Odborníci varují před „lékařskou tyranií“ ze strany Světové zdravotnické organizace

Navzdory neúspěchu na 75. výročním zasedání Světové zdravotnické organizace, které se konalo koncem května v Ženevě, pokračuje snaha o další posílení pravomocí agentury OSN, která podle předních odborníků nadále představuje velkou hrozbu pro národní suverenitu a samosprávu (nejen) USA.

Po některých drobných změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) schválených na nedávném zasedání WHO pracuje zdravotnická organizace OSN a vlády jejích členských států na nových, dalekosáhlých změnách globálních pravidel. Ty budou předloženy v září.

Vedoucí představitelé WHO a vlády členských států zároveň připravují novou mezinárodní pandemickou smlouvu. Očekává se, že tato mezinárodní dohoda, jejíž návrh se teprve připravuje, by v případě schválení přenesla na WHO rozsáhlé nové pravomoci.

Podle představitelů amerického ministerstva zahraničí a WHO jsou cílem jak pozměňovacích návrhů, tak vyjednávané smlouvy posílení pravomocí WHO v boji proti globálním zdravotním krizím, jako jsou pandemie.

Američtí zákonodárci na státní a federální úrovni však tvrdě protestují. Odborníci na mezinárodní právo a zdravotnictví sdělili deníku The Epoch Times, že konečným cílem je nastolit „lékařskou tyranii“ nad lidstvem, a nikoliv chránit zdraví.

„Je to jen další velké totalitní uchopení moci CDC, WHO, Billa Gatese, velkých farmaceutických firem, průmyslu pro biologické války, Čínské lidové republiky a dalších, kteří chtějí lidstvu vnutit svou lékařskou tyranii,“ řekl Francis Boyle, profesor mezinárodního práva na Illinoiské univerzitě.

Boyle, který v roce 1989 napsal prováděcí legislativu k Úmluvě o zákazu biologických zbraní, jež byla jednomyslně schválena Kongresem, uvedl, že proti uchvácení moci WHO je třeba se postavit „za každou cenu“, a vyzval americké zákonodárce, aby se zapojili do jejího zastavení již nyní.

V rozhovoru pro The Epoch Times se Boyle neudržel a označil WHO za „zločineckou organizaci“, která je „zcela prohnilá, zkorumpovaná a opovrženíhodná“. Důrazně vyzval proti tomu, aby WHO získala další moc a peníze.

„Není to nic jiného než krycí organizace pro farmaceutické firmy, průmysl pro biologické války a Gatese,“ dodal Boyle s odkazem na miliardáře a spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese.

Profesor mezinárodního práva, který pracoval na mnoha významných případech, rovněž uvedl, že by se mělo uvažovat o případném stíhání vedoucích představitelů WHO za zločiny proti lidskosti.

Boyle mimo jiné poukázal na sponzorství WHO nechvalně proslulého Wuchanského institutu virologie, který mnozí podezřívají, že stojí za vypuknutím celosvětové pandemie čínského viru, a také na roli agentury při propagaci vakcín proti covidu-19, které označil za „nebezpečné frankensteinovské injekce“.

Boyle, který se setkává se státními zástupci po celé Americe a doporučuje obžalovat klíčové vládní úředníky, nedávno vydal knihu „Odpor proti lékařské tyranii“, v níž předkládá právní argumenty pro stíhání vysokých amerických úředníků, kteří stojí za tím, co nazývá „zločinnými nařízeními“.

Nyní Boyle vyzývá americké senátory, aby spojili své síly proti plánu WHO. Pro začátek senátory vyzval, aby vytvořili a rozeslali dopis, v němž uvedou, že hodlají odmítnout jakoukoli novou pandemickou smlouvu WHO, která jim bude předložena k ratifikaci.

