Bankovní rada ČNB na svém včerejším zasedání rozhodla, že úrokové sazby ponechá na stejné úrovni. Hypoteční úvěry tak ještě nějakou dobu zůstanou nevýhodné.

Pět členů Rady hlasovalo pro ponechání sazeb na stejné úrovni, tj. dvoutýdenní repo sazba 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Dva členové chtěli přistoupit ke zvýšení sazeb o 0,75%.

Účelem vysokých sazeb dle guvernéra ČNB Aleše Michla je utlumit domácí poptávkové tlaky, brzdit úvěry pro domácnosti a firmy (a tedy brzdit růst množství peněz v ekonomice).

Tento krok by měl postupně vést ke snížení inflace. K tomu je ale dle guvernéra potřeba také umírněnost v požadavcích na růst mezd a zodpovědná rozpočtová politika. Cílem ČNB je stabilizovat inflaci na úrovni 2 %.

Inflace v ČR k srpnu byla 17,2 %, což je méně než 19,3 %, které ČNB předpokládala. Modely vývoje HDP a inflace zůstávají prozatím stejné.

Michl naznačil, že na příštím měnově-politickém jednání Rada rozhodne, zda sazby zůstanou na stejné úrovní či dokonce přistoupí k jejich zvýšení.

Faktory, které inflaci dle ČNB v současnosti ovlivňují

Proinflační rizika:

 • rychlejší mzdový růst
 • expanzivnější fiskální politika
 • vyšší výhled zahraničních produkčních cen
 • hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání 2% cílem ČNB a související riziko mzdově-inflační spirály

Protiinflační rizika:

 • vzrůstající pravděpodobnost recese v zahraničí
 • výraznější než prognózovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky
 • zavedení opatření na omezení růstu cen energií
 • rychlejší než očekávaný pokles jádrové inflace

Nejistoty:

 • další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině
 • dostupnost a ceny energií
 • budoucí nastavení zahraniční měnové politiky