Milan Kajínek

21. 9. 2019

Tradiční kultura

Co znamená být mužem ve vztahu k ženám?

Diskuse o povaze muže a co znamená skutečně mužem být se často zaměřují na takzvané „mužné činy“, ale nic nemůže o muži vypovědět tolik, jako jeho vztah k ženskému pohlaví.

Hlavní mužova „bitva“ o duši i vznešené ctnosti často probíhá právě zde. Pokud hledáte obrazy významných mistrů zobrazující vznešené ženy, budete jich nacházet celou řadu, ovšem hledáte-li vznešeného muže, budete narážet zejména na zobrazení opakujících se situací. Jakých? Muže, který je zmítán pokušeními ženského těla a je nabádán, aby se držel principů.

V předchozím článku o Vznešené ženě, jsme vysvětlili, že žena má velký vrozený dar muže přitahovat a měla by s ním také obezřetně zacházet. Zejména proto, že muž má na druhé straně silné vrozené puzení tomuto kouzlu podlehnout.

 Paolp Cagliari
Moralizující záměr této práce ukazuje dvě cesty, které budou lákat muže v průběhu jejich života: Cnost a neřest. Ctnost nosí korunu vavřínů, která byla jejím symbolem od starověku, a schovává své tělo pod velkými rouchy, bere mladíka za ruku, aby ho vedla. Neřest ve formě benátské kurtizány s velkorysým dekoltem a četnými drahokamy oslovuje mladíka ve snaze upoutat jeho pozornost. Obraz malíře Paola Cagliariho z 15. století nazvaný Mladý muž mezi neřestí a ctností. (Volné dílo)

Vznešeným mužem se může někdo stát pouze tehdy, bude-li následovat vznešené principy. V první řadě musí mít široké pochopení toho, co žena znamená. Mohli bychom začít zejména tím, že nesmíme zužovat ženu na objekt touhy nebo krásnou nádobu. Existuje několik oblastí, které je třeba hodnotit při výběru ženy.

Ctnosti

Měli bychom vyjmenovat mužovy ctnosti – rozum, věrnost, důstojnost, schopnost sebeovládání.

Proč je pro muže tak důležitý rozum? Právě proto, že mu pomáhá dosahovat sebeovládání, díky čemuž může dosahovat věrnosti nebo pochopit významy ctností a roli ženy v jeho životě.

Když si muž vybírá svoji ženu, bude krása a přitažlivost hrát jistě svoji roli, ovšem neměl by zapomenout nato, co žena dělá, něco umí nebo neumí, a především má svůj osobitý charakter. I žena má své ctnosti nebo nectnosti a muž by měl ženu měřit podle mnoha aspektů a nezužovat svůj prvotní výběr na fyzickou přitažlivost.

Joshua Reynolds
Obraz malíře Joshuy Reynoldse ze 17. století nazvaný David Garrick Mezi tragédií a komedií někdy také nazývaný „Muž mezi neřestí a ctností“. (Volné dílo)

Proč se tolik věnujeme ženě, když je tento článek o vznešeném muži? Protože se v mužově výběru žen zrcadlí jeho charakter.

Pokud směřuje první mužova otázka k většímu poznání ženy a bude-li u ženy hledat ctnosti, ukáže tak, čeho si vlastně na ženě cení.

Vztah mezi mužem a ženou navzájem ovlivňuje, učí, ale i vychovává obě strany. Pokud muži ukáží, že to, co hledají, jsou ctnosti, potom se ženy budou snažit nabízet ctnosti, a pokud ženy ukáží muži, že nabízejí především svoji osobnost, dovednosti nebo charakter, budou úspěšně ustupovat krátkodobé city a vztahy vzniknou na základě dlouhodobých hodnot. Potom budou možná silnější a trvalejší.

Sebeovládání

Pro muže je jednou z velice důležitých ctností sebeovládání. V mnohých kulturách si uvědomují, že muž musí být schopen vládnout svým citům k ženám. Některé kultury upřednostňují to, aby muž pracoval na svých vnitřních schopnostech a docílil „sebeovládání“.

