„Cílem summitu je informovat a inspirovat zdravotní sestry a veřejnost. Zdánlivě ‘vzdálený’ problém nucených odběrů orgánů čínským režimem je velmi ‘blízko domova’ a my jako sestry máme znalosti a odpovědnost se proti němu postavit.“ – zdravotní sestra Deborah Collins-Perricová

Historicky první summit zdravotních sester, který se zaměřuje na boj proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci, uspořádaly společně Akademie forenzního ošetřovatelství (AFN) a Lékaři proti nuceným odběrům orgánů (DAFOH).

DAFOH je mezinárodní nevládní organizace založená lékaři, která se od roku 2006 věnuje informování veřejnosti o nucených odběrech orgánů. AFN je profesní ošetřovatelská organizace, jejímž posláním je rozvíjet péči o ty, jejichž životy byly ovlivněny násilím.

„[AFN] navázala spolupráci s [DAFOH], protože sdílíme společnou vizi ochrany a podpory etických, lékařských a ošetřovatelských postupů po celém světě,“ uvedla na summitu sester prezidentka AFN Jennifer Johnsonová, která je držitelkou doktorátu z ošetřovatelské praxe. „Je velmi důležité, aby si všichni zdravotníci byli vědomi nucených odběrů orgánů.“

Panel deseti předních odborníků v oblasti ošetřovatelství, soudního lékařství, etiky, lidských práv, práva a žurnalistiky moderovala spoluzakladatelka AFN Kathleen Thimsenová, která je docentkou ošetřovatelství na Nevadské univerzitě v Las Vegas a má doktorát z ošetřovatelské praxe.

TIP: Videozáznam summitu zdravotních sester (v angličtině)

Kathleen Thimsenová, spoluzakladatelka AFN a moderátorka summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci, hovoří k panelu odborníků 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

V panelu vystoupili také dva svědci z Číny, z nichž jeden přežil nelidské mučení v čínském pracovním táboře a druhý přišel o otce pravděpodobně v důsledku nuceného odběru orgánů.

Deborah Collins-Perricová, ředitelka pro záležitosti sester v organizaci DAFOH a hostitelka summitu sester, řekla deníku The Epoch Times: „Cílem summitu je informovat a inspirovat zdravotní sestry a veřejnost. Zdánlivě ‘vzdálený’ problém nucených odběrů orgánů čínským režimem je velmi ‘blízko domova’ a my jako sestry máme znalosti a odpovědnost se proti němu postavit.“

Miliardový průmysl

Collins-Perricová v rámci summitu prezentovala ucelené podklady pro pochopení problematiky nucených odběrů orgánů, které probíhá jako porušování základních lidských práv, při kterém se násilím získávají orgány od živých lidí bez jejich souhlasu.

„V Číně je praxe [nucených odběrů orgánů] schválena a podporována vládou… řízena policií a probíhá pod vojenským dohledem.“ Collins-Perricová dále uvedla, že díky orgánové turistice se čínský obchod s transplantacemi orgánů stal „jedním z nejvýnosnějších“ odvětví na světě, které čínskému režimu vynáší miliardu dolarů ročně.

Deborah Collins-Perrica, ředitelka pro záležitosti sester v DAFOH a hostitelka summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci, 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Collins-Perricová dále citovala závěry nezávislého soudního tribunálu (China Tribunal), který se konal v Londýně v roce 2019. Jeho několikaměsíční vyšetřování potvrdilo, že hlavním zdrojem orgánů jsou lidé z čínským režimem pronásledovaného duchovního hnutí Falun Gong.

„Jsem zdravotní sestrou již třicet let, pracuji na psychiatrii,“ řekla Collins-Perricová. „Pokud jde o nucené odběry orgánů, poté, co jsem se o tom dozvěděla, setkala se s oběťmi a vyslechla si jejich příběhy, stala jsem se aktivistkou… Nemohu mlčet.“ Zdravotní sestra vyzývá své kolegy ve zdravotnictví, aby udělali, co mohou, aby se o této problematice informovali, vzdělávali se a pomohli zastavit „tento zločin proti lidskosti“.

Zdravotní sestry jsou „zásadním pilířem“ lékařské etiky

V rámci summitu promluvil také investigativní novinář Ethan Gutmann, který prováděl terénní výzkum v průběhu několika let, cestoval po světě a vedl rozhovory s lidmi, kteří prošli čínskými pracovními tábory. Výsledky svého vyšetřování shrnul v knize Jatka, kterou v češtině vydalo nakladatelství C-press v roce 2015.

Gutmann ve svém projevu nastínil historii odběrů orgánů, které probíhají pod patronátem Komunistické strany Číny, které se od roku 1999 zaměřovalo zejména na příznivce Falun Gongu a později se rozšířilo na ujgurské etnikum v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang a možná i na další skupiny obětí.

