„Vakcinace je jen jedním z mnoha úkolů, jež se musejí provádět, kontrolovat a hlavně vyhodnocovat jejich efekt,“ komentoval epidemiolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. současnou situaci v rozhovoru s deníkem The Epoch Times.

Profesor Beran pozoruje nastavený koncept reakce na epidemii v praxi. Podle epidemiologa by bylo přínosné se přednostně soustředit více na onemocnění covidem-19 a mírnit následky, aby nedocházelo k úmrtím.

Investovat finance, čas a lidské zdroje do detekce viru sars-cov-2 a testování pozitivity je podle Berana druhotné.

„Pokud přijmu tento druhý koncept, pak se budu snažit snížit proud nemocných do nemocnice a zabránit jejich úmrtí. A to jde jen díky předsunuté nemocniční péči (monoklonální protilátky) a hlavně přednemocniční péči,“ říká epidemiolog.

Na tomto postupu se musí podle Berana praktici „co nejdříve shodnout, musí to začít používat“. „Většinou půjde o empirické nasazení po telefonu a musí tuto léčbu dostat zaplacenou,“ říká Beran.

Dále podle epidemiologa chybí jasné vydefinování rizikové skupiny na základě analýzy zemřelých na covid-19.

„Je nutné provést analýzu očkování proti covidu s důrazem na to, zda intervaly mezi dávkami hrají roli a za jak dlouho po druhé dávce vzniká onemocnění, a zda i v českých podmínkách je vakcína Johnsson málo protektivní. Nebyla provedena analýza efektivity vakcinace, ačkoliv pro ni má UZIS data,“ sdělil profesor Beran deníku The Epoch Times.

Níže zveřejňujeme nezkrácený komentář epidemiologa profesora Jiřího Berana k současné situaci.


Covid-19 – řešení jen pro odvážné

Jiří Beran – profesor epidemiologie

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog, imunolog, vakcinolog při rozhovoru pro projekt Svědomí národa. (Screenshot svedomi-naroda.cz)

Musíme se v životě smířit s tím, že mnohé neovlivníme. Šíření viru v populaci nezastavíme, stejně jako nezastavíme otáčení zeměkoule. Musíme se s virem naučit žít. Neměli bychom ho hledat tam, kde není, a o to více musíme začít bezprostředně pracovat s nemocnými, u nichž byl potvrzen.

Řešení jakékoliv epidemie je založeno na čtyřech základních pilířích, kde prvním je diagnostika onemocnění a jeho komplikací, dále přednemocniční péče o ohrožené osoby, nemocniční péče a nakonec prevence, jejíž jednou z mnoha součástí je i očkování. Čtyři základní pilíře boje s epidemií jsou jako čtyři nohy židle a jejich podíl na řešení epidemie musí být vyvážený. Mám dojem, že dnes sedíme na židli se dvěma nohami (očkování a nemocniční péče), a proto je dosti komplikované se na ní udržet. Není divu, že ze židle někdy dokonce spadneme. Řešením není prodlužovat dvě existující nohy, ale je nutné přidat další dvě a zaříznout je na stejnou délku.

Současný systém testování a trasování musí být zásadně změněn. Je nutné testovat jen osoby s klinickými příznaky nemoci a trasovat jen seniorní populaci, protože senioři mají zase významné kontakty mezi dalšími seniory. Současné extensivní testování vyčerpává testovací kapacity tak, že právě osoby z rizikové skupiny, které mají klinické příznaky onemocnění musí i několik dní čekat na provedení PCR testu. To je určitě nepřijatelné. Omezené testování bezpříznakových osoby bude znamenat přesun od planého testování k cílenému potvrzování diagnózy skutečného onemocnění, a to je žádoucí.

Je nezbytné opustit kampaně, které vyzývají k očkování dětí, mladých a zdravých lidí vakcínou, jež byla vyvinuta na originální virus, a na několikátou antigenní variantu prostě nefunguje. I s tím se prostě musíme smířit a nebudeme si nalhávat, že má „císař nové šaty“. Je ale nutné pokračovat v očkování vnímavé a ohrožené populace, kde očkování podle doposud dostupných dat významně snižuje šanci pro hospitalizaci. Například očkovaná osoba ve věku 60 let má šanci 10x vyšší než neočkovaná, že neskončí na JIP.

Celý komentáž si můžete přečíst zde.

Výše uvedený autorizovaný text zaslal profesor Jiří Beran deníku The Epoch Times 3. prosince 2021. Byl publikován a stránkách idnes.cz.


Příběh prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., epidemiologa, imunologa, vakcinologa

Níže uvedený rozhovor uskutečnil projekt Svědomí národa.

https://nastub.cz/w/kGqqZXSzqZ25rJuAGGdHAj

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. je světově uznávaný epidemiolog a vakcinolog, autor řady oceňovaných publikací, jehož vakcinačním centrem prošly desítky tisíc lidí a který školí v epidemiologii další lékaře.

Profesor Beran byl vloni ministerstvem zdravotnictví veřejně prohlášen za dezinformátora, což z něj učinilo hromosvod frustrovaných jedinců, a obdržel i výhrůžky smrtí.

„Nijak na to nežehrám. Měl jsem příležitost panu ministrovi ukázat, jaké má takovéto veřejné označení důsledky, a měl jsem možnost přednést své názory ve vládním řídícím týmu epidemie,“ komentuje to s odkazem na skutečnost, že byl nějakou dobu členem vládního panelu odborníků. Ten jeho odborné názory podložené léty praxe většinově nereflektoval, stejně jako politici a poslanci v parlamentu, kde také vystoupil a apeloval na racionální přístup k řešení epidemie, ve kterém má své místo cílená ochrana rizikových skupin, dodržování hygieny a zdravý životní styl. (zdroj)