Inovace republiky pozvala několik hostů, aby se vyjádřili k Istanbulské úmluvě. V části nazvané Němce někdo ideologicky nakopne promluvil Zdeněk Chytra.

„Úmluva, chránící ženy proti domácímu násilí, ono se to jen tak tváří. Najdeme zde hodně odstavců, které hovoří o ochraně žen proti násilí, ale ideologicky je to násilí genderově podmíněné. To už je samozřejmě špatně, protože ta genderová část se automaticky přelévá v důvodové zprávě na děti a je to… vzniká z toho něco úplně jiného,“ hodnotí Zdeněk Chytra navržený dokument.

„Jde o ochranu něčeho jiného a úplně jiných lidí než právě těch žen. Dokonce Istanbulská úmluva ženy, matky, které vyznávají klasický život nebo životní styl, tak dokonce je nějakým způsobem trestá a považuje za nesprávné. I ty ženy se podle úmluvy mohou dopouštět násilí.

Když to řeknu srozumitelně, jsou tam chráněny ženy-lesby, ženy trans atd. Ale už tam nejsou chráněny ženy jako ženy. U mužů je to ještě horší, tam je každý biologický muž považován za násilníka. Nikoliv za potencionálního násilníka, ale vysloveně za násilníka.

Jeden článek tam zahrnuje všechny skupiny, které má Istanbulská úmluva chránit. Jsou tam samozřejmě homosexuálové, potom matky s dětmi, dále jsou tam narkomani, prostitutky, trans lidé…

Totiž ta Istanbulská úmluva byla skutečně původně psaná a zamýšlená jako opravdu dobrý dokument pro ochranu žen před násilím. Jenomže se té Istanbulské úmluvy zmocnili radikální feministky, genderisti a LGBT neziskovky a přepsali ji.

Udělali z ní právě ten paskvil, jaký z toho nyní je. Původní záměr byl v pořádku, ale to co je nám předkládáno, je špatně.“

Dále pan Chytra s moderátorem hodnotí Pride průvody v různých zemích, jak probíhají v hlavních městech, a rozdíly, které v nich jsou, jako např. v Německu anebo u nás v Praze.

„Němci jsou dlouho dlouho ,hodní´, ale potom je někdo ideologicky nakopne a oni se úplně zblázní,“ hodnotí Chytra situaci národa v sousední zemi.

„Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná,“ zdůvodňuje svůj postoj i dalších zastánců rodiny Z. Chytra ve své knize Istanbulská úmluva z roku 2019.

Celý rozhovor můžete sledovat zde.

Celé pásmo rozhovorů ve Studiu Inovace republiky naleznete zde.