Když hovořil o nedávné reformě systému transplantací a dárcovství, kterou údajně čínský režim provedl a kterou uváděli někteří západní lékaři jako příklad toho, že čínský transplantační systém prochází „pozitivní změnou“. Gutmann uvedl, že tato reforma „obsahuje sémantické triky a prezentuje čísla dobrovolného dárcovství založená na vykonstruovaných číslech“.

Gutmann se při tom odkázal na recenzovaný článek (zdroj) publikovaný v časopise BMC Medical Ethics, který ukázal, že oficiální data čínského režimu o dárcovství orgánů v Číně vycházejí z jediné rovnice, která vytváří parabolickou křivku.

„Toto byla a je katastrofa v oblasti lidských práv. Vytvořil ji Peking,“ řekl Gutmann a dodal, že ji „neustále umožňovala hrstka západních chirurgů, kteří si mysleli, že se mohou svézt na čínském drakovi a vrátit se domů, jako by bylo všechno v pořádku“.

„Ošetřovatelství je jednoznačně srdcem západní lékařské kultury… Odebírání orgánů živým politickým a náboženským disidentům je v rozporu s každým aspektem [ošetřovatelské] přísahy a tohoto etického kodexu,“ říká Gutmann o etických rozporech čínského transplantačního průmyslu.

„Svou přítomností zde, zvážením toho, co jsem zjistil já a mnoho dalších výzkumníků, zvážením kolektivní akce v jakékoli formě se stáváte kritickým spojovacím článkem,“ říká Gutmann a nabízí hned několik možností, co mohou sestry udělat.

„Nemusíte vymýšlet nic nového, precedens je jasný: zrušit veškeré kontakty Západu s transplantačním průmyslem pevninské Číny; žádní čínští transplantační chirurgové ani sestry, když na to přijde, v našich lékařských časopisech, na našich univerzitách, na našich konferencích a v našich nemocnicích; a zmrazení veškerého prodeje chirurgického vybavení, vývoje a testování léčiv v Číně,” uvádí Gutmann výčet možných restrikcí, z nichž některé již v praxi probíhají.

„Velké problémy“ s etikou v Číně

Doktor Arthur Caplan, držitel doktorátu z historie a filozofie vědy, působí jako profesor bioetiky Mitty a je zakládajícím vedoucím Oddělení lékařské etiky na Grossmanově lékařské fakultě Newyorské univerzity. Před nástupem na Newyorskou univerzitu Caplan založil Centrum pro bioetiku a oddělení lékařské etiky na Pensylvánské univerzitě. Působil také jako spolupředseda významné pracovní skupiny OSN a Evropské unie pro obchodování s orgány.

Vedoucí oddělení lékařské etiky na Newyorské univerzitě Arthur Caplan hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)
Vedoucí oddělení lékařské etiky na Newyorské univerzitě Arthur Caplan hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Caplan na začátku svého projevu definoval tři pilíře morálního rámce pro transplantace orgánů, a to pravidla: mrtvého dárce, altruistického dárcovství a spravedlivého rozdělování orgánů.

„Je smutné, že musím říci, že v Číně stále existují závažné problémy,“ říká Caplan. „Existuje obrovský rozdíl mezi tím, kolik transplantací Čína uvádí, že ročně provede, a tím, co uvádí jako údaje o dárcovství orgánů.“

Caplan uvedl, že čínský režim při hledání orgánů k transplantacím obrací pozornost k vězeňskému systému, v němž vyhledává v různých skupinách, od politických vězňů až po praktikující Falun Gongu nebo příslušníky určité etnické skupiny.

„Myslím, že zdravotní sestry mají zvláštní povinnost dávat si pozor na to, co se v Číně právě teď děje v oblasti transplantací, stále se snažit vyvíjet tlak na vládu, aby zlepšila a upravila praktiky, které se týkají zejména vězňů, snažit se také protestovat, pokud se do časopisů dostanou informace o transplantacích, které přicházejí z Číny, pokud není jasné, jaký je původ orgánů, o kterých se informuje,“ říká doktor Caplan.

„A my bychom neměli pacientům doporučovat, aby jeli do Číny za účelem transplantace,“ upozorňuje Caplan.

Plná informovanost pacientů

Na téma etiky hovořila na summitu Ecoee Rooneyová, prezidentka Asociace zdravotních sester státu Louisiana a předsedkyně etické komise AFN. Promluvila hlouběji o etických aspektech odběrů orgánů.

Prezidentka Asociace zdravotních sester státu Louisiana Ecoee Rooneyová hovoří na summitu zdravotních sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)
Prezidentka Asociace zdravotních sester státu Louisiana Ecoee Rooneyová hovoří na summitu zdravotních sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Rooneyová je držitelkou doktorátu z ošetřovatelské praxe, zdůraznila, že je důležité, aby byli pacienti o situaci plně informováni.