„Za předpokladu, že se vám podaří přimět 34 senátorů k podpisu tohoto dopisu, učinilo by to pandemickou smlouvu zde ve Spojených státech mrtvou hned po jejím vzniku, a to už jen na základě její samotné podoby,“ řekl Boyle. „To by pak mohlo tuto pandemickou smlouvu WHO zabít hned v zárodku, až se příště sejde [Světové zdravotnické shromáždění], aby ji projednalo.“

Pozměňovací návrhy WHO

Bez velkých mediálních fanfár se od 22. do 27. května v Ženevě konalo 75. zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO, na kterém členské státy projednávaly zásadní změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) organizace.

Americké Centrum pro kontrolu nemocí popisuje IHR jako „právně závazné“. Globální zdravotní pravidla hrála významnou roli i při koordinované celosvětové reakci na pandemii koronaviru.

Třináct změn IHR navrhla v lednu Bidenova administrativa s podporou téměř 50 dalších vlád.

Změny by mimo jiné dále zmocnily Světovou zdravotnickou organizaci a jejího generálního ředitele k vyhlašování mezinárodních zdravotnických krizových situací, a to i bez souhlasu cílového státu nebo vlády.

Vlády po celém světě se zdánlivě zaměřují na zdravotnické otázky, ale stále častěji tvrdí, že mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví představují i jiné problémy, včetně změny klimatu, násilí páchaného střelnými zbraněmi a rasismu. Kritici poukazují na to, že to znamená, že do působnosti WHO může spadat téměř cokoli.

Zákonodárci a aktivisté po celé zemi několik týdnů před projednáváním pozměňovacích návrhů minulý měsíc bili na poplach.

Kritici je označovali za „diktátorské“ a za „uchopení moci“ WHO a některých jejích vedoucích členů na úkor autonomie národních států.

Právní analytici a výzkumní pracovníci, kteří sledují vývoj situace, uvedli, že poslední snaha o posílení pravomocí WHO byla prozatím zastavena.

Podle amerického ministerstva zahraničí a WHO byla hlavní změnou, která byla na summitu provedena v IHR, změna, která mění dobu účinnosti budoucích změn ze dvou let na jeden rok.

Schváleno bylo rovněž vytvoření pracovní skupiny, která by měla pomoci s vypracováním a zvážením dalších změn.

„Spojené státy tyto změny podpořily a byly potěšeny širokou podporou těchto procedurálních zlepšení na Světové zdravotnické organizaci,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí pro The Epoch Times.

Vysocí američtí představitelé a zprávy v hlavních médiích rovněž vyvolávali dojem, že se jedná o významný krok vpřed pro agendu Bidenovy administrativy, která usiluje o ještě agresivnější změny.

Například Sheba Crocker, velvyslanec USA při OSN v Ženevě, oslavoval změny jako „významný úspěch“.

Nezávislý investigativní výzkumník James Roguski, klíčová postava stojící za opozicí proti změnám WHO, však deníku The Epoch Times řekl, že Bidenova administrativa „dostala výprask“ a byla jí uštědřena obrovská porážka.

„To, že média naznačují, že jde o nějaké Bidenovo vítězství, je směšné, je to lež,“ řekl a dodal, že to, co se stalo, je vítězstvím suverenity národů a úderem snahám o centralizaci větší moci ve WHO.

Roguski připustil, že je „výzvou“ zjistit, co se skutečně stalo. „Takhle se ta hra hraje,“ řekl.

Uvedl také, že hrozba nezmizela.

„Tito lidé jsou nenapravitelní, jsou neúnavní, nikdy nepřestanou,“ řekl Roguski a poznamenal, že WHO stále usiluje o změny IHR, které by měly být zváženy do budoucna, stejně jako pandemická smlouva, na které se pracuje letos v létě.

WHO i Bidenova administrativa rovněž uvedly, že snaha o zavedení reforem posilujících pravomoci WHO stále pokračuje.

