Milan Kajínek

13. 7. 2022

Při aktuální kontrole seznamu znaleckých ústavů (zdroj), který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti, systém nezobrazuje Ústav soudního lékařství Nemocnice České Budějovice ani docenta Františka Vorla [3] jako „oprávněné vykonávat“ znaleckou činnost v odvětví soudního lékařství. Oba subjekty vypracovávaly klíčové znalecké posudky v případu Petr Kramný a obvinění z dvojnásobné vraždy.

Prozatím není jasné, proč ústav a docent Vorel znaleckou činnost ukončili. Na dotazy deníku Epoch Times do doby vydání článku nereagovali. Ze vzniklé situace však vyvstává hned několik zásadních otazníků nad případem a znaleckým posudkem obou subjektů.

Na závažná pochybení v posudku ústavu a docenta Vorla upozorňuje celkem pět soudních znalců [1]. Více…

Tato údajná „pochybení“ by měla podle obhajoby vyvolat nový soudní proces. Posudky pěti znalců jsem měl možnost osobně prostudovat, ale kvůli probíhajícímu procesu nemohou být prozatím zveřejněny.

Znalci zpochybňují závěry, které vedly k odsouzení Petra Kramného v procesu, který provázela celá řada „podivností“ a zvratů. Případ se také značně zkomplikoval masivním zájmem bulvárních médií, která průběžně prováděla vlastní „paralelní soudní proces“ bez ohledu na pravidlo presumpce neviny.

V níže uvedené retrospektivě případu shrnuji, jak se z případu dehydratace stalo podezření na otravu, později na záměrnou otravu (vraždu), které se po půl roce vyšetřování náhle změnilo na „vraždu elektrickým proudem“. Nikdy nebyla nalezena údajná smrtící zbraň a několik expertů zpochybnilo technickou proveditelnost vraždy elektrickým proudem z hotelové zásuvky, tak jak ji předestřela obžaloba.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Krátká retrospektiva případu

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Renata Gilová. (Foto Blesk)

Od dehydratace a přehlíženého Antinalu k neznámému jedu, podezřením z vražedných úmyslů až k vraždě elektrickým proudem.

30. července 2013 byla ve druhém patře v pokoji č. 6343 v hotelu Titanic Palace v egyptské Hurghadě nalezena těla českých turistek: 36-leté ženy Moniky Kramné a její 8-leté dcery Kláry Kramné.

Manžel, respektive otec, Petr Kramný uvedl, že celá rodina trpěla žaludečními potížemi, průjmy a zvracením. Kramný přibližně mezi 3:00 až 4:00 přivedl do jejich pokoje ženu ze sousedního pokoje 6340. Žena uviděla dvě bezvládná těla na postelích a přivolala zaměstnance hotelu.

Průjem, zvracení a Antinal?

Egyptská policie a Ústav soudního lékařství po pitvě těl zemřelých došly k závěru, že „je možné, že smrt nastala: A) v důsledků požití neznámého jedu, B) v důsledku silného odvodnění těl a nedostatku tekutin v těle z důvodu častého průjmu a silného zvracení po dobu dvou dnů.“

Průjmy turistů v Egyptě nejsou ničím neobvyklým. Někdy jsou nazývány jako „faraonova pomsta“. Průjmy jsou podle některých lékařů většinou způsobeny tím, že si lidé, kteří přijedou do Egypta a nejsou na horké egyptské podnebí zvyklí, neuvědomují, že mají přehřáté tělo a „nalijí“ do sebe chlazené limonády, pokud možno s ledem, což je pro tělo ohromný šok, na který reaguje právě průjmy, ale i dalšími zdravotními problémy.

Jak vyplývá z diskusí nad problémem průjmů například zde ze srpna 2013 na Deníku.cz: „Na tyto problémy lékaři v Hurghadě předepisují lék zvaný Antinal, který je v egyptských lékárnách běžně k dostání za cenu okolo 40 – 60 LE. Proti případným průjmům a střevním potížím se doporučuje užívat Antinal třikrát až čtyřikrát denně.“ (zdroj)

Při zpětném procházení případu Kramný a fotografií z hotelového pokoje po úmrtí obou osob bylo zjištěno, že na umyvadle je plato o 12 kapslích právě léku Antinal, který se v České republice neprodává. (zdroj) Policejní zápis uvádí, že byla nalezena dvě plata, což odpovídá jednomu balení o 24 kapslích. (zdroj) Egyptská policie nejprve zapsala název léku špatně jako „Antikifal“, ale z fotografie je patrné, že se jedná o Antinal, a z policejního zápisu plyne, že v balení chybí 11 tablet z celkových 24.

Lék Antinal.

