V minulosti bylo téměř dáno, že když někdo vyrostl, vstoupil do manželství a založil rodinu. Tato myšlenka byla považována za tu nejlepší, ba dokonce správnou věc, kterou může člověk udělat.

Dnes jsou mladí lidé určitou částí společnosti odrazováni od manželství. Ať už se mluví o útlaku, strachu z rozvodu, nedůvěře v budoucnost, nebo se jedná o nedostatek úcty k manželství, můžeme říci, že takovéto postoje poškozují nejenom jednotlivce, ale i celou společnost.

Spolu s tím, jak se blíží výročí mojí vlastní svatby, vnímám naše manželství jako nesmírné požehnání pro mě, pro mého manžela i pro celou naši rodinu. Jsem za naše manželství velmi vděčná.

Naštěstí každý máme svobodnou vůli zvolit si cestu životem. Ráda bych nabídla podporu těm, kteří o manželství uvažují. Je to životodárný projekt, plný výzev, jsou v něm krásné chvíle, ale i nelehké okamžiky, někdy jste nahoře, někdy dole. Ta snaha ale stojí za to, může každému zlepšit život a přináší ty nejbohatší zážitky, které život nabízí.

Pokusím tu popsat své pohledy na to, co je na manželství nejlepší:

Usadit se

Někteří mohou považovat myšlenku na usazení se za zastaralou, ale věřím, že právě toto dnes lidé potřebují více než kdy jindy. Pocit bezpečí a klidu, které „usazení se“ přináší, a to, že odevzdáte svůj život někomu jinému a sdílíte společnou budoucnost, je úžasný.

Najednou oba dáte stranou své vlastní zájmy a užíváte si rozšířené možnosti a můžete tedy dosáhnout vyššího potenciálu, jak osobně, tak i jako nová rodina.

A navíc vytvářet společný domov s partnerem je prostě potěšení. Užívání si drobných radostí, jako když se každý večer vracíte zpátky do vlastního domu, sdílíte svůj dům s rodinou a přáteli a užíváte si výjimečného partnerství, které manželství přináší, dělá každý všední den o něco lepší.

Zlepšování se

Žádné manželství není bez problémů. Sdílení vlastního života s někým jiným vyžaduje zlepšení charakteru. Z každého drobného sporu nebo i vážné hádky si můžete odnést ponaučení a můžete se neustále zlepšovat.

A navíc, vy a váš manžel/manželka se navzájem budete znát lépe než kdokoliv jiný. Pokud si zvyknete se navzájem povzbuzovat a oceňovat své silné stránky, můžete tím druhého podpořit, aby se zlepšoval.

V manželství se o sobě můžete dozvědět více, než byste dokázali zjistit sami. Osobně mohu říci, že mi můj manžel pomohl stát se lepším člověkem.

Existuje úsloví o manželství, že dva lidé, kteří se berou, si navzájem předávají celý svůj život – každý doslova svěřuje svůj život tomu druhému. Takže odpovědnost, kterou každý z partnerů nese, je obrovská a je to něco, co je třeba brát vážně.

Když se na to podíváte z této perspektivy, dává to každodennímu životu náležitou důležitost, takovou, jakou si manželství zaslouží. Ať již pak čelíte maličkostem nebo velkým výzvám, pokud si uvědomíte, co vám partner svěřil, ovlivňuje to, jak se s tím, co je před vámi, vypořádáte.

Dělení se o povinnosti

Život je náročný. Určitě je jednodušší zvládat všechno jako tým.

Můj manžel a já jsme si v průběhu let rozdělili individuální odpovědnosti, které jsme oba přijali a které nám život usnadňují. Vážím si ho za vše, co dělá on, a on si zase váží mě. Je to krásná věc.

Hluboké propojení

Spojení s vaším partnerem v manželství bude růst jako žádné jiné.

Můj manžel a já se již známe více než polovinu našeho života. Známe navzájem své silné a slabé stránky, úspěchy a prohry, sny a obavy, radosti i smutky. Jsme partneři, nejlepší přátelé a také rodina, všechno dohromady.

Takové hluboké spojení se může vytvořit jen v průběhu času skrze odhodlání, věrnost a soucit. To, že spolu procházíme životem, je velkým požehnáním.

Na všechno společně

Zvládat vzestupy a pády v životě s někým, kdo stojí po vašem boku, činí každou radost dvojnásobnou, a naopak se smutkem se díky partnerovi vyrovnáte snáze. Ať už řešíte prázdnou pneumatiku, úspěch v kariéře, ztrátu blízké osoby či narození nového miminka, na všechno jste tu společně.

Založení rodiny

Když mluvíme o narození dětí, právě to je moje nejoblíbenější věc. Na manželství je totiž nejlepší to, že znamená založit rodinu. Naše čtyřčlenná rodina je mým životním smyslem a je to ještě úžasnější, než jsem si to kdy vysnila.

Samozřejmě, není to jenom naše rodina, zahrnuje také rodiny našich příbuzných. Rodina je středobodem života a díky manželství může vzkvétat.

Překlad původního článku newyorské redakce: HCHN