Archiv autora: Anita L. Sherman

Kniha „The Great Passion“ – vynikající úvod do Bachova světa, změní váš pohled na jeho hudbu

Kniha „The Great Passion“ – vynikající úvod do Bachova světa, změní váš pohled na jeho hudbu

Kniha The Great Passion od spisovatele Jamese Runcie s sebou přináší dvě hlavní témata – velkolepou hudbu a nesnesitelný zármutek. Čtenáře tento inspirativní a vírou naplněný příběh odehrávající se v Německu v roce 1700 osvěží a povzbudí. Runcie témata spojuje v procítěném a dojemném vyprávění o významném evropském skladateli Johanu Sebastianu Bachovi. Až budete znovu poslouchat Bachovy skladby, budou jejich zpěvy, hra i poslech díky této četbě výrazně obohaceny...