V souvislosti s letošním výročím počátku násilných represí čínského režimu proti duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung) uveřejňujeme sérii článků, které toto téma a s ním spojené aktuální události pokrývají.

Podle amerického zákonodárce Scotta Perryho je zabíjení pro orgány v Číně „odpornou praktikou“ a Spojené státy by měly převzít iniciativu, aby s ní skoncovaly.

„Je to odporná praktika, je to nehoráznost a nelze s ní souhlasit. Je třeba z toho vyvodit důsledky a odpovědnost,“ řekl deníku The Epoch Times. Perry, který je předsedou Sněmovního klubu svobody a působí ve Výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů, navrhl zákon, který by měl být „impulsem ke změně“.

Návrh H.R. 4132 označovaný jako Zákon na ochranu Falun Gongu (pdf) se zaměřuje na nedobrovolné odebírání orgánů, k němuž v Číně podle celé řady provedených vyšetřování [1] dochází se souhlasem státu.

Falun Gong je duchovní disciplína původem v Číně, která učí hodnotám pravdivosti, soucitu a tolerance a také meditačním cvičením. Jsou to právě příznivci této disciplíny, kteří jsou hlavním terčem odebírání orgánů, které slouží ke komerčním transplantacím. Komunistická strana Číny vede proti Falun Gongu tvrdou represivní kampaň již od roku 1999.

Cílem navrhovaného zákona je uvalit sankce na osoby, které se na nucených odběrech orgánů podílely, a zakázat jim vstup do Spojených států. Dokument zároveň nastavuje oficiální politiku USA v tomto směru, konkrétně zákaz spolupráce s Čínou v oblasti transplantací orgánů, přijmutí nezbytných opatření, která by režim přiměla k ukončení nedobrovolných odběrů orgánů, a spolupráci se spojenci a multilaterálními institucemi s cílem upozornit na pronásledování Falun Gongu a koordinovat sankce vůči čínskému režimu.

Stoupenci Falun Gongu na protestu ve Vídni předvádějí 1. října 2018 násilné odebírání orgánů vězňům svědomí čínským komunistickým režimem. (Joe Klamar / AFP via Getty Images)

Kongresman Perry považuje pronásledování Falun Gongu za genocidu, která je zamířena na lidi s určitým přesvědčením nikoliv na nějakou etnickou skupinu. Režim podle něj „používá taktiku jiných diktátorských a totalitních režimů z minulosti, aby démonizoval a dehumanizoval své politické odpůrce“.

Lidé, kteří v Číně praktikují Falun Gong „přicházejí o život a jsou mučeni na základě své víry, což je nepřijatelné,“ uvedl politik. Přerušení vazeb s Čínou v oblasti transplantací orgánů je proto podle Perryho zásadní. Jeho cílem je zaručit, aby jedinci, kteří se „jakýmkoli způsobem“ podílejí na nuceném odebírání orgánů, byli pohnáni k odpovědnosti.

„Všichni musí být na pozoru. Nejen komunističtí představitelé v Číně, ale také ti, kteří by působili ve Spojených státech amerických,“ stejně jako „americké společnosti, které by se snažily podílet a profitovat z těchto nekalých zisků“, řekl americký zákonodárce a dodal, že školení čínských chirurgů v transplantacích orgánů nebo jejich zásobování léky či lékařskými znalostmi jsou podle něj „nedílnou součástí samotného zločinu“.

Příznivci Falun Gongu pochodují na Manhattanu na oslavu Světového dne Falun Dafa 12. května 2023. (Larry Dye / The Epoch Times)

Rostoucí opozice

Ve Spojených státech roste pozornost věnovaná problematice nucených odběrů orgánů. V červnu byl v Texasu přijat zákon, který zakazuje zdravotním pojišťovnám financovat operace spojené s transplantacemi orgánů v Číně. V březnu Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zákona obou politických stran, který postihuje pachatele nucených odběrů orgánů zavedením majetkových a vízových sankcí, odebráním jejich pasů a uložením pokut a trestních sankcí. Návrh nyní čeká na schválení Senátem.