Deník.cz ještě v srpnu 2013 uváděl, že příbuzní rodiny Kramných „vypověděli, že si rodina před tragédií stěžovala na zažívací potíže. Před osudnou nocí na úterý proto požili místní běžně dostupný lék Antinal. V noci pak muž zjistil, že jeho manželka a dcera nedýchají. Stihl přivolat pomoc a poté sám zkolaboval.“ (zdroj)

A tak vznikla hypotéza, že úmrtí mohlo nastat v důsledku kombinace oslabení organismu průjmy, zvracením a následnou dehydratací, které mohly být zkombinovány například s nějakým druhem alergické reakce. Možnosti, že nastal „anafylaktický šok“ [2] v důsledku reakce na lék Antinal, se ale vyšetřování nevěnovalo. Držitelem licence na výrobu Antinalu je Amoun Pharmaceutical Company S.A.E., nejvýznamnější farmaceutická společnost v Egyptě.

Antinal, jehož účinná látka je nifuroxazid, se údajně poprvé používal pro jateční dobytek, pro zabezpečení jeho přibírání na váze. Později se přenesl na humánní užívání k vyřešení průjmových stavů turistů, z nichž čerpá egyptská ekonomika významný podíl národních příjmů.

Egyptský Antinal je alternativou v Evropě používaného Ercefurylu. Antinal a další podobná léčiva obsahují v jedné tabletce 200 mg látky nifuroxazidum. (zdroj) Nevýhody Ercefurylu popsal ve zvláštním textu například MUDr. Jiří Štefánek jako „alergické reakce a střevní potíže“. (zdroj)

Kramný tajně vyšetřován

Egyptské ministerstvo spravedlnosti vyšetřování uzavřelo prohlášením, že se nejednalo o smrt násilnou, a vrátilo Petru Kramnému pas. Nebyl z ničeho obžalován a běžnou linkou odletěl zpět do České republiky.

„Podle pitevní zprávy neexistuje podezření ze spáchání trestného činu, egyptská policie se případem Kramný již nezabývá,“ konstatuje pobočka Interpolu v Káhiře v rámci právní pomoci 4. listopadu 2013.

Vyšetřování ale dále běží na české straně, kam byla z Egypta 9. srpna 2013 (deset dní po smrti) převezena těla matky a dcery a znovu pitvána znalci z Ústavu soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava. Když byly přivezeny do ČR, tělům chybělo: (1. tělo) část levostranného jaterního laloku, počátku tenkého střeva, hlava pankreatu a močového měchýře, (2. tělo) žaludek, levá ledvina, dvanáctník. Tyto části byly odstraněny při první pitvě v Egyptě.

Po re-pitvě čeští znalci zpochybnili tvrzení o průjmu obou žen. „Na základě provedené pitvy lze jednoznačně vyloučit, že poškozené v době před svou smrtí trpěly průjmy, jak tvrdí Petr Kramný, neboť v tlustém střevě obou žen bylo zjištěno nezanedbatelné množství tuhé natráveniny.“ To měla být hlavní pochybnost, která měla rozběhnout vyšetřování Petra Kramného, zda své rodinné příslušníky neotrávil.

Znalci uvedli, že „použití jedu, nebo jiné látky, která by způsobila případnou otravu, se dosud nepodařilo prokázat, je nutné takovou látku vytipovat a poté zjistit, zda se v tělech zemřelých nachází“.

30. srpna 2013 se rozbíhá tajné vyšetřování Petra Kramného a soudkyně JUDr. Alena Zajícová vydává příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Petra Kramného.

Údajná hledaná látka (jed) nebyla nikdy nalezena, odposlouchávání bylo po několika měsících prodlouženo, ale nepřineslo žádné usvědčující důkazy.

Zvrat ve vyšetřování a obvinění z vraždy elektrickým proudem

Primář doc. MUDr. František Vorel, CSc. (nemcb.cz)

Po půl roce vyšetřování přichází policie a státní zástupce s obviněním z vraždy, ale překvapivě tvrdí, že smrt dvou dívek nastala úplně jinak. Údajně se jednalo o „smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem“.

Tuto hypotézu potvrdili právě zmiňovaní docent Vorel a Ústav soudního lékařství Nemocnice České Budějovice.

Další „kuriozitou“ případu se stalo zničení vzorků tkání zemřelých žen. Tehdejší přednosta Ústavu soudního lékařství na Fakultní nemocnici Ostrava MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., nechal 22. března 2018 zničit nekroptické vzorky k případu Kramný. Učinil tak navzdory tomu, že právní zástupci obviněného, poslankyně Mgr. Jana Černochová a spolek Šalamoun, opakovaně žádali o zabezpečení histologických vzorků k případu, aby mohlo dojít k jejich dalšímu zkoumání jinými znalci a experty.

Snahy o obnovení procesu

30. července 2018 podala obhájkyně Petra Kramného soudkyni Renatě Gilové z Krajského soudu v Ostravě žádost o obnovu řízení s odvoláním na nové znalecké posudky vypracované pěti soudními znalci, které zpochybňují závěry „revizního znaleckého posudku“ docenta Františka Vorla. K obnovení procesu vyzývala i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková nebo poslanci Jana Černochová a Daniel Korte.

