TÉMA: McGuffeyho čítanka

Jednou vyslali z domu staršího chlapce, aby zanesl košík s věcmi své babičce.

Košík byl však moc plný a byl velmi těžký. Vydal se spolu s ním také jeho malý bratr, aby mu pomohl náklad odnést.

Pod rukojeť košíku zastrčili hůl a potom každý chlapec chytil jeden její konec.

Starší chlapec si pomyslel: „Můj bratr Tom neví o této holi to, co já. Když nechám košík sklouznout blíž k němu, jeho strana bude těžká a moje lehká; ale když je košík uprostřed, bude pro mě stejně těžký jako pro něho.“

„Tom o tom neví. Ale neudělám to. Bylo by to nesprávné a já nebudu dělat to, co je špatné.“

Potom nechal sklouznout košík po holi blíž ke svému konci. Jeho břemeno bylo najednou těžší než to, které nesl jeho bratr. Navzdory tomu byl šťastný; protože cítil, že to udělal správně. Kdyby svého bratra, podvedl necítil by se vůbec šťastně.

Toto je příběh z McGuffeyho čítanky, která byla poprvé vydána ve 30. letech 19. století. V podstatě se jednalo o sérii ilustrovaných čítanek pro děti základních škol, které napsal americký pedagog a duchovní William Holmes McGuffey.

Čítanky se široce používaly jako učebnice ve školách ve Spojených státech od poloviny 19. století až do začátku 20. století. Některé školy je využívají dodnes, zejména domácí školy zaměřené na výchovu dětí s klasickým vzděláním a rozvojem mravního charakteru.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila Bc. Anikó Hanzlová, upravila Veronika Galambošová.