Jana Jochová je předsedkyní neziskové organizace Aliance pro rodinu, která usiluje o zrod celospolečenského hnutí na podporu manželství rodiny.

V rozhovoru jsme se zaměřili na základní, palčivé a někdy kontroverzní či dokonce „výbušné“ otázky dnešní doby týkající se rodiny, manželství, pohlaví a nově vzniklých progresivních proudů a genderové ideologie.