Jeff Minick

16. 12. 2022

Úcta je slovo s velkým významem, zejména pokud jde o manželství.

Pod tímto pojmem se skrývají další slova jako trpělivost, upřímnost, naslouchání a zdvořilost.

Většina z nás projevuje úctu svým dětem, sousedům a přátelům, nadřízeným a zaměstnancům, ale k našim partnerům tato náležitá úcta někdy chybí. To není dobré. Jak často radí většina párů, jejichž manželství přežila desítky let bouří a zkoušek, úcta je důležitou složkou úspěšného manželství.

Staré i nové příručky o manželství, internetové stránky o úspěšných manželstvích i pastoři a poradci zdůrazňují, že je důležité chovat se k partnerovi důstojně a ohleduplně. Manžel by se měl například zeptat, jaký měla jeho žena den v práci, a skutečně si vyslechnout její odpověď. Manželka by měla dělat totéž.

Když jeden z nich udělá chybu – ať už jde o to, že zapomene odeslat důležitý dopis nebo vyzvednout v obchodě parmezán – místo aby reagoval negativně nebo vybuchl, naučí se dobrý manžel nebo manželka tyto situace překonat a jít dál. Vše je o respektu.

V těchto dobrých radách jsou však často přehlíženy nebo zcela chybí další důležité složky respektu, které jsou základem vztahu mezi manželem a manželkou.

„Schovávám si to pro manželství“

S výjimkou některých věřících mladých lidí není v naší kultuře heslo „schovávám si to pro manželství“ zrovna frekventované. Ve skutečnosti jsou celebrity jako fotbalista Tim Tebow nebo country zpěvačka Carrie Underwoodová, které se staví za zdrženlivost před vstupem do manželství, považovány za neobvyklé, exotické podivíny, nad nimiž si média lámou hlavu.

Mnozí z těch, kteří doufají, že jednou vstoupí do manželství, se naopak dívají na dvacátá léta jako na dobu, kdy mohou ještě před vstupem do manželství „experimentovat“ a trochu se „pobavit“, a přitom toužit po budoucím manželovi nebo manželce.

Někteří mladí muži a ženy „hledají lásku“ na internetových seznamkách, aniž by příliš uvažovali o dlouhodobém vztahu. Pro jiné je sex zábavou, fyzickým potěšením nebo potravou pro jejich ego. Na následky takových experimentů v budoucnosti příliš nehledí. Nechápou, že když se tak dobrovolně, kousek po kousku, rozdávají, rozdávají i kousky svého srdce.

Je to zvláštní, když se nad tím zamyslíte. Mladí lidé tráví léta vzděláváním a školením, aby se připravili na práci nebo povolání, a přitom se jim dostává jen málo vzdělání a příprav na manželství. Chybí jim v této věci jakákoliv poučení nebo poučení.

Ti šťastnější vyrůstají v domácnosti se dvěma rodiči, kteří se mají rádi, a slouží jim tak jako příklad fungujícího manželství. Ostatní čerpají poučení o lásce a manželství z romantických filmů, rad přátel a osobních zkušeností.

Tento snížený důraz na vzdělávání ohledně manželství se odráží také v poklesu počtu sňatků za posledních 30 let, přičemž zejména v roce 2020 došlo k prudkému poklesu.

Vzbuzování úcty k instituci manželství, a to i mezi dospívajícími, může zvýšit šance na úspěšné manželské soužití.

Břemena, která si do manželství přinášíme

Při takovém životním stylu si, bez ohledu na to, v jakém věku se zasnoubíme nebo vstoupíme do manželství, do vztahu přinášíme zátěž. Všichni jsme se potýkali s osobními problémy a stejně tak i osoba, kterou si bereme: hrozné dětství, problémy s alkoholem nebo drogami, vztahy, které poškodily naši schopnost důvěřovat druhým lidem, finanční potíže, rozvod.

V upřímném vztahu si o těchto překážkách navzájem řeknete dlouho před tím „velkým dnem“, kdy se vezmete a trvalé porozumění a respektování této historie může manželům pomoci překonat překážky, které kvůli tomu mohou vzniknout.

Manželství Velké Foto
Důležitost důstojného a ohleduplného zacházení s manželem či manželkou zdůrazňují jak příručky o manželství, tak i pastoři a poradci. (Biba Kayewich)

Jedna žena, kterou znám, si například nedávno vzala muže, kterého hluboce miluje. Oběma je kolem třiceti let, pro oba to bylo první manželství a po letech života o samotě se dobře přizpůsobili společnému životu. Manžel však trpí stresem a velkou úzkostí, což jsou zdravotní potíže, kvůli kterým od času manželských líbánek skončil už dvakrát v nemocnici. Jeho nemoc, způsobená finančními problémy, nepochybně přinesla do jejich manželství těžké břemeno, ale protože si jeho žena byla vědoma jeho problémů už před tím, dokázala je statečně snášet a nabízela mu svou stálou lásku a podporu.

