ČR: Na návrh ministra zahraničních věcí Jana Lipavského schválila vláda ve středu 26. dubna 2023 zápis první osoby na vnitrostátní sankční seznam. Jde o Vladimíra Michajloviče Gunďajeva, jinak známého jako patriarcha Kirill.

Gunďajev na sankční seznam patří, a to právě proto, že víru nelze zneužívat k ospravedlnění zvěrstev, kterých se ruští vojáci na Ukrajině dopouštějí. Vzhledem k častým veřejným výstupům této osoby jsou všechny informace dostupné ve veřejných zdrojích. Mohu vás ujistit, že důkazní balík má přes sto stran,” řekl šéf české diplomacie.

Lipavský vzápětí na svém twitterovém účtu předložil, že Gunďajev je první zapsanou osobou na vnitrostátním sankčním seznamu.

„Podmínkou pro zařazení jakéhokoli subjektu na náš seznam je důkladné zdokumentování činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Zařazení na vnitrostátní sankční seznam znamená, že proti dané osobě začala platit omezující opatření, v tomto případě zákaz vstupu a znemožnění toho, aby tato osoba získávala finanční prostředky z Česka. Provádění opatření směřujících ke zmrazení majetku má na starost Finančně-analytický úřad Ministerstva financí. Ten prověřuje, zda osoba zařazená na sankční seznam disponuje majetkem v Česku. Pokud tomu tak je, takový majetek zmrazí,“ uvedla pro vysvětlení Tereza Baumannová, referentka tiskového oddělení.

„Sankce proti této osobě již schválila například Británie, Kanada, Litva nebo Ukrajina. Nadále ovšem platí, že budeme všechny návrhy na sankce nejprve navrhovat na unijní úroveň, jelikož je rozdíl, když sankce přijme dvacet sedm zemí, nebo rozhodnutí, které bude platit jenom v Česku,“ dodal Lipavský.

Peněžní dar zajistí výcvik dopravních pilotů z ukrajinské letecké univerzity

Zároveň ve středu 26. dubna vláda schválila peněžní dar, který zajistí výcvik dopravních pilotů z Ukrajiny v Česku. Návrh předložil ministr zahraničí společně s kolegy z ministerstva dopravy, průmyslu a obchodu a školství, mládeže a tělovýchovy.

„Navazujeme tím na předválečnou spolupráci a především umožňujeme ukrajinským civilním pilotům absolvovat potřebný výcvik, což u nich doma na Ukrajině teď není možné. Rychlé obnovení civilní letecké dopravy na Ukrajině bude v tomto procesu hrát významnou roli,“ vysvětlil ministr zahraničí.

V první fázi se v letošním roce uskuteční pilotní výcvik až 25 posluchačů Národní letecké univerzity v Kyjevě, doplnilo tiskové oddělení.