Ve snech se mohou vyskytovat, a často se také vyskytují, nejnáhodnější lidé, kteří dělají ty nejnáhodnější věci: vy, kamarád z dětství a celebrita, kterou jste nikdy nepotkali, bojujete s nepřítelem v paralelním vesmíru nebo si hrajete na schovávanou v Paříži.

Probudíte se zmatení, šťastní nebo vyděšení, protože víte, že dobrodružství, které jste právě prožili, bylo jen nelogickou cestou, která nesymbolizovala nic významného. Ale co když naše sny přece jen něco znamenají? Ne v lucidním, transcendentálním smyslu, ale reálně, vědecky prokázaným způsobem? Co kdyby sny byly zrcadlem, které odráží stav fyzické a duševní pohody člověka?

Tento koncept se mnohým zdá přitažený za vlasy, ale podle nejnovějších vědeckých poznatků a předních odborníků na sny teprve začínáme chápat, co mohou sny naznačovat o našem zdraví a jak může naše zdraví ovlivňovat také naše sny.

Jsou špatné sny varovným signálem Parkinsona?

Nejnovější výzkumy naznačují, že noční můry a špatné sny mohou potenciálně sloužit jako časné příznaky neurodegenerativních onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby. Dlouhodobá studie z roku 2022 trvající více než 12 let a zahrnující 3 818 mužů ve věku 67 let a starších objevila významnou souvislost mezi častými znepokojivými sny a více než trojnásobně zvýšeným rizikem vzniku Parkinsonovy choroby pět let po prvním hodnocení. Tato souvislost se však během následujících sedmi let studie znatelně zmenšila.

„To naznačuje, že se zvýšeným rizikem [Parkinsonovy choroby] mohou souviset spíše tísnivé sny nastupující v pozdním věku než celoživotní tísnivé sny,“  poznamenal autor studie.

Podle Patricka McNamary, který má doktorát z behaviorálních věd a je docentem neurologie na Lékařské fakultě Bostonské univerzity, může porucha chování ve spánkové fázi REM (spánkový stav charakterizovaný nočními děsy) působit jako časný indikátor neurodegenerativních poruch, jako je Parkinsonova choroba, někdy i desítky let před jejich nástupem.

„Při poruše chování v REM spánku mají lidé tendenci během spánku své sny přehrávat,“ řekl McNamara deníku The Epoch Times a dodal: „Vyskočí z postele nebo sebou mrskají, protože se jim obvykle zdá, že je napadl vetřelec.“

Ačkoli noční můry mohou být spojeny s neurodegenerativními onemocněními, jako je Parkinsonova choroba, prožití jediného zlého snu automaticky neznamená neurodegeneraci. Jak však McNamara upozornil, příznaky neurodegenerativních onemocnění se mohou ve snech projevit i několik let předtím, než se projeví v bdělém životě. Proto byste se měli poradit s lékařským specialistou, pokud se vám noční můry běžně zdají.

Co mohou naznačovat opakující se sny

Podle Akademie spánku a wellness se 60–75 procentům dospělých lidí zdají opakující se sny. Opakující se sny lze často přičíst tomu, že „mysl zpracovává aktuální stres, zpracovává minulou událost nebo se připravuje na budoucí událost,“ uvedl pro The Epoch Times dr. Alex Dimitriu, psychiatr specializující se na zdravý spánek,.

„Freud to nazval ,denní reziduum‘ neboli tendence snít v noci jako pokračování myšlenek nebo obav z dne,“ dodává. Když tedy zažíváme opakované sny, mohlo by to znamenat, že se mysl snaží rozškatulkovat stres a trauma, což umožňuje jejich zpracování a vyřešení.

Je vitamin B6 tajemstvím živých snů?

Ačkoli je věda o snech stále ještě v plenkách, vědci si začínají uvědomovat roli výživy při ovlivňování snění. Jednou z živin, která prokázala úzkou souvislost s kvalitou snů, je vitamin B6.

Za účelem zkoumání vlivu vitaminu B6 na sny provedl tým vědců studii, v níž bylo 12 účastníkům pokusu náhodně přiděleno buď 100 miligramů vitaminu B6, 250 miligramů vitamínu B6 nebo placebo. Vzhledem k tomu, že většina dospělých osob nepřijímá více než 2 miligramy B6 denně, ukázal se tento zásah jako významný.

Výzkumníci použili smíšené skóre snů, které hodnotilo živost, bizarnost, emocionalitu a barevnost snů účastníků. Výsledky potvrdily jejich hypotézu a prokázaly, že suplementace B6 významně zvýšila smíšené skóre a pamatování si snů.

Vitamin B6 je nedílnou součástí syntézy serotoninu, neurotransmiteru, který hraje významnou roli v kvalitě snů. Vědci se domnívají, že užívání doplňků vitaminu B6 zvyšuje produkci serotoninu, a tím zlepšuje vnímavost snů.

Na základě těchto zjištění by neschopnost vybavit si sny mohla znamenat nedostatek vitaminu B6. Současné poznatky však vztah mezi vitaminem B6 a jeho vlivem na sny definitivně nevysvětlují.

Jak mít dobré sny

Kvalita spánku úzce souvisí s kvalitou snů, které prožíváme, říká dr. Dimitriu. Abyste dosáhli klidného spánku, nedoporučuje konzumovat jídlo, alkohol nebo kofein příliš brzo před spaním, protože tyto látky mohou negativně ovlivnit architekturu spánku a následně i kvalitu snů.

Psychiatr dále zdůrazňuje, že je důležité dodržovat pravidelnou dobu spánku a bdění a zajistit si osmihodinové okno pro dostatečný spánek. „To znamená nic rozrušujícího, obrazovky apod., ideálně jednu až dvě hodiny před spaním.“

„Dobrý spánek miluje klid, tmu, pravidelnost a rytmus,“ uzavírá dr. Dimitriu.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.