Peter Jon Mitchell

28. 11. 2022

Rodiny jsou v první linii péče o děti, seniory a finanční stability

Komentář

Školy, cestovní plány a pracovní rozvrhy nejsou jediné věci, které se po téměř třech letech covidovými narušeními musí vrátit do normálu. Do starých kolejí se musí rovněž navrátit manželství.

Počet kanadských sňatků se v roce 2020 dostal na historické minimum, když bylo ve srovnání s předchozím rokem registrováno o 33 % méně sňatků. Dalo by se to nazvat velkou pandemickou pauzou v zakládání rodin. I když není překvapivé, že tato čísla klesla během lockdownů a dalších omezení, my v Cardusu se ptáme, co bude dál.

Možná, že jednou ze změn bude to, že kanadský statistický úřad začne opět pravidelně zveřejňovat národní počty sňatků. Nejnovější čísla jsou první, která agentura zveřejnila zhruba po deseti letech.

Ještě významnější je, že nejnovější čísla nás všechny možná přimějí k zamyšlení nad tím, proč míra sňatkovosti již několik desetiletí klesá.

Procento párů žijících ve společné domácnosti se zvýšilo. Statisticky se tento typ vztahu rozpadá častěji než manželství. Vzrostl také podíl dospělých, kteří žijí sami, mimo jakékoli partnerské vztahy. A to včetně dospělých ve věku ideálním pro založení manželství.

Jedná se samozřejmě o soukromá rozhodnutí. Mají však veřejné důsledky.

Například sčítání lidu v roce 2021 nám říká, že 60 procent dětí vyrůstá v rodinách se sezdanými rodiči. To je však méně než na konci 90. let, kdy číslo bylo 73 procent. Skvělé děti vyrůstají v mnoha typech rodin. Na základě desetiletí dat také víme, že rozhodnutí dospělých o romantickém partnerství ovlivňují životy dětí. Četné studie zjistily souvislost mezi stabilními rodinami se sezdanými rodiči a úrovní vzdělání jejich dětí, stejně jako menší problematičností se zákonem nebo těhotenstvím mladistvých.

Vzhledem k tomu, že v pozdějším věku si nachází partnery a zakládá rodiny méně dospělých, mají páry méně dětí. I to je volba, ale existují důkazy, že mnozí z nás mají méně dětí, než by si přáli.

Míra plodnosti v Kanadě – počet dětí, které žena pravděpodobně bude mít během svého života – klesla v roce 2020 na historické minimum 1,4 dítěte. Země potřebuje míru porodnosti přibližně 2,1, aby mohla nahradit svou populaci bez pomoci imigrace. Kanada nedosáhla takovéto míry plodnosti od roku 1971.

Míra rozvodovosti se mezi lety 2019 a 2020 propadla o 25 procent. Stejně jako sňatkovost byla již dříve na ústupu. Méně rozvodů za jiných než pandemických okolností by mohlo znít dobře, ale pokles je z velké části způsoben tím, že se méně Kanaďanů žení a vdává. Takže i když je méně rozvodů dobré, je to pravděpodobně známka menšího počtu sňatků.

Všechna čísla však vedou k tomuto závěru: manželství je důležité. Pro nás všechny.

Pokles počtu sňatků a odklad zakládání rodin může znamenat, že méně Kanaďanů naplňuje své touhy po rodině a plodnosti. To může snižovat osobní pohodu a štěstí, i když někteří Kanaďané manželství, děti nebo obojí rádi vynechají.

Stabilní rodiny jsou základním stavebním kamenem komunit a společnosti. Rostou obavy o naši schopnost podporovat stárnoucí populaci, a to jak v oblasti fyzické péče, tak v oblasti ekonomické podpory našich štědrých sociálních programů. Rodiny jsou první linií péče o děti, starší lidi a finanční stability.

I když jsou ekonomické a demografické problémy důležité, jako společnost něco ztrácíme, když děti ustupují do pozadí. Naše společnost je díky dětem lepší.

Pandemický šok v zakládání rodin by nás měl podnítit k zamyšlení nad širšími trendy v kanadském rodinném životě. Výzvy při dosahování rodinného života, který chceme, jsou důležité pro jednotlivce i komunity.

© Troy Media

Peter Jon Mitchell je úřadující programový ředitel společnosti Cardus Family. Více než deset let se věnoval výzkumu kanadských rodin a jeho práce pro společnost Cardus zahrnuje zprávy „Kanadští mileniálové a hodnota manželství“, „Podpora přirozených pečovatelů: Inovativní nápady z celého světa“ a další.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Z původního článku přeložil: MiC

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí
Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí

Trump byl lehce postřelen do ucha při pokusu o atentát na předvolebním mítinku. Zemřel návštěvník a střelec byl zlikvidován.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny
Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny

Američtí politici a vedoucí lidskoprávní osobnosti odsoudili zvěrstva komunistického režimu v oblasti lidských práv, včetně násilného odebírání orgánů.

Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute
Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute

Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na počasí. Mraky nebo bezvětří způsobí, že větrná a solární zařízení produkují málo energie nebo vůbec žádnou. Tento problém se popisuje německým termínem „dunkelflaute“. Jak nahradit výpadek?

Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději
Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději

Ve společnosti se často diskutuje o roli mužů a žen, přičemž tradiční vnímání mužské a ženské identity prochází výraznými změnami, které ovlivňují i vztahy.