Tržní hodnota společnosti Disney se snížila o téměř 34 miliard dolarů od doby, kdy vyjádřila svůj plný nesouhlas s floridským zákonem zakazujícím výuku o genderové identitě a sexuální orientaci ve veřejných školách od mateřské školy až po třetí třídu.

Floridští zákonodárci v březnu schválili zákon HB 1557, který se jeho odpůrci stal přezdívaný „Neříkej gay“, který 28. března podepsal floridský guvernér Ron DeSantis. (zdroj)

Téhož dne se do sporu vložila společnost Disney, která vydala prohlášení (zdroj), v němž se k zákonu HB 1557 vyjádřila velmi kriticky a uvedla, že cílem společnosti je dosáhnout jeho zrušení. Od 28. března, kdy společnost vydala toto prohlášení, do 22. dubna klesla tržní hodnota společnosti Disney zhruba o 33,9 miliardy dolarů.

Zastánci zákona tvrdí, že dává rodičům více pravomocí, aby mohli rozhodovat o tom, jak a kdy mohou být témata týkající se LGBT problematiky představena jejich dětem. Dává také rodičům možnost žalovat školské obvody za porušení pravidel stanovených v tomto zákonu.

„K výuce sexuální orientace nebo genderové identity ve třídách ze strany školního personálu nebo třetích stran nesmí docházet v mateřských školách až do 3. třídy nebo způsobem, který není přiměřený věku nebo vývoji žáků v souladu se státními standardy,“ uvádí se v zákonu (pdf).

DeSantis v den, kdy zákon podepsal, uvedl, že „rodiče mají plné právo být informováni o službách nabízených jejich dítěti ve škole a měli by být chráněni před tím, aby školy využívaly výuku ve třídě k sexualizaci jejich dětí již od pěti let“.

V den, kdy DeSantis opatření podepsal, vydala společnost Disney prohlášení, v němž uvedla, že „floridský zákon HB 1557, známý také jako zákon ‘Neříkejte gay’, neměl být nikdy přijat a neměl být nikdy podepsán“.

Společnost Disney poznamenala, že jejím cílem je, „aby byl tento zákon zákonodárci zrušen nebo soudně vyřazen“.

Prohlášení společnosti Disney o nesouhlasu s návrhem zákona přimělo některé rodičovské skupiny k výzvě k bojkotu výrobků, filmů, zábavních parků a představení této společnosti.

Na základě 1,82 miliardy akcií, které jsou v oběhu, a ceny akcií z 28. března ve výši 136,90 USD činila tržní hodnota společnosti Disney přibližně 249,2 miliardy USD. Vzhledem k tomu, že 22. dubna klesla hodnota jejích akcií na 118,27 USD, hodnota společnosti Disney měřená tržní kapitalizací se snížila na 215,3 miliardy USD, což představuje pokles o 33,9 miliardy USD.

DeSantis 22. dubna podepsal zákonem schválené opatření o zrušení samosprávného statusu Walt Disney World na Floridě, což může mít pro společnost určité daňové důsledky.

DeSantis se 22. dubna zmínil o slibu společnosti Disney, že se zasadí o to, aby byl zákon HB 1557 zrušen.

„Velmi jasně jsem řekl: ‘Nebudete mě ovlivňovat. Stojím si pevně za svým’,“ řekl floridský guvernér Ron DeSantis. „Je neuvěřitelné, že říkají: ‘Budeme pracovat na zrušení rodičovských práv na Floridě’.“

„A já si jen říkám: Jste korporace se sídlem v Burbanku v Kalifornii a hodláte mobilizovat svou ekonomickou sílu, abyste zaútočili na rodiče v mém státě. Považujeme to za provokaci a hodláme se proti tomu bránit,“ uvedl DeSantis.

Zástupci korporace Disney a společnosti Walt Disney World na žádosti o komentář do doby vydání článku nereagovali.

Na této zprávě se podílel Jack Phillips.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.