Andrew Thornebrooke

25. 9. 2022

Podle nové zprávy má čínská armáda podobnou slabinu jako ozbrojené síly Ruska, což může bránit jejímu úsilí o dobytí Tchaj-wanu, pokud by režim přistoupil k invazi.

Zpráva (pdf), kterou začátkem tohoto měsíce zveřejnilo nakladatelství National Defense University Press, analyzovala životopisy více než 300 vysokých důstojníků čínské armády před rozsáhlými vojenskými reformami čínského komunistického vůdce Si Ťin-pchinga v roce 2015 a po nich.

Zejména zjistila, že mnoho vysokých vojenských důstojníků Komunistické strany Číny (KS Číny) nemělo zkušenosti ze společných služeb, a proto by byli méně schopní spolupracovat se svými kolegy v jiných službách.

Důstojníci vojenské složky KS Číny, Lidové osvobozenecké armády (LOA), byli ve svých službách fakticky izolováni, přičemž důstojníci námořnictva nikdy nespolupracovali s pozemními silami nebo letectvem a naopak.

„Vyšší důstojníci LOA mají tendenci zůstávat nejen ve svých vlastních službách, ale také ve svých přidělených funkčních oblastech,“ uvádí zpráva. „Například operační velitelé mají jen zřídkakdy zkušenosti s rozšiřováním kariéry v logistice a naopak.“

„Budoucí operace LOA by mohly být ztíženy důstojníky s úzkou perspektivou.“

Porovnáním nejvyššího vedení LOA v letech 2015 a 2021 zpráva zjistila, že Siovy reformy „neměly žádný dopad na průměrný věk, zkušenosti nebo vzdělání vyšších velitelů“.

Tento neúspěch přichází i přesto, že hlavním cílem reforem bylo podle zprávy vytvoření silnější společné služby.

„Základním kamenem reforem LOA v Siově éře byl rozvoj společné velitelské struktury, v níž mají velitelé bojových jednotek v době míru pravomoc nad pozemními, námořními a leteckými silami,“ píše se ve zprávě.

„Nicméně tento pokrok se nevztahuje na systém přidělování.“

Jednoduše řečeno, vysocí důstojníci LOA nebyli z velké části přiděleni ke společným velitelstvím služeb. Kromě toho existovala jen malá náprava tohoto problému, protože LOA neměla žádný předpis, který by zajišťoval, že takový výcvik probíhá.

Pro srovnání, Spojené státy od roku 1986 nařizují, aby vyšší důstojníci získávali kvalifikaci pro společnou službu prostřednictvím vzdělávání na školách Společného profesionálního vojenského vzdělávání a prostřednictvím služby ve společných služebních zařazeních.

Namísto prosazování interoperability mezi službami se však Si zaměřil na prosazování ideologické konformity a loajality ke straně.

„Všichni důstojníci LOA jsou členy čínské komunistické strany a musí mít dostatečnou politickou prozíravost, aby prokázali loajalitu Siovi a jeho programu,“ uvádí se ve zprávě.

„Si se osobně zapojil do výběrů prostřednictvím své pozice předsedy ÚVK [Ústřední vojenské komise] a zvýšil svou kontrolu prostřednictvím protikorupčních vyšetřování.“

Tento postup měl za následek, že se v letech 2015–2021 skutečně snížil počet vyšších důstojníků se společnou zkušeností.

Podle zprávy z loňského roku pouze 56 % vyšších důstojníků LOA v předchozím desetiletí zastávalo nějaký společný úkol. To je o pět procent méně než v roce 2015.

To znamená, že důstojníci v LOA měli mnohem menší pravděpodobnost než jejich američtí kolegové, že by si vybudovali odbornost také v souvisejících oblastech, jako je logistika, uvádí zpráva.

„Pokračující specializace na určité kariérní směry znamená, že [důstojníci] mají poměrně hluboké odborné znalosti v určitých oblastech, ale pravděpodobně omezené povědomí o dalších funkčních dovednostech,“ uvádí zpráva, „například operační velitelé obvykle nemají zkušenosti s logistikou nebo akvizicí“.

Celkově zpráva zdůraznila, že omezené zapojení a výcvik vyšších důstojníků LOA do práce ve společných oblastech by mohlo mít negativní dopad na připravenost armády.

Soudržnost LOA by mohla být ve složité bojové situaci velmi nízká, uvádí zpráva, a mohla by napodobit opakovaná selhání z podobných slabin přítomných v ruské armádě během její invaze na Ukrajinu.

„Pokud má být armáda operačně efektivní, musí být modernizace a reforma doplněny kvalifikovanými veliteli,“ zmiňuje dále zpráva. „LOA si již léta stěžuje, že její důstojníci trpí průměrnými vůdčími schopnostmi.“

„Rigidita v zařazení LOA by mohla snížit efektivitu Číny v budoucích konfliktech – zejména v těch, které vyžadují vysokou míru akceschopnosti a přizpůsobivosti, jako je válka, kterou Rusko zahájilo proti Ukrajině v roce 2022 – pokud čínští vojenští velitelé nebudou mít perspektivu přesahující jejich vlastní službu, specializaci a oddělení.“

Z původního článku newyorské redakce přeložil MiC.

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.