Oliver Schubert

13. 7. 2022

Švýcarský aktivista Nicolas A. Rimoldi založil hnutí MASS-VOLL!, které má dosáhnout vystoupení země z WHO. V rozhovoru vysvětluje, jakým způsobem lze vystoupení z WHO dosáhnout.

Podle švýcarského aktivisty Nicolase A. Rimoldiho již přetekla míra snášenlivosti s činností a pozadím financování Světové zdravotnické organizace (WHO). Jak moc míra přetekla, demonstroval na veřejném vystoupení sedmadvacetiletý muž na džbánku přeplněném pěnivým pivem. Šlo o legraci na odlehčení, kterou nicméně následovala skutečně naléhavá a vážně míněná výzva občanského hnutí, které Rimoldi založil.

Nicolas Rimoldi. (mass-voll.ch)

Skupina má za cíl probudit lidovou iniciativu, která povede kampaň mimo jiné za vystoupení alpské republiky ze Světové zdravotnické organizace. Tímto způsobem chtějí aktivisté „ukončit útoky na národní suverenitu Švýcarska“ a zabránit „nadnárodním organizacím v omezování základních práv Švýcarů“.

Vzhledem k tomu, že švýcarská vláda (Spolková rada) z vlastní iniciativy schválila nové zdravotní směrnice WHO, musí podle Rimoldiho převzít iniciativu občané a pokusit se během 18 měsíců shromáždit více než 100 000 ověřených podpisů občanů, kteří budou požadovat „hlasování o iniciativě za suverenitu Švýcarska“.

Rimoldi žije v Curychu a říká, že se kvůli politice covidového certifikátu (covid pasu) vzdal studia sociální antropologie a historie. Předtím pracoval u pokladny supermarketu, byl marketingovým manažerem časopisu, národním delegátem švýcarské politické strany FDP a také viceprezidentem spolku Jungfreisinnigen v Lucernu. Kromě toho je Rimoldi členem správní rady Akce za nezávislé a neutrální Švýcarsko. V rozhovoru Rimoldi hovoří o svém projektu Mass-Voll! a jeho cílech.

Můžete stručně vysvětlit motivy založení hnutí Mass-Voll! a jeho cíle?

Jsme hnutí za občanská práva, které důsledně hájí nezadatelná osobní práva všech lidí. Stranické politice se vyhýbáme. Hnutí jsme založili na jaře roku 2021, abychom bránili základní práva mladých lidí proti nelidské covidové politice ze strany úřadů. Donucovacími opatřeními trpěli zejména mladí lidé, kteří však v té době nebyli součástí veřejné diskuse.

Selhání politiky a administrativy v období covidu vnímáme jako konec procesu. Nechceme pouze zrušit donucovací koronavirová opatření – což se podařilo hnutí za občanská práva ve Švýcarsku –, ale zabránit dalšímu porušování našich základních práv. Chceme zachránit to, co Švýcarsku patří: svobodu, přímou demokracii, subsidiaritu (respektování pravomocí organizací nižších úrovní) neutralitu a především lidovou suverenitu.

Jak může vaše hnutí dosáhnout vystoupení země z WHO?

Během proticovidových opatření jsme si všimli, že pachatelé v politice, médiích a administrativě se rádi schovávají za nadnárodní organizace a že dochází ke vzájemnému posilování mezi byrokraty WHO a státními aktéry.

Mezinárodní spolupráce je samozřejmě správná a důležitá, ale neměla by již probíhat ve ztuhlých, byrokratických organizacích. Měla by být flexibilní. Pokud to pro Švýcarsko znamená ztrátu suverenity, je třeba zatáhnout za záchrannou brzdu. To je to, co nyní děláme.

Proto prostřednictvím naší iniciativy za suverenitu požadujeme vystoupení země z WHO. Nebude však znít: „Švýcarsko vystupuje z WHO“. Protože naše lidová suverenita – tedy to, že ve Švýcarsku je každý šéfem a vláda je přijímačem našich příkazů – byla nejen od doby koronaviru napadena a zrušena. To začalo už před desítkami let.

V tomto ohledu chceme v rámci mezinárodního práva nastavit takový kurz, aby bylo od samého počátku zabráněno všem útokům na naše základní práva, ať už pocházejí od WHO, EU, OSN, OECD nebo jiných organizací. Zvládnout tento velký krok dlužíme budoucím generacím. Stručně řečeno, bereme si Švýcarsko zpět.

Jaké jsou konkrétní plány Spolkové rady?

V rozporu se všemi vědeckými důkazy, přísahou a pocitem odpovědnosti za zdraví Švýcarů plánuje Spolková rada používat protiústavní covidový certifikát až do léta 2024. Proto posvěcuje covidový certifikát, který přináší utrpení a je zbytečný, jako „osvědčený prostředek“.

Nesplnila tak svou právní a morální povinnost prokázat, že její proticovidová politika je „nezbytná“. To je samozřejmě nemožné. Covidový certifikát totiž rozvrátil naši společnost, zničil živobytí, dohnal lidi k sebevraždám a nedokázal zastavit šíření viru. Zřejmě ještě nebylo způsobeno dostatek utrpení.

Spolková rada se od března 2020 také nezákonně autorizovala, podkopala dělbu moci a převzala žezlo. Stále platí covidový zákon, který může kdykoli jednorázově omezit naše základní práva.

Výjimečný stav byl převeden do normální legislativy. Spolková rada tak změnila ústavní pořádek švýcarské federace za použití hrozeb, strachu a teroru.

