Historická fikce, která oživuje dobrotu a genialitu Johanna Sebastiana Bacha, skvělá pro mladé čtenáře

Fanoušci klasické hudby si tuto knihu vychutnají do poslední stránky a každý, kdo utrpěl ztrátu blízkého člověka, pochopí hloubku zármutku, který příběhem prostupuje.

15. března 2022 vyšla kniha The Great Passion (pozn.: Velká vášeň nebo Velké pašije) od spisovatele Jamese Runcie, která s sebou přináší dvě hlavní témata – velkolepou hudbu a nesnesitelný zármutek. Čtenáře tento inspirativní a vírou naplněný příběh odehrávající se v Německu v roce 1700 osvěží a povzbudí. James Runcie témata spojuje v procítěném a dojemném vyprávění.

Dětský zármutek

Srdce se vám rozbuší hned na začátku knihy, kde se setkáváme s truchlícím třináctiletým Stefanem Silbermannem. Jako jedináček přišel o matku. Stefanův otec, sám nepochybně zarmoucený, posílá syna do vzdálené školy svatého Tomáše v Lipsku a radí mu, aby se příliš nezabýval smrtí své matky a přijal nové prostředí, kde může studovat a učit se.

Stefana však její nepřítomnost pronásleduje. Jeho zrzavé vlasy ho odlišují od ostatních a situaci ještě zhoršují šikanující spolužáci. Cítí se nevítaný a nemilovaný. Jeho duše touží po útěše a útočišti. Přemýšlí, jak to tady přežije.

Avšak Svatý Tomáš je místo náboženství a hudby. Zpívá se tu a hraje na nástroje a mladý Stefan se dostává do sboru. Jeho duch se začíná pozvedat.

Půvabný a lyrický text autora Jamese Runcieho je lahůdkou. Zde je pohled na Stefana, který se spolu s řadou dalších mladých sboristů ponořil do hudební partitury:

„Bylo tam tolik různých vstupů a znělo to ve spěchu, jako by se zpěváci nemohli dočkat, až nám sdělí zprávu o Kristově zmrtvýchvstání. Prefekt Schmid zazpíval tenorovou árii za doprovodu hoboje, který hrál s takovou krásou a touhou, že jsem zažil okamžik naděje, v němž jsem si představil, že dokud tato kantáta trvá, nemůže mi nic ublížit; ani strach z nové školy, ani ztráta všeho, co jsem znal a miloval.“

TIP: Crescendo: Krátký film k zamyšlení

Bachova shovívavost

Stefan upoutá pozornost školního kantora Johanna Sebastiana Bacha. Tento nový žák má krásný hlas. Bach v něm vidí příslib úspěchu a možnost, že ho rychle povýší ze sboru na sólistu.

Stefanův život se dramaticky změní. Bach jako přísný vychovatel doslova nutí svého mladého svěřence k tomu nejlepšímu a zároveň ho uvádí do světa hudby, který ho obklopuje příslibem bezpečí a radostí.

To, že začne být vyzdvihován jako hvězdný soprán, přinese závist spolužáků, především Davida Stolleho, syna jednoho z nejslavnějších basových zpěváků v okolí.

Jejich vztah se zdá být odsouzen k neúspěchu, vyznačuje se neustálými ostrými konfrontacemi a pro Stefana jen s malou nadějí na útěchu.

Pod Bachovým starostlivým, ale pevným vedením Stefanova hudební zdatnost rozkvétá a roste. Kromě zpěvu začíná pracovat jako opisovač pro samotného Bacha a jeho četná hudební díla.

Spásným darem pro Stefana se stává, když je přiveden do okruhu Bachovy nejbližší rodiny, daleko od krutosti kolejního života. Zde nachází útěchu v Bachově ženě Anně Magdaleně, která se mu stává náhradní matkou, hudební mentorkou a přítelkyní. Bachova nejstarší dcera z prvního manželství Catharina zve Stefana na výlety za sběrem motýlů do nedalekých bujných lesů.

Mnohé z Bachovy psyché zůstává v románu tajemstvím, ale jak poznamenává hobojista Gleditsch:

„Promlouvá skrze hudbu. To si u hudebníků vždycky pamatujte. Němčina není jejich rodný jazyk. Hudba ano. Proto je někdy těžké porozumět tomu, co říkáme.“

Čím více Stefan s Bachem spolupracuje, tím více oceňuje jeho genialitu. Čím více ho Stefan vídává v prostředí jeho početné rodiny, tím více si váží hudebníkovy otcovské moudrosti. Je vděčný za to, že může být v Bachově přítomnosti, a usilovně pracuje, aby mu udělal radost.

Pak dojde k tragédii, když zemře jeden z členů Bachovy rodiny. Stefan se znovu setkává s hrůzou smrti a hledá útěchu v náboženství. Nakonec se přesvědčí, že krása může vzejít i z těch nejhlubších ztrát.

Budování crescenda

S blížícími se Velikonocemi roku 1727 se Bach s vervou pouští do nového díla: „Matoušových pašijí“, posvátného oratoria pro sóla, dvojsbor a dvojčlenný orchestr, doplněného libretem básníka Picandera. Tento monumentální počin zhudebňuje 26. a 27. kapitolu Matoušova evangelia s prokládanými chorály a áriemi.

Čtenáři budou vtaženi do šílenství, které provázelo jeho vznik, do chaosu všech zúčastněných a pak do slavného a hluboce dojemného představení, které pozvedne duše všech a přivolá spásu mladého Stefana.

V knize Velké pašije vytvořil Runcie nápaditou a naprosto přesvědčivou výpravu. Až budete znovu poslouchat Bachovy skladby, budou jejich zpěvy, hra i poslech díky této četbě výrazně obohaceny.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.