Pod velkým stromem v lese uviděli dva chlapci pěkný, velký lískový oříšek a oba se k němu rozběhli.

James se k němu dostal jako první a zdvihl ho ze země.

„Je můj,“ povídá John, „protože jsem ho uviděl první.“

„Ne, je můj,“ říká James, „protože jsem ho první zvedl.“

Chlapci se začali o oříšek hádat.

Když se nemohli dohodnout, komu má oříšek patřit, zavolali staršího chlapce a zeptali se jeho.

Starší chlapec odvětil: „Tuto hádku urovnám.“

Vzal oříšek a rozbil skořápku. Potom z ní vybral jádro a skořápku rozdělil na dvě stejné části.

Povídá: „Tahle polovina skořápky patří chlapci, který oříšek uviděl jako první.“

„A tato polovina skořápky patří chlapci, který oříšek jako první zdvihl.“

„Jádro ořechu si nechám já jako odměnu za urovnání hádky.“

„Takto obvykle hádky končí,“ dodal se smíchem.

Ilustrace povídky Hádka z knihy McGuffey’s Second Eclectic Reader, Revised Edition, 1879. (Public Domain)

Toto je příběh z McGuffeyho čítanky, která byla poprvé vydaná ve 30. letech 19. století. V podstatě se jednalo o sérii ilustrovaných čítanek pro děti základních škol, které napsal americký pedagog a duchovní muž William Holmes McGuffey.

Čítanky byly široce používané jako učebnice ve školách ve Spojených státech od poloviny 19. století až do začátku 20. století. Některé školy je využívají dodnes, zejména domácí školy zaměřené na výchovu dětí s klasickým vzděláním a rozvojem mravního charakteru.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila Bc. Anikó Hanzlová, upravila Veronika Galambošová.