jí a je ohleduplný k ostatním a vychází dobře se členy svojí rodiny a tak dále.

Nyní k tomu, aby byl člověk označen za zodpovědného, postačí pouze tolik, aby se nechal očkovat.

A naopak pokud se očkovat nenechá je vnímán jako nezodpovědný, bezohledný, ten který podlehl dezinformacím o vakcínách a podobně.

Nevadí, že nedbáte na své zdraví, že kouříte a čerpáte desítky dní v roce nemocenskou dovolenou. Stačí abyste si nechali píchnout vakcínu, a jste zodpovědný. Až do těchto absurdních končin se dnes takto jednostranně uvažuje.

A tak člověk, který je zdravý, slušný a zodpovědný nebude moci dělat stejné věci, jako nemocný, nezodpovědný a bezohledný, který získá privilegia jenom proto, že si nechal do těla vpravit látku z nějaké vakcíny.

Tento nový druh hodnocení hodnoty člověka a zvrácené logiky skutečně ilustruje mediální psychologický nátlak, který se do společnosti promítá a mění její postoje k lidem a měřítka hodnocení dobra a zla.

Presumpce (ne)viny

Tento příměr možná není úplně přesný ale každý ví, že pravidlem presumpce neviny je to, že jste považován za nevinného, dokud vám nebude prokázána vina.

Jste infekční, dokud nám neprokážete, že infekční nejste.

Během epidemie, můžete být zdraví člověk, bez příznaků nemoci a bez potíží, ale přesto jste donucen se nechat testovat a prokázat svoji bezinfekčnost. Tedy jste infekční, dokud nám neprokážete, že infekční nejste. I tady selhává standardní logika přístupu ke svobodným lidem.

Hlavně přežít

Je jisté, že v atmosféře strachu a zejména strachu o život, lidé dělají zoufalá a někdy i přehnaná opatření, a zároveň jsou ochotni ve jménu dobra a především přežití, překračovat mnohé hranice a omezení.

Ve jménu bezpečnosti a veřejného blaha.

Zachovat si život a zdraví je jistě zcela zásadní věcí. Na tom se shodneme všichni. Ale proč se u všech všudy všechna řešení sbíhají k jediné variantě –plošnému očkování všech? Cožpak nejsou dlouhodobý zdravý životní styl a silná tělesná imunita nejlepší obranou proti infekcím?

Jediné řešení

Otázkou zůstává proč jsme během epidemie neviděli jedinou kampaň ministerstva zdravotnictví, která by lidi vyzývala ke zdravému životnímu stylu a poskytovala jim erudované rady, jak si dlouhodobě budovat dobrou imunitu (nikoliv však polykáním farmak), jak zdravě žít, jaké věci omezit a tak dále.

A proč na všech reklamních plakátech, v médiích a od politiků slyšíme stále pouze jednu a tu samou variantu řešení: Nechte se očkovat. Všichni se musíme očkovat.

Neexistují i jiné a možná efektivnější přístupy, které mají dlouhodobé účinky, a které nás nebudou stát miliardy?

Existuje opravdu pouze toto jediné řešení? Nejsou i jiné a možná efektivnější přístupy, které mají dlouhodobé účinky, a které nás nebudou stát miliardy?

Tak proč o nich nic neslyšíme? To leží v hlavě mnohých lidí a je dobré se nad tím vážně zamýšlet.