„Spojené státy budou s ostatními členskými státy WHO nadále diskutovat o navrhovaných změnách, jejichž cílem je vyjasnit spouštěcí mechanismy včasného varování pro mezinárodní reakci na pandemické hrozby, podpořit rychlé sdílení informací mezi zeměmi a WHO a zlepšit procesy WHO týkající se určování mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.

Tentokrát sice změny neprošly, ale čínský komunistický režim zaznamenal několik významných vítězství. Mezi ně patří např. to, že Pekingem podporovaný šéf WHO dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus získal další pětileté období v čele WHO a Peking si zajistil místo ve výkonné radě WHO.

Mezinárodní pandemická smlouva

I když vlády pracují na nových změnách, které mají předložit do září, připravují také novou Mezinárodní pandemickou smlouvu, která by mohla být ještě významnější.

„Díky tomu vypadají pozměňovací návrhy jako dětská hra,“ řekl Roguski a citoval formulaci WHO o „přístupu jednoho zdraví pro celou společnost“.

Profesor mezinárodního práva Boyle uvedl, že se zdá, že stažené návrhy IHR by mohly být jednoduše začleněny do nové pandemické smlouvy, stejně jako další politiky, jejichž cílem je učinit WHO mnohem mocnější.

Také v Kongresu bijí kritici smlouvy na poplach.

„Radikální ,pandemická smlouva‘ WHO je nebezpečným globalistickým excesem,“ řekl americký senátor Rick Scott (R-Fla.) při oznámení nového návrhu zákona, který má omezit činnost této globální agentury. „Spojené státy americké nesmí nikdy dát WHO větší pravomoci.“

„WHO je loutkou Si Ťin-pchinga, je řízena Komunistickou stranou Číny a pomohla Pekingu utajit původ covidu-19,“ pokračoval senátor a dodal, že o politice veřejného zdraví pro Ameriku by měli rozhodovat Američané, a ne „globalistické loutky pracující pro komunistickou Čínu“.

Přední představitelé WHO se otevřeně vyjádřili, že chtějí pomocí navrhované pandemické smlouvy dále posílit postavení agentury OSN.

„Potřebujeme silnější systémy a nástroje,“ vyjádřil se generální ředitel WHO Tedros, který navrhl vše od sankcí pro státy, které se WHO vzpírají, až po přísnější kontrolu „dezinformací“ na internetu.

Na začátku tohoto roku Tedros při představování svých plánů výkonnému výboru WHO uvedl, že prioritou je „naléhavě posílit WHO jako vedoucí a řídící autoritu v oblasti globálního zdraví, která je centrem globální zdravotní architektury“.

„Jsme jeden svět, máme jedno zdraví, jsme jedna WHO,“ dodal.

Podle předních osobností zapojených do procesu je na pořadu dne také upevnění takových politických reakcí, jaké WHO nařídila během nedávné covidové krize.

Epoch Times Photo
Helen Clarková, bývalá novozélandská premiérka a správkyně Rozvojového programu OSN, hovoří s novináři, 14. dubna 2016. (Don Emmert / AFP via Getty Images)

„Každá země musí průběžně využívat všechny dostupné nástroje veřejného zdraví k omezení přenosu,“ uvedla bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková, spolupředsedkyně nezávislého panelu WHO pro připravenost a reakci na pandemie, v nedávném komentáři k tomu, čeho by měla nová dohoda dosáhnout. „To znamená maskování, sociální distancování, testování a sledování kontaktů, izolace a karanténa, to je osvědčené menu pro snahu zastavit přenos nemoci.”

Clark a pandemický panel také doporučili WHO rozsáhlé nové oprávnění a pravomoci, kromě větší finanční a politické nezávislosti organizace. Panel dokonce vyzval, aby WHO začala stanovovat „referenční“ standardy pro národní systémy zdravotní péče.

Clark na žádost o komentář pro The Epoch Times do doby vydání článku nereagoval.

Ministerstvo zahraničí neodpovědělo na otázky, zda bude usilovat o zařazení pozměňovacích návrhů Bidenovy administrativy do připravované smlouvy, ale potvrdilo deníku The Epoch Times, že se tímto procesem zabývá.