Jiné kultury se daly do slepé uličky, a naopak se snaží přinutit ženy, aby žádným způsobem muže nepřitahovaly. Oblékají je od hlavy až k patě do černého sukna. Ale nepřichází tak muž o hlavní náplň mužství – tedy o cestu ke ctnostem věrnosti, rozumu a sebeovládání?

Filippo Pelagio Palagio
Na levé straně jsou postavy reprezentující hrdinovy svody a neřesti, a na druhé straně nabízí bohové cestu na horu Olymp prostřednictvím následování ctností. Herkules na rozcestí mezi neřestí a ctností na obraze italského malíře Filippo Pelagio Palagia ze 17. století. (Volné dílo)

Mnohé obrazy, které jsem nalezl a které přikládám v článku, pojednávají o dilematu muže zmítaného mezi „neřestí a ctností“. Často je ústředním tématem mužova dilematu žena.

Někdy je to chápáno tak, že „žena je nástroj ďábla“ nebo sehrává v tomto negativní roli, ale to je mylný výklad. Žena zde totiž hraje vždy roli jak svůdce k neřesti, tak i toho, kdo vede muže ke ctnostem. Pokud se nad tím zamyslíme, je hlavním tématem a dilematem „mužovo rozhodnutí“, které je zároveň rozuzlením celé situace a odpovědí na otázku, zdali muž „bude následovat ctnosti“.

Na obraze italského malíře Paola Cagliariho z 15. století nazvaném Mladý muž mezi neřestí a ctností ukazuje Cagliari dvě cesty, které budou lákat muže v průběhu jejich života: ctnost a neřest. Ctnost nosí korunu vavřínů, která byla jejím symbolem od starověku, a schovává své tělo pod velkými rouchy, bere mladíka za ruku, aby ho vedla. Neřest ve formě benátské kurtizány s velkorysým dekoltem a četnými drahokamy, oslovuje mladíka ve snaze upoutat jeho pozornost.

Na obraze nazvaném Herkules na rozcestí mezi neřestí a ctností od italského malíře Filippa Pelagia Palagiho ze 17. století zachází umělec ještě dále. Zde na levé straně reprezentující postavy hrdinovy svody a neřesti, a na druhé straně nabízí bohové cestu na horu Olymp prostřednictvím následování ctností. Zde má toto hrdinovo dilema zásadní dopad, kdy odolat neřestem a následovat ctnosti přesahuje život člověka a rozhoduje také o osudu jeho duše.

Na obraze vpravo také vidíme listiny nebo postavu sepisující jakési požadavky, principy nebo přikázání, kterých se musí hrdina držet na cestě do země bohů.

Alegorie ctnosti Paolo Verones
Alegorie ctnosti a neřesti na obraze italského umělce z 15. století Paola Veronese. (Volné dílo)

Oporou a příkladem

Níže nabízíme úryvek z článku Joshuy Philippa Co znamená být pravým mužem.

Populární kultura vylíčila pojem mužného jedince jako někoho, kdo je jen o něco lepší než sprostý kriminálník, chladný v mezilidských vztazích a následující pouze a jen své vlastní zájmy.

Mezitím jsou muži odrazovaní od ztělesňování i těch nejzákladnějších mužných rysů, neboť jim hrozí, že budou obviněni z přílišné „toxické“ mužnosti. V tomhle ohledu rozehrála moderní kultura chytrou hru – snaží se rozbít mužský charakter na nejzákladnější úrovni a útočit na kohokoliv, kdo by se odvážil ho ztělesňovat.

Avšak to, co bylo vštěpováno o mužství mně, je velmi odlišné od dnešní vize. Byl jsem veden k tomu, že být mužem je jako být dobrým vůdcem, a aby člověk mohl tuto roli dobře hrát, musí se naučit, jak dobře vést.

Je to cesta, která vyžaduje obětování vlastních zájmů pro druhé, být ohleduplný k lidem, o něž se staráte, a být schopen rozhodovat v klíčových okamžicích. Dokonce i koncept mužské tvrdosti je založen na tomto hlubším principu…

Celý článek…

Související články

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...