Kalifornský guvernér Gavin Newsom podepsal 16. září šest nových zákonů klimatické agendy, které přijdou stát na téměř 54 miliard dolarů a dle guvernéra mu umožní „dominovat“ zelenému průmyslu.

„Často hovoříme o elektřině a elektrické energii. Nejde však o elektrickou energii. Je to o ekonomické síle,“ řekl Newsom. „Elektřina je architekturou pro transformaci a dekarbonizaci, nejen tohoto odvětví, ale i naší ekonomiky. Umožňuje nám skokově přejít k nízkouhlíkovému zelenému růstu. Umožňuje nám dominovat v dalším velkém odvětví.“

Nová opatření by měla vytvořit čtyři miliony pracovních míst, snížit spotřebu ropy ve státě o 91 %, ochránit některé obce před těžbou ropy a urychlit přechod státu na obnovitelné zdroje energie, uvedl guvernér v prohlášení z 16. září.

Zatímco podle Newsoma jiné státy, například Texas, „trvají na hloupém přístupu“ tím, že nadále využívají fosilní paliva, opěvoval odvážné investice Kalifornie do obnovitelných zdrojů energie a nazval je „velkým probuzením“.

Uhlíková neutralita

Jeden ze série zákonů, které Newsom podepsal (Assembly Bill 1279), kodifikuje cíl dosáhnout uhlíkové neutrality státu nejpozději do roku 2045 a stanovuje cíl 85% snížení emisí.

„Podle odborníků musíme k odvrácení nejkatastrofálnějších dopadů změny klimatu omezit oteplování atmosféry na 1,5 °C, což vyžaduje, aby Kalifornie dosáhla nulových čistých emisí do poloviny století,“ uvedl autor návrhu zákona demokrat Al Muratsuchi.

„Jedná se o mimořádně agresivní cíl, který by vyžadoval rozsáhlou transformaci celé kalifornské ekonomiky,“ napsala koalice 60 skupin z celého státu v srpnu v dopise Muratsuchimu. „Toto opatření se rovná likvidaci kalifornského průmyslového, bytového, obchodního, dopravního, elektrárenského a výrobního odvětví – což by fakticky znamenalo odstavení celé státní ekonomiky.“

Nová omezení pro těžbu ropy

Další zákon (Senate Bill 1137) ze série, podepsaný Newsomem, má chránit „citlivá“ místa před ropnými vrty. Zakazuje nové nebo rozsáhlé modernizace stávajících ropných provozů ve vzdálenosti téměř jeden kilometr od domů, škol, pečovatelských domů a nemocnic, a vstoupí v platnost v roce 2025.

Opatření rovněž zavádí kontroly znečištění pro stávající ropné vrty v chráněném pásmu a zavádí další omezení pro stávající zařízení na těžbu ropy nebo zemního plynu, včetně omezení týkajících se faktorů jako světlo, prach, hluk atd.

100% čistá energie

Pro podporu kalifornského cíle v oblasti čisté energie guvernér podepsal další zákon (Senate Bill 1020), který státu ukládá povinnost dosáhnout 100% obnovitelné energie do konce roku 2045.

Nová legislativa předložená demokratickým senátorem Johnem Lairdem zavádí povinnost, aby veškerý maloobchodní prodej elektřiny zákazníkům ve státě byl do konce roku 2035 z 90 % z obnovitelných nebo bezemisních zdrojů, do roku 2040 z 95 % a do konce roku 2045 ze 100 %.

Více než 50 veřejných vodohospodářských agentur vyzvalo ke změně návrhu zákona kvůli obavám z nákladů.

Zachycování a odstraňování uhlíku

Další dva zákony (Senate Bill 905 a Senate Bill 1314), které Newsom schválil, se zaměřují na zachycování a odstraňování uhlíku.

Zákon SB 905, který předložily demokratky Anna Caballerová a Nancy Skinnerová, ukládá státnímu výboru pro ovzduší povinnost zavést projekty na zachycování, odstraňování, využívání a ukládání emisí uhlíku v určitých průmyslových odvětvích, jako jsou například ropné rafinerie.

Zákon SB 1314 demokratické senátorky Monique Limónové zakazuje provozovatelům ropných vrtů vhánět do vrtů koncentrovaný oxid uhličitý za účelem zvýšení těžby ropy.

Přírodní řešení

Posledním podepsaným je zákon (Assembly Bill 1757), který má přispět k odstraňování uhlíku z atmosféry výsadbou stromů, obnovou mokřadů a zvýšením počtu projektů veřejné zeleně a městského lesnictví.

„Velké probuzení“

Newsom uvedl, že klimatický program státu má za cíl převést ideály týkající se změny klimatu do praxe.

„Je to velké probuzení,“ řekl. „Musíme se odpoutat od světa, který jsme vytvořili a který tyto podmínky vytvořil,“ řekl. „Myslím, že tento balíček je vyvážený, promyšlený a vhodný k tomu, abychom mohli pokročit a dosáhnout našich cílů. Je to o aplikování. Je to o implementaci. A už je na čase.“

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.