A zde nastala poslední „kuriozita“ tohoto případu. Soudkyně Gilová překvapivě rozhodla, že závěry pěti soudních znalců, zpochybňující závěry Františka Vorla, posoudí sám František Vorel. Toto rozhodnutí označilo hned několik pozorovatelů justice za „absurdní“. Znalec, jehož posudek byl zpochybněn, má rozhodnout o tom, zda ti, co zpochybňují jeho práci, mají pravdu nebo se mýlí.

Do případu v roce 2022 vstupuje další komplikace, kterou jsem nastínil na začátku článku. František Vorel a Ústav soudního lékařství Nemocnice České Budějovice již nejsou vedeni jako oprávnění vykonávat znaleckou činnost v odvětví soudního lékařství. Otázkou tedy je, jak budou obhajovat svoji práci již neexistující subjekty v případě obnovy soudního procesu.

Spolek Šalamoun upozorňuje také na to, že „nastává dle našeho názoru zcela bezprecedentní stav, kdy dodatek ke znaleckému posudku Nemocnice České Budějovice, a. s., který vznikl na základě tří nových znaleckých posudků a který dosud nikdy nebyl proveden před soudem, vypracoval subjekt v čele s jeho přednostou, jež oba ukončili znaleckou činnost a tudíž tento znalecký posudek již de iure nemohou osvědčit u soudu“. (zdroj)

Obhájkyně Kramného JUDr. Jana Rejžková nakonec žádost o obnovení procesu z července 2018 stáhla, protože se v parlamentu jednalo o změně zákona o obnově soudního procesu. Nově tak od roku 2022 již o obnově procesu nerozhoduje stejný soudní senát, který vydával odsuzující rozsudek, což teoreticky zvyšuje šance na obnovení procesu.

Článek si dovolím zakončit poslední „kuriozitou“, kdy jsem dostal informaci, že JUDr. Rejžková ještě sedm měsíců po vstoupení nového zákona v platnost žádost o obnovu procesu nepodala. Přitom hlavní expert a autor klíčového zpochybňujícího posudku, soudní znalec v oboru zdravotnictví, prof. MUDr. Ivo Steiner, Csc., údajně plánuje ukončit svoji znaleckou činnost ke konci roku 2022. Steiner jako expert na kardiovaskulární oblast (srdce) uvedl, že závěry obžaloby jsou chybné, protože vzorky srdcí zemřelých podle něho „nejeví známky zásahu elektrickým proudem“ a znalci obžaloby si pletou termíny.

Šance na obnovu soudního případu Petra Kramného, který byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu k trestu odnětí svobody na dobu 28 let, se tím dramaticky snižují, protože jak bylo řečeno, histologické vzorky tkání zemřelých byly zničeny MUDr. Dvořáčkem, a jsou tedy již nepřezkoumatelné. Profesor Steiner je tedy de facto poslední, kdo měl vzorky v ruce k posouzení, a jeho posudek je tedy v tomto směru poslední možný pádný argument obžaloby.

Jen pár minut před vydáním článku mi poslala JUDr. Jana Rejžková emailovou zprávu: „Návrh (na obnovu soudního procesu) již byl podaný. Víc sdělovat nebudu.“


Poznámky:

[1] Zpochybnění přišlo ze strany soudního znalce v oboru zdravotnictví, prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc. Následně také ze strany soudního znalce doc. MUDr. Alexandera Pilína, CSc. Ale také ze strany tří dalších soudních znalců, doc. Zdeňka Horáka, doc. Ing. Zdeňka Kokeše, CSc., a MUDr. Zdeňka Šňupárka.

[2] Anafylaktický šok – extrémně nebezpečná celková reakce organismu na alergen. Vyznačuje se projevy astmatu (člověk se dusí) a navíc masivní alergická reakce vede ke zvýšení propustnosti cévních stěn. Krevní tekutina unikne do tkání mimo cévy (začnou se tvořit otoky) a krevní oběh zcela selže. Tím pádem tkáně nemají kyslík a je konec – člověk velmi rychle zemře. Tento typ alergické reakce je smrtelně nebezpečný a může vzniknout bez varování. Klasický je u bodnutí včelou. Člověk dostane malou dávku jedu, která ho nemůže otrávit. Jed je však pro tohoto člověka zároveň silným alergenem a člověk krátce po bodnutí umírá na anafylaktický šok. (zdroj)

Z výše zmíněného vyplývá, že kromě selhání krevního oběhu je člověk v anafylaktickém šoku ohrožen udušením. Za prvé mohou vzniknout otoky v horních dýchacích cestách a zúžit je. Za druhé případný astmatický záchvat vede ke stahování a uzavírání průdušek. Dohromady to vytvoří velmi smrtící kombinaci.

[3] Docent František Vorel je v seznamu nadále veden jako znalec, ale pouze v oboru ZDRAVOTNICTVÍ (36/1967 Sb.), Stanovení nemateriální újmy na zdraví (36/1967 Sb.). (zdroj)

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.