Bidenova administrativa představila minulý týden svou národní strategii pro Arktidu, čímž zdůraznila rostoucí soupeření s Čínou a Ruskem v nárokování si této oblasti.

Jedná se o první zveřejněnou národní strategii pro tento region od roku 2013, ačkoli několik ministerstev napříč americkou vládou, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti a armády, zveřejnilo nedávno své vlastní strategie.

Arktida je domovem více než 50 000 Američanů a nová strategie tedy dává rámec strategické soutěži coby otázky ochrany americké vlasti a udržení regionální stability s mezinárodními partnery.

„Vzhledem k tomu, že tento region sdílíme s dalšími sedmi státy, je Arktida pro americkou zahraniční politiku a národní bezpečnost klíčová,“ uvedl v souvisejícím prohlášení ministr zahraničí Antony Blinken.

„Nemáme vyšší prioritu, než je obrana naší země a našich lidí, a bezpečnost v Arktidě je pro ni klíčem.“

Arktida je v posledních letech stále častěji v hledáčku pozornosti kvůli svým rozsáhlým zásobám přírodních zdrojů. V regionu se v hojné míře nachází ropa, zemní plyn, kovy vzácných zemin, diamanty a nedotčená loviště. Tání polárních ledovců navíc způsobilo, že obchodní cesty zůstávají během roku týdny nebo dokonce měsíce splavné.

Tento dříve nikým nenárokovaný region tak bude v příštích letech hrát v globální geopolitice důležitou roli.

Bruce Jones, vedoucí pracovník Brookings Institution, uvedl, že Čína a Spojené státy vstupují do dlouhého období námořního soupeření, jehož ústředním bodem bude Arktida.

„Stává se jednou z nejžhavějších zón soupeření,“ řekl Jones již dříve v rozhovoru pro NTD, sesterské médium deníku The Epoch Times. „Největší věcí je, že klimatické změny rychle mění možnost celoroční plavby přes Arktické moře.“

„V sázce jsou obrovské komerční zájmy. V sázce jsou obrovské energetické zdroje. V sázce jsou obrovské možnosti rybolovu. A samozřejmě jsou tu i strategické zájmy.“

Nová Národní strategie pro arktický region (pdf) se za tímto účelem zaměřuje na čtyři klíčové priority: bezpečnost, změnu klimatu, hospodářský rozvoj a mezinárodní spolupráci.

„Rostoucí strategický význam Arktidy zintenzivnil soutěž o její budoucnost, protože země sledují nové ekonomické zájmy a připravují se na zvýšenou aktivitu,“ uvádí se v dokumentu.

„Čína … usiluje o zvýšení svého vlivu v Arktidě prostřednictvím rozšířeného spektra hospodářských, diplomatických, vědeckých a vojenských aktivit. Dává také vědět o svém záměru hrát větší roli při utváření správy regionu.“

Strategie mimo jiné uvádí, že Čína v posledních letech zdvojnásobila své investice do arktických projektů a zaměřuje se na těžbu nerostných surovin a vědecké angažmá, které může využít k výzkumu dvojího užití ve prospěch své armády.

Při pomoci čelit této hrozbě bude dle nové strategie jmenován velvyslanec pro Arktidu, který bude pomáhat koordinovat politiku prospěšné pro tento region s arktickými zeměmi, jako jsou Finsko a Švédsko, které letos požádaly o členství v NATO.

„Budeme nadále úzce spolupracovat se spojenci a partnery v Arktidě, abychom v regionu dodržovali mezinárodní právo, pravidla a standardy,“ uvedl Blinken.

Překlad původního článku newyorské redakce The Epoch Times: J. S.