Pokud zajedete do Světlé nad Sázavou, navštívíte město skla. Sklo se nachází nejen ve sklárnách, ale i v zámku. Světelský zámek, skvostně opravený, nabízí vícero prohlídkových tras. Současní vlastníci zámku naplnili jeho sály množstvím řemeslných skvostů, které stojí za prohlídku. Pouze dětský okruh je letos pro technické úpravy uzavřen.

Můžete jít cestou historických hodin obrazů a soch, nebo expozicí historického evropského skla. Můžete se nadechnout historie v Muzeu Světelska a také nahlédnout do prvorepublikových pokojů.

Kdo by chtěl, může si objednat svatbu v zámeckém parku nebo v Rytířském sále.

Někteří, kdo kdysi prošli učilištěm, usídleným ve zdech zámku, ještě bohužel pamatují, jak se obrazy ze sálů na příkaz vedení školy vynášely ven a pálily na hranici. Z původního zařízení zámku se kvůli socialistickému hospodaření nedochovalo vůbec nic, ale majitelé naplnili jeho sály množstvím obrazů a výtvorů, které navozují dobovou atmosféru.

Sklo vystavené ve vitrínách ukazuje skvělou uměleckou práci sklářů z různých míst a odvětví. Za zmínku stojí třeba i mléčné sklo, které kdysi napodobilo porcelán. Další skleněné výrobky, většinou užitkové, jsou čiré, ozdobné, jiné barevné až oči přecházejí. Umělec sklářského řemesla dokázal kombinovat tvar i barvy zároveň.

Umělecko-průmyslové muzeum v Praze kvůli stavebním úpravám potřebovalo umístit sbírkové předměty – a právě tehdy přišla žádost ze světelského zámku o zapůjčení skleněných sbírek. Souhra okolností napomohla, a tak můžeme obdivovat vzácné sklo vystavené právě v zámku.

A když vyjdete z hlubin zámku, z oken zní dobová hudba, která lahodí vašemu uchu. Na nádvoří se můžete pokochat oranžérií s vodopádem a potom se vydat na procházku rozlehlým parkem se vzrostlými stromy, několika rybníky a Čertovou lávkou.