Postavení a prosperita rodin jsou nejdůležitějším tématem národní strategie, říká maďarská prezidentka Nováková Premium

Postavení a prosperita rodin jsou nejdůležitějším tématem národní strategie, říká maďarská prezidentka Nováková

Katalin Nováková, první prezidentka v historii Maďarska je zároveň prezidentkou nejmladší. Byla zvolena ve věku 44 let a stala se tak nejmladší prezidentkou celé Evropské unie. Dříve zastávala post ministryně pro rodinu a zaměřovala se na silnou podporu maďarských rodin. Také díky jejímu přístupu se v Maďarsku dramaticky snížil počet rozvodů i potratů a zvýšil se počet mladých párů, které si přejí mít děti. Stoupl také počet uzavíraných sňatků.

Križovanská krojovaná svatba – tradice jsou kořeny, připomínají nám hodnoty předků

Križovanská krojovaná svatba – tradice jsou kořeny, připomínají nám hodnoty předků

„Záleží nám na udržování tradic, nechceme, aby upadly v zapomnění, protože patří k našim kořenům a připomínají nám hodnoty, které vyznávali naši předkové,“ říká Eva Michálková, pořadatelka Križovanské krojované svatby. Když je dívka mladá, má rozpuštěné vlasy, svázaný cop a nepokrytou hlavu, ale když se stane manželkou, dostane se do kruhu vdaných žen...

Ministr kultury předal tituly Nositele tradice lidových řemesel

Ministr kultury předal tituly Nositele tradice lidových řemesel

ČR: U příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví byly v sobotu 10. září v Chebu slavnostně předány tituly Nositel tradice lidových řemesel 2022 novým řemeslníkům – z rukou ministra kultury Mgr. Martina Baxy převzali titul tito řemeslníci: Romana Jablunková, Morkovice - Slížany – obor galanterní košíkářství; Petr Růžička, Cheb – obor tradiční tesařství; Pavel Šrytr, Proseč pod Ještědem – obor lidová výšivka v Podještědí.

O jídle chudých. Dříve se nosilo jídlo ze vsi do města, dnes je to naopak

O jídle chudých. Dříve se nosilo jídlo ze vsi do města, dnes je to naopak

V současnosti regály obchodů s potravinami přetékají jídlem, můžeme si vybrat, co chceme a nabrat, kolik chceme. Blahobyt, jaký máme poslední pár desetiletí, byl nevídaný a neslýchaný v minulosti. Jsme si toho vůbec vědomi?

Hledání moudrosti v minulosti: Michelangelův strop Sixtinské kaple

Hledání moudrosti v minulosti: Michelangelův strop Sixtinské kaple

Michelangelo se čtyři vyčerpávající roky učil o freskách a neúnavně maloval strop Sixtinské kaple. Ačkoli nebyl vzděláním malíř, nakonec dokončil jednu z největších a nejfenomenálnějších fresek v dějinách. Jeho úkol nebyl snadný. „Žiji zde obklopen největšími úzkostmi a trpím největší tělesnou únavou: Nemám žádného přítele a ani o něj nestojím; nemám ani tolik času, kolik by mi stačilo na to, abych snědl potřebné jídlo,“ napsal Michelangelo ve svých osobních zápisnících...

Co svět nyní potřebuje: Půvab, harmonie a Raffael

Co svět nyní potřebuje: Půvab, harmonie a Raffael

Když se zdá, že svět zahaluje temnota, pomoci nám může tradiční umění. Hlavní úlohou umění je povznést nás tím, že nám připomíná, jak být dobrým, pravdivým a co možná nejlepším člověkem. Když tradiční umělci vytvářejí takovéto nadčasové umění, může to v nás probudit vrozenou dobrotu. Díla italského renesančního mistra Raffaella Sanzia (známějšího jako Raffael) jsou ztělesněním právě takového umění. A více než pět století po jeho smrti je dnes Raffaelovo umění aktuální více než kdy jindy...

Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes

Rackhamovy ilustrace z pohádkové země učí, inspirují a baví děti dodnes

Rackhamovy ilustrace umožňují dětem cestovat za dobrodružstvím do tajemných zemí. Při tom, jak si užívají pořádnou zábavu plnou fantazie, nacházejí na Rackhamových detailních kresbách přírody svůj vlastní svět. Dítě se může naučit, co je nebezpečné, co je vzrušující a co si zaslouží zvýšenou opatrnost. Jeho ilustrace nám povědí vše…

Tradiční život městské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Porovnejte sami, jaká práce, jaké časy

Tradiční život městské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Porovnejte sami, jaká práce, jaké časy

Tradice bývají vytvářeny lidskou civilizací. Odívání, kultura, umění, řemesla, obyčeje(zvyky) a osvědčené zvyklosti po celá léta utvářely pilíř lidského živobytí. Nahlédněme do domácnosti městské rodiny na přelomu 19. a 20. století.