Procházka v zahradě – krátký příběh o výchově dětí
Procházka v zahradě – krátký příběh o výchově dětí

Jednoho dne šel malý Frank se svou maminkou na procházku, když najednou přišli k pěkné zahradě. Frank do ní nakoukl a viděl, že má čisté štěrkové chodníky a záhony s krásně kvetoucími kytičkami. Zavolal na maminku a povídá: „Mami, pojď se podívat na tuhle krásnou zahradu. Přál bych si otevřít bránu a jít dovnitř.“ Zahradník, který byl nablízku to zaslechl.

Mladý učitel – krátký příběh o výchově dětí
Mladý učitel – krátký příběh o výchově dětí

Malý Charles Rose žil na venkově se svým otcem, který ho učil číst a psát. Pan Rose povídal svému synovi, že až skončí jeho ranní vyučovací hodiny, může hodinu strávit tak, jak chce. Nedaleko byla řeka. Na jejím břehu stála chatrč chudobného rybáře, který se živil prodejem ryb. Jeho starostlivá žena předla na kolovrátku od rána do večera. Oba tvrdě pracovali, aby se uživili...

Stavění hradu – krátký příběh o výchově dětí
Stavění hradu – krátký příběh o výchově dětí

„Kocour se právě opřel o Herbertův hrad a ten spadl,“ odpověděla Hetty. „Ale on to nechtěl udělat, nevěděl, že hrad spadne, že jo, tati?“ Otec si sedl na zem k hromadě kostek s malým synkem po boku a začal klást základy nového hradu...

Laskavý bratr – krátký příběh o výchově dětí
Laskavý bratr – krátký příběh o výchově dětí

Toto je příběh z McGuffeyho čítanky, která byla poprvé vydána ve 30. letech 19. století. V podstatě se jednalo o sérii ilustrovaných čítanek pro děti základních škol, které napsal americký pedagog a duchovní William Holmes McGuffey.

Hádka – krátký příběh o výchově dětí
Hádka – krátký příběh o výchově dětí

Pod velkým stromem v lese uviděli dva chlapci pěkný, velký lískový oříšek a oba se k němu rozběhli. James se k němu dostal jako první a zdvihl ho ze země. „Je můj,“ povídá John, „protože jsem ho uviděl první.“ „Ne, je můj,“ říká James, „protože jsem ho první zvedl.“

Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí
Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí

Katie dokončila svoji práci a když zvedla zrak, pravila: „Mami, myslím, že dnes je oheň jasnější než obyčejně. Jak ráda poslouchám jeho praskání!“ Vtom i Mary zvolala: „Právě jsem to chtěla také říci, že se mi plameny zdají zářivější než včera večer.“ „Moje drahé,“ řekla maminka, „to bude tím, že se dnes...