Další zákonodárci rovněž prosazují, aby Amerika začala jednat. V tomto směru se angažují např. poslanci dr. Neal Dunn z Floridy nebo Michelle Steelová z Kalifornie, kteří 27. června napsali dopis (pdf) ministru zahraničí Antony Blinkenovi, v němž naléhají, aby jeho ministerstvo „okamžitě podniklo kroky“ k omezení možnosti získání imigračního statusu pro osoby zapojené do nucených odběrů orgánů v Číně.

„Přímá svědectví, která jsem slyšel od obětí a přeživších nelidského jednání Komunistické strany Číny, nejsou nic než úděsná. Všichni čínští zdravotníci, kteří se podílejí na odebírání orgánů, se dopouštějí zločinů proti lidskosti,“ uvedl poslanec Dunn.

Mluvčí ministerstva zahraničí sdělil deníku The Epoch Times: „Jsme hluboce znepokojeni zprávami o násilném odebírání orgánů, jehož terčem jsou příslušníci náboženských a etnických menšin zadržovaní v Čínské lidové republice (ČLR).“

„Spojené státy nadále vyzývají vládu ČLR, aby ukončila své zvrácené jednání a jednala v souladu se svými závazky v oblasti lidských práv a všemi příslušnými lékařskými a etickými normami a osvědčenými postupy, včetně jednání v nejlepším zájmu pacienta, informovaného souhlasu a respektování osobnosti.“

Mluvčí dále uvedl, že Spojené státy „usilují o to, aby osoby, které se podílejí nebo podílely na porušování a zneužívání lidských práv, nezískaly ve Spojených státech bezpečné útočiště“.

Perry také poukazuje na prohlášení Asociace amerických lékařů a chirurgů, které odsuzuje nucené odběry orgánů a vyzývá americké úředníky a lékaře, aby se proti tomuto zneužívání postavili.

„Trvá to už příliš dlouho a nezaujalo to pozornost svobodného světa tak, jak by mělo, ale musíme prostě pokračovat v každodenní práci, abychom to dostali do povědomí svobodných lidí a všech lidí na světě, že se tohle v 21. století děje,“ říká poslanec.

Jednou z příležitostí, jak na tuto problematiku upozornit, je podle Perryho i jeho návrh Zákona o ochraně Falun Gongu, který nyní postupuje na půdu Sněmovny reprezentantů poté, co získal podporu obou stran ve sněmovním výboru pro zahraniční věci.

„Ve své rodině byste to nedovolili. Nedovolili byste to mezi svými přáteli ani ve svých obchodních vztazích. Nelze to připustit v širším měřítku jen proto, že jde o jinou zemi. To nelze připustit. Prvním krokem je uznat, že k tomu dochází, a k tomu tedy směřujeme,“ vysvětluje politik.

„Bylo by skvělé, kdyby se to dostalo ke slyšení a hlasování v Senátu. Ale pokud se tak nestane, budeme se k tomu vracet, dokud se tak nestane, protože, jak jsem řekl, tato praxe je nepřijatelná. Je to odporné, je to barbarské, je to středověké a musí to okamžitě přestat. A Spojené státy se musí chopit kormidla, protože rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že to udělá Komunistická strana Číny.“

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

CHINA TRIBUNAL je nezávislý soudní tribunál, který probíhal v roce 2019 v Londýně. Tribunál byl zformován na popud mezinárodního sdružením ETAC, které vzniklo v roce 2014 za účelem obrany lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně. On-line (anglicky)

DAFOH je nezisková organizace Lékaři proti nuceným odběrům orgánů, založená lékařskými profesionály. Zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích. On-line (anglicky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC je mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně. Jedná se o koalici právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)