Evropské vlády se ohledně svých názorů vyjadřovaly otevřeněji. Rada Evropské unie, která zastupuje 27 členských států tohoto orgánu, prohlásila, že cílem je silnější WHO, která by sloužila „jako koordinační orgán v otázkách globálního zdraví“.

WHO mezitím bagatelizovala svou vlastní roli v tomto procesu. „Členské státy WHO nakonec určí cíl takového nástroje,“ uvedl mluvčí světové agentury pro The Epoch Times.

Podle mluvčího WHO se očekává, že dohoda „podpoří globální spolupráci při prevenci, přípravě a reakci na krize v budoucnosti a zabrání opakování pandemie covidu-19″.

Mluvčí rovněž uvedl, že se očekává, že dohoda „posílí zdravotní péči, počínaje komunitní úrovní“, a zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby „spolupracovalo“ na zmírnění dopadů dalšího viru, podobného SARS-CoV-2.

Konečný cíl: globální tyranie?

Zákonodárci, právní experti a přední zdravotníci bijí na poplach kvůli tomu, co považují za konečný cíl úsilí WHO: centralizovanou globální kontrolu nad lidstvem.

Dr. Peter McCullough, vedoucí oddělení výživy a preventivní medicíny, a autor John Leake, spoluautoři nové knihy „Odvaha čelit covidu-19 prevencí hospitalizace a smrti při boji s biofarmaceutickým komplexem“, varovali, že v zákulisí působí temné síly.

„Světová zdravotnická organizace je klíčovou součástí toho, co v naší nové knize označujeme jako biofarmaceutický komplex,“ uvedli v komentáři zaslaném e-mailem deníku The Epoch Times. „Podobně jako ,vojensko-průmyslový komplex‘, před nímž varoval prezident Eisenhower ve svém projevu na rozloučenou, usiluje biofarmaceutický komplex (jehož agendu určuje Gatesova nadace a Světové ekonomické fórum) o zavedení globální centralizované vlády prostřednictvím politiky veřejného zdraví, zejména v reakci na nově se objevující infekční nemoci – skutečné, domnělé, přehnané i vymyšlené.“

Řada dalších odborníků, lékařů a právníků, kteří hovořili s deníkem The Epoch Times pro tento článek, rovněž uvedla, že se WHO snaží porušovat práva lidí pod záminkou zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.

Politický odpor rychle roste i ve Spojených státech.

Na úrovni jednotlivých amerických států diskutují zákonodárci po celé zemi o tom, jak kroky WHO ve svých jurisdikcích zablokovat.

Senát v Kansasu přijal rezoluci, která „důrazně odmítá“ snahy organizace s tím, že jejich cílem je uzurpovat si národní suverenitu a dostat Spojené státy pod „kontrolu nevolené mezinárodní organizace, která je zcela neodpovědná občanům této země“.

Ve Washingtonu pracují i zákonodárci. V souvislosti s rostoucím pobouřením veřejnosti nad plány WHO získávají návrhy zákonů, které by WHO zbavily prostředků a dokonce Spojené státy z OSN vystoupily, stále více sponzorů. Řada členů Sněmovny reprezentantů a Senátu, včetně frakce Freedom Caucus, vyzvala Bidenovu administrativu, aby obnovila vystoupení USA, které inicioval prezident Donald Trump.

Americký senátor Rand Paul (R-Ky.) veřejně varuje, že se WHO snaží vytvořit „světovou vládu“ s pravomocí ukládat nařízení podobná těm, která byla použita během pandemie covidu.

Tento týden se sejde mezivládní vyjednávací orgán, který bude pracovat na pandemické smlouvě, neboť WHO se snaží zapojit „všechny zúčastněné strany“, uvedl mluvčí WHO pro The Epoch Times.

Cílem je mít návrh zamýšlené smlouvy do srpna.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)