Jako poskytovatelů zdravotní péče „je naší povinností pomoci [pacientům] pochopit potenciální rizika a přínosy jakéhokoli rozhodnutí, které učiní v souvislosti se zdravotní péčí. … Takže v souladu s tím, o čem jsme dnes hovořili, by stačilo pacienty plně informovat o skutečnostech, které se v současné době v Číně dějí, pokud jde o transplantace…, aby bylo v tomto rozhodnutí jasno. Určitě je to jedna z věcí, které jsme jako zdravotní sestry povinny dělat, a to zajistit, aby lidé, kterým sloužíme, měli jasno a byli informováni o rozhodnutích, která činí,“ řekla Rooneyová.

Skvělý způsob, jak vzdělávat naše studenty

Další panelistkou summitu byla paní Rose Constantinová, držitelka doktorátu a absolventka právnického vzdělání, která vyučuje na Fakultě ošetřovatelství Pittsburské univerzity od roku 1971 a má bohaté zkušenosti s etickými a právními otázkami v ošetřovatelské praxi. Hovořila o mezinárodním obchodování s orgány a nuceném odběru orgánů.

Constantinová vyzvala vědeckou komunitu, aby odmítala „vědecké publikace“, které pocházejí ze zemí, kde se obchoduje s orgány a kde se provádějí nucené odběry orgánů.

Rose Constantinová z University of Pittsburgh School of Nursing hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)
Rose Constantinová z University of Pittsburgh School of Nursing hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Doktorka Constantinová se navíc domnívá, že summit by mohl být dobrým prostředkem pro vzdělávání studentů. Čtyřhodinový seminář je podle ní nejlepší způsob, jak problému skutečně porozumět. Pokud by mohl existovat takovýto druh semináře „zaměřeného na všechny studenty, byl by to velmi dobrý způsob vzdělávání studentů,“ míní doktorka Constantinová. „Protože to, co jsme dnes viděli my, nikdo doopravdy neslyšel a ani neviděl.“

Globální legislativní kampaň

Theresa Chuová, právnička v oblasti lidských práv působící na Tchaj-wanu, hovořila o Všeobecné deklaraci o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci (UDCPFOH). Theresa Chuová je předsedkyní řídicího výboru UDCPFOH, který byl založen v roce 2021 společně celkem pěti nevládními organizacemi, včetně DAFOH ve Spojených státech a dalších v Evropě, na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji a Japonsku.

Zmiňovaná všeobecná deklarace vyzývá světové společenství, aby chránilo nezadatelná práva člověka, zachovávalo nejvyšší hodnoty spravedlnosti a ukončilo jedno z nejhorších zvěrstev tohoto století: nucené odebírání orgánů živým lidem – bez jejich souhlasu a za účelem zisku.

„V současné době prosazujeme v Evropě, Americe a Asii legislativní kampaň Boj proti násilným odběrům orgánů a jejich prevence, jejímž cílem je přísně trestat a zabránit zvěrstvům násilných odběrů orgánů prostřednictvím trestních zákonů různých zemí,” uvedla Theresa Chuová, která se již 20 let angažuje v oblasti obhajoby obětí politicky motivovaného pronásledování příznivců Falun Gongu.

Tchaj-wan se podle Chuové stal prostřednictvím legislativy světovou jedničkou v ochraně občanů před spoluúčastí na zločinech násilného odebírání orgánů. Od roku 2015 Tchaj-wan zavedl pro pacienty, kteří odjíždějí na transplantaci do zahraničí, povinnost registrovat příslušnou zemi, kam odjíždějí za transplantací, nemocnici, kde zákrok proběhne, a lékaře, který bude operaci provádět, jinak jim bude odebráno pojištění na imunosupresivní léky, které je nezbytné podávat po transplantaci.

Tchaj-wan rovněž vede černou listinu chirurgů z pevninské Číny, u nichž bylo doložena účast na odběrech orgánů, a nedovoluje jim vstoupit na území Tchaj-wanu.

Theresa Chuová ocenila vůli zdravotních sester připojit se svým podpisem k deklaraci.

„[AFN] je odhodlána Všeobecnou deklaraci podpořit,“ uvedla prezidentka AFN Jennifer Johnsonová. „Víme, že nucené odběry orgánů jsou porušením lidských práv a že jejich prvky jsou násilí, podvod, nátlak a dokonce únos.“

Jennifer Johnsonová, prezidentka AFN, hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)
Jennifer Johnsonová, prezidentka AFN, hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Debra Holbrooková, prezidentka AFN a ředitelka forenzního ošetřovatelství v Mercy Medical Center v Baltimoru ve státě Maryland, na summitu uvedla, že „praxe nucených odběrů orgánů je formou obchodování s lidmi v té nejhorší podobě a my jako forenzní sestry máme nejen odpