Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. v přednášce na konferenci CoronaDuel 2022 představil možnosti a účinné postupy léčby pacientů s onemocněním covid-19, kterými lze účinně předejít těžkému průběhu onemocnění, hospitalizacím a úmrtí.

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Jiří Beran vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Základní atestaci z hygieny a epidemiologie složil v roce 1988. Epidemilogii se od konce 80. let minulého století věnuje intenzivně jak na akademické půdě, tak v praxi. V roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru epidemiologie. Je ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Zabývá se vývojem očkovacích látek, řešil i problematiku zvlášt virulentních nákaz.