Laskavý bratr – krátký příběh o výchově dětí

Laskavý bratr – krátký příběh o výchově dětí

Toto je příběh z McGuffeyho čítanky, která byla poprvé vydána ve 30. letech 19. století. V podstatě se jednalo o sérii ilustrovaných čítanek pro děti základních škol, které napsal americký pedagog a duchovní William Holmes McGuffey.

Hádka – krátký příběh o výchově dětí

Hádka – krátký příběh o výchově dětí

Pod velkým stromem v lese uviděli dva chlapci pěkný, velký lískový oříšek a oba se k němu rozběhli. James se k němu dostal jako první a zdvihl ho ze země. „Je můj,“ povídá John, „protože jsem ho uviděl první.“ „Ne, je můj,“ říká James, „protože jsem ho první zvedl.“

Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí

Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí

Katie dokončila svoji práci a když zvedla zrak, pravila: „Mami, myslím, že dnes je oheň jasnější než obyčejně. Jak ráda poslouchám jeho praskání!“ Vtom i Mary zvolala: „Právě jsem to chtěla také říci, že se mi plameny zdají zářivější než včera večer.“ „Moje drahé,“ řekla maminka, „to bude tím, že se dnes...