Zvláštní problémy mohou v manželství způsobit také blízcí přátelé. Novomanželku může rychle omrzet, že se manželův nejlepší kamarád každou neděli odpoledne objevuje bez ohlášení, aby zašel na pivo a fotbal, jak to dělal po celá léta.

Její manžel se mezitím může naopak potýkat s nejlepší kamarádkou, jejíž uštěpačné poznámky prozrazují, že na něj žárlí, protože zaujímá v životě její kamarádky přední místo.

Pracovat na těchto překážkách otevřeně a upřímně, a přitom si navzájem projevovat náležitou úctu, je znakem silného svazku.

Příbuzní

Manželka se zeptá: „Může moje matka přijet na víkend?“ A její manžel odpoví: „Proč?“ Žena na to: „No, už dva týdny sedí na střeše.“ (pozn. redakce – originální anglický termín come down – přijet/dorazit v doslovném překladu znamená sejít dolů. Rozumějme, sejít dolů ze střechy.)

Podobných vtipů o tchýni jako tento jsou tisíce a mohou nás pobavit, ale pravdou je, že když se ženíte nebo vdáváte, berete si nejen svoji milovanou osobu, ale i její rodinu. Většina budoucích novomanželů někdy dostane radu, aby se také dobře seznámili s rodinou svého partnera, ale kolik z nich jí skutečně věnuje pozornost? Kolik z nich se pozastaví nad myšlenkou: „Budu trávit Vánoce s rodinou své ženy po zbytek života?“ nebo „Co když si budou myslet, že nejsem dost dobrá pro jejich syna?“.

V těchto vztazích s rodinnými příslušníky je opět zásadní respekt. Stanovení některých zdravých pravidel mezi manželem a manželkou pomůže udržet srdečnost. Vyvarujte se stěžování si manželce na její příbuzné. K těm samým příbuzným se chovejte ohleduplně, a to i v těžkých chvílích.

Buďte také opatrní s negativními poznámkami, i když se zdají být vhodné, zejména v situaci, když si váš manžel stěžuje na své rodiče, sourozence, tety nebo strýce. A konečně, pokud se situace stane skutečně neúnosnou, sedněte si s manželkou nebo manželem a vypracujte plán, jak zvládnout budoucí nepříjemné incidenty, který vám ponechá vlastní sebeúctu nedotčenou.

Sliby

Nevěsta a ženich si ve svůj velký den vyměňují sliby. Některé z nich jsou staré několik století, jiné si sepsali sami manželé. Některé sliby se vyslovují u oltáře v kostele, jiné na pláži, v parku či na radnici.

Ať už jsou okolnosti jakékoli, mnoho párů pravděpodobně v danou chvíli nevěnuje příliš pozornosti skutečnému významu slibů, které skládají. Koneckonců si slibují lásku a péči, často „dokud nás smrt nerozdělí“, a to veřejně, někdy před desítkami příbuzných a přátel.

Manželský slib
Svatební slib s sebou nese obrovský závazek respektovat a podporovat svého partnera v dobrém i ve zlém. (Biba Kayewich)

Manželé jsou nervózní, a to právem, a můžeme se klidně domnívat, že většina z nich se jen snaží říct nebo zopakovat správná slova či formule, aniž by se v tu chvíli soustředili na jejich význam.

Přesto tyto sliby znamenají obrovské závazky. Jsou to sliby, ne nějaké tlachání nebo polovičaté nabízení závazků. Nikdy neslyšíme novomanžele slibovat, že „budou s někým, dokud si to nerozmyslí“ nebo, že v manželství „vydrží, dokud se neobjeví někdo lepší“.

Úctu k manželství lze posílit v dobrém i ve zlém období tím, že se k těmto slibům čas od času vrátíme a připomeneme si, co znamenají. Některé páry si je čtou nahlas při výročí, jiné pravidelně obnovují své sliby neformálně nebo při zvláštním obřadu. Respektujte sliby a budete respektovat svého manžela a manželku i své manželství.

Květy respektu

Tato rozšíření úcty v manželství mají pozitivně bumerangový efekt. Muž, který odmítne reagovat hněvem nebo pohrdáním vůči kritickému tchánovi, si možná nezíská jeho úctu, ale jeho sebeovládání prohloubí náklonnost jeho ženy.

Dvaadvacetiletá dívka, která se „si schovává určité věci až pro manželství“, možná není mezi svými vrstevníky „úplně in“, ale ve skutečnosti ctí manžela, kterého ještě nepoznala. To, co partneři obětují pro vzájemné vzdávání úcty, i když je to obtížné nebo nepříjemné, se jim však vrátí. Kolik do toho vloží, tolik se jim vrátí.

Láska a úcta v manželství jsou jako slunce a déšť v zahradě. Aby kvetly, potřebují růže obojí.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M. Upravil M. K.

Související články

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.