Britská bezpečnostní agentura MI5 varovala, že v britském parlamentu působí agentka čínského režimu.

V upozornění, které agentura vydala, se uvádí, že osoba jménem Christine Ching Kui Lee „se vědomě zapojuje do aktivit politického vměšování jménem Oddělení sjednocené frontové práce (UFWD)“ spadající pod Komunistickou stranu Číny.

V upozornění se píše, že Leeová zprostředkovává finanční dary politickým stranám a politikům. MI5 varovala, že každý, kdo ji kontaktuje, by měl mít „na paměti její příslušnost k čínskému státu a poslání prosazovat agendu Komunistické strany Číny v politice Velké Británie“.

Oznámení zveřejnil sir Iain Duncan Smith, bývalý předseda Konzervativní strany, který jej označil za „záležitost vyvolávající vážné znepokojení“, a vyzval k vyhoštění Leeové.

Podle „Upozornění bezpečnostních služeb na vměšování“, které MI5 zaslala parlamentu, Leeová „jedná tajně v koordinaci s UFWD a je hodnocena jako osoba zapojená do aktivit v oblasti politického vměšování ve Spojeném království“.

Ve zprávě se uvádí: „Soudíme, že UFWD se skrytě snaží zasahovat do politiky Spojeného království prostřednictvím navazování kontaktů se zavedenými i začínajícími poslanci napříč politickým spektrem. UFWD se snaží pěstovat vztahy s vlivnými osobnostmi, aby zajistila, že politické prostředí Velké Británie bude příznivé pro agendu Komunistické strany Číny, a zpochybňovat ty, kdo vznášejí znepokojení z činnosti Komunistické strany Číny, například v oblasti lidských práv.”

MI5 uvedla, že Leeová se „podílela na zprostředkování finančních darů politickým stranám, poslancům, uchazečům o poslanecký mandát a jednotlivcům usilujícím o politickou funkci ve Spojeném království, včetně zprostředkování darů politickým subjektům jménem cizích státních příslušníků“.

Článek byl redakčně zkrácen.