Hledání moudrosti v minulosti: Michelangelův strop Sixtinské kaple

Hledání moudrosti v minulosti: Michelangelův strop Sixtinské kaple

Michelangelo se čtyři vyčerpávající roky učil o freskách a neúnavně maloval strop Sixtinské kaple. Ačkoli nebyl vzděláním malíř, nakonec dokončil jednu z největších a nejfenomenálnějších fresek v dějinách. Jeho úkol nebyl snadný. „Žiji zde obklopen největšími úzkostmi a trpím největší tělesnou únavou: Nemám žádného přítele a ani o něj nestojím; nemám ani tolik času, kolik by mi stačilo na to, abych snědl potřebné jídlo,“ napsal Michelangelo ve svých osobních zápisnících...

Co svět nyní potřebuje: Půvab, harmonie a Raffael

Co svět nyní potřebuje: Půvab, harmonie a Raffael

Když se zdá, že svět zahaluje temnota, pomoci nám může tradiční umění. Hlavní úlohou umění je povznést nás tím, že nám připomíná, jak být dobrým, pravdivým a co možná nejlepším člověkem. Když tradiční umělci vytvářejí takovéto nadčasové umění, může to v nás probudit vrozenou dobrotu. Díla italského renesančního mistra Raffaella Sanzia (známějšího jako Raffael) jsou ztělesněním právě takového umění. A více než pět století po jeho smrti je dnes Raffaelovo umění aktuální více než kdy jindy...

Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes

Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes

Rackhamovy ilustrace umožňují dětem cestovat za dobrodružstvím do tajemných zemí. Při tom, jak si užívají pořádnou zábavu plnou fantazie, nacházejí na Rackhamových detailních kresbách přírody svůj vlastní svět. Dítě se může naučit, co je nebezpečné, co je vzrušující a co si zaslouží zvýšenou opatrnost. Jeho ilustrace nám povědí vše…

Tradiční život městské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Porovnejte sami, jaká práce, jaké časy

Tradiční život městské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Porovnejte sami, jaká práce, jaké časy

Tradice bývají vytvářeny lidskou civilizací. Odívání, kultura, umění, řemesla, obyčeje(zvyky) a osvědčené zvyklosti po celá léta utvářely pilíř lidského živobytí. Nahlédněme do domácnosti městské rodiny na přelomu 19. a 20. století.


Anjela Duval a její Karantez-vro. Bretonská básnířka jako obdoba Bohuslava Reynka

Anjela Duval a její Karantez-vro. Bretonská básnířka jako obdoba Bohuslava Reynka

Příběhy lásky jsou rozmanité, a ne vždy šťastné a veselé. Chudá hezká žena měla velkou lásku k námořníkovi, který se rád toulal, miloval hluboké moře, vzdálená města, zatímco ona se nemohla odloučit od rodné země, dědictví rodičů, kterou milovala. Obětovala svou lásku a zvolila samotu na usedlosti rodičů.

Trdlo není jen hlupák a nešika

Trdlo není jen hlupák a nešika

Díky poutím, tržnicím a jarmarkům všichni známe, co je trdelník. Ale kdo ví, co je vlastně trdlo? Motovidlo jsme už probrali, a trdlo značí zřejmě také něco otáčivého. V přeneseném smyslu se tak hanlivě říkalo nemotorným lidem. Trdlo byl hlupák i nešika.

Trump podepsal výkonné nařízení, které doporučuje klasickou architekturu pro federální budovy

Trump podepsal výkonné nařízení, které doporučuje klasickou architekturu pro federální budovy

Americký prezident Donald Trump podepsal v pondělí výkonné nařízení, které vyzdvihuje roli klasické architektury coby prostředku pro zvelebení veřejných prostor a inspirace lidského ducha, v němž se odvolává na moudrost starého Řecka, Říma, renesance a Otců zakladatelů.

„Nejvyšší ctností je rodina.“ Rozhovor o knize Rodina s Alenou Vondruškovou

„Nejvyšší ctností je rodina.“ Rozhovor o knize Rodina s Alenou Vondruškovou

Každý určitě slyšel tvrzení, že rodina je základ státu. Není ovšem jediné, výroků, které zdůrazňují význam rodiny, je hodně. Připomeňme starořímské „nejvyšší ctností je rodina“ nebo středověké „bez víry není rodina a bez rodiny víra“. Dnes říkáme, že je základním stavebním kamenem sociálního systému, zabezpečuje stabilitu společnosti a v rozhodujícím rozsahu zajišťuje reprodukci, tedy zachování lidského rodu.