V lednu letošního roku náš ministr zdravotnictví ujistil USA o podpoře zpřísnění mezinárodních zdravotnických směrnic do té míry, aby WHO mohla de facto vyhlásit v takovém členském státě stav zdravotní nouze, a to například i přes odpor dotyčného státu. O tom, jak bude definován a jak se proti němu bude bojovat, bude rozhodovat samotná WHO. Ještě nikdy nebylo nebezpečí zániku národní suverenity tak vysoké.

Jednou za čtvrt roku se ve Švýcarsku koná referendum. O přijetí či zamítnutí zákona vždy rozhoduje prostá většina odevzdaných hlasů. Foto: Švýcarská Národní rada, jedna ze švýcarských parlamentních komor. (parlament.ch)

V listopadu 2021 se 63 % Švýcarů v referendu vyslovilo pro zachování covidového pasu. Myslíte si, že má vláda v tomto směru stále tak velkou podporu?

V referendu z listopadu 2021 vláda spojila pomoc na zachování podniků a živnostníků, kteří byli poškozeni donucovacími opatřeními, s dalšími požadavky.

Hlasování zároveň provázela nebývalá vlna propagandy; neexistovalo jediné velké médium, které by o nás, aktivistech za občanská práva, spravedlivě a vyváženě informovalo. Naopak, z nejvyšších míst byla vedena historicky ojedinělá pomlouvačná kampaň proti všem, kteří se neřídili politikou Spolkové rady.

Kromě toho byla otázka na hlasovacím lístku jednostranná. Covidový certifikát, který byl hlavním tématem tohoto hlasování, nebyl vůbec zmíněn. Voliči byli masivně oklamáni. Svobodné rozhodnutí tedy de facto nebylo možné, a proto také považujeme výsledek za nelegitimní a pro nás nezávazný.

Po hlasování jsme dále zintenzivnili své aktivity a podařilo se nám vyvinout na vládu takový tlak, že Švýcarsko bylo jednou z prvních zemí kontinentální Evropy, která zrušila všechna donucovací opatření. Nyní chceme tento úspěch a impuls využít k tomu, abychom zabránili opakování nehumánní covidové politiky. Mass-Voll! od té doby rychle roste. Stále více lidí si to uvědomuje. Hnutí za občanská práva bylo od počátku správné.

Před čtrnácti dny Rakousko opět zrušilo zákon o očkování. Může to být náznak, že může dojít ke změnám i ve Švýcarsku?

V Rakousku vláda poklekla na kolena a přiznala neúspěch své politiky. Švýcarskému hnutí za občanská práva se podařilo zabránit vzniku zákona podobného tomu rakouskému. Podpořili jsme naše rakouské přátele v jejich boji a zúčastnili se několika demonstrací v Rakousku.

Z úspěchu rakouského hnutí za občanská práva máme velkou radost. To však nebude trvat dlouho. V Rakousku se již připravuje nový zákon o epidemiích, který umožní další porušování základních práv. Boj ještě není vyhraný.

Mnoho Němců opouští svou vlast z politických důvodů. Švýcarsko je jednou z oblíbených exilových zemí. Je to podle vás chybný úsudek?

Jsme rádi za všechny přistěhovalce, kteří respektují základní práva a kteří se také hlásí k našim základním právům. To nás posiluje a pomáhá nám v našich činnostech. Chápu každého, kdo opouští „zkrachovalý stát“ Německo. V rámci projektu Mass-Voll! jsme přijali mnoho politických uprchlíků z Německa, kteří nyní bojují za svobodu spolu s námi.

V Německu se počet účastníků demonstrací snížil, v některých případech i výrazně. Jak se v posledních měsících vyvíjela švýcarská protestní scéna?

Dosáhli jsme mnoha úspěchů a všechna donucovací opatření byla ve Švýcarsku prozatím zrušena. Je pochopitelné a legitimní, že se mnozí lidé nyní opět soustředí na svou profesi a soukromý život. Bylo by však naivní domnívat se, že odpor už není potřeba a že nyní lze z této oblasti navždy odejít.

Nyní sledujeme dvojí strategii. Budování vyžaduje mnoho času a energie. Proto masivně rozšiřujeme naše struktury a profesionalizujeme je, abychom se mohli okamžitě znovu zapojit do činnosti, pokud by hrozilo nové porušování základních práv.

Například jsme okamžitě zahájili petici, když WHO nacvičovala globální státní převrat s pomocí nových zdravotních směrnic – a díky mezinárodnímu odporu se jí to prozatím nepodařilo. Pak zůstáváme aktivní na různých úrovních.

Máme například silný tým sociálních médií, který každý den tráví hodiny zvyšováním povědomí o našich kanálech. Pokračujeme v pořádání velkých shromáždění, účastníme se týdenních mítinků po celé zemi, organizujeme interní společenské akce a naplno připravujeme naši lidovou iniciativu. Přemýšlíme také o tom, zda je třeba vstoupit do parlamentů.

Máte velké plány. Mohou ale uspět?

Na vlastní pěst? Ne. Abychom vytvořili lepší Švýcarsko pro sebe i pro budoucí generace, potřebujeme angažovanost všech, a to daleko za hranicemi naší země. Ani naše projekty nejsou levné. Abychom dosáhli našich cílů, jsme závislí na darech a dobrovolnické práci. To je také příjemné. Ochota pomocníků něco pozitivního změnit je skvělá a dělá nám velkou radost. Na tomto místě bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří svým způsobem pracují pro svobodu.

Děkujeme za rozhovor

Tento článek poprvé vyšel v týdeníku německé redakce Epoch Times, číslo 52, 9. července 2022.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.