JUDr. Jana Rejžková, obhájkyně Petra Kramného, sdělila deníku The Epoch Times, že podala žádost o obnovení soudního procesu. Kramný byl v červnu 2016 odsouzen k trestu 28 let odnětí svobody za dvojnásobnou vraždu. Soudní případ provázely nečekané zvraty, masivní pozornost bulvárních médií i tvrdé spory soudních znalců o příčinu úmrtí 36-leté Moniky Kramné a její 8-leté dcery Kláry Kramné, které byly nalezeny v hotelovém pokoji v hotelu Titanic Palace v egyptské Hurghadě.

„Návrh již byl podaný. Víc sdělovat nebudu,“ napsala dnes v e-mailové komunikaci s Epoch Times JUDr. Jana Rejžková.

Návrh na obnovu soudního procesu obsahuje posudky celkem pěti soudních znalců, kteří zpochybňují závěry obžaloby, která tvrdí, že ženy zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem.

JUDr. Rejžková mi sdělila tuto informaci právě ve chvíli, když jsem dopisoval před okamžikem vydanou retrospektivu případu a souhrn nových okolností, které se objevily v oblasti znaleckých posudků obžaloby. Více o tom tedy naleznete zde.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Soudní senát se nyní bude muset vypořádat s tím, že celkem pět znalců tvrdí, že závěry posudků podaných obžalobou jsou chybné a tedy, že ženy podle nich nejenom nezemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem, ale že vražda elektrickým proudem z hotelové zásuvky, tak jak ji vysvětluje obžaloba, je prakticky neproveditelná.

Zpochybnění přichází ze strany soudního znalce v oboru zdravotnictví, prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc. Následně také ze strany soudního znalce doc. MUDr. Alexandera Pilína, CSc. Ale také ze strany tří dalších soudních znalců, doc. Zdeňka Horáka, doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc., a MUDr. Zdeňka Šňupárka.

Obhájkyně Kramného podala žádost o obnovení procesu již v červenci 2018, ale nakonec ji stáhla, protože se v parlamentu jednalo o změně zákona o obnově soudního procesu [1]. Nově tak od roku 2022 již o obnově procesu nerozhoduje stejný soudní senát, který vydával odsuzující rozsudek, což teoreticky zvyšuje šance na obnovení procesu. K obnovení procesu vyzývala i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, poslanci Jana Černochová a Daniel Korte nebo europoslanec Tomáš Zdechovský.

Jak uvádím ve zmiňovaném předchozím článku o případu Kramný, bude se soud muset vyrovnat také se skutečností, že oba subjekty, které vypracovávaly klíčové znalecké posudky v případu Petr Kramný, již nejsou vedeny v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti. (zdroj) Ústav soudního lékařství Nemocnice České Budějovice ani docent František Vorel [3] již tedy podle toho nejsou „oprávněni vykonávat“ znaleckou činnost v odvětví soudního lékařství.

Prozatím není jasné, proč ústav a docent Vorel znaleckou činnost ukončili. Na dotazy deníku Epoch Times do doby vydání článku nereagovali.

O obnově procesu bude podle posledních informací rozhodovat soudní senát JUDr. Šárky Skalské z Krajského soudu v Ostravě.

Článek byl aktualizován 14. července 2022.


Poznámky: [1] Novela Trestního řádu mění způsob rozhodování o obnově procesu. Novela uvádí, že „z rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení je vyloučen soudce a přísedící, který věc posuzoval v původním řízení.“ § 30 odst. 4. Novela vstoupila v platnost 1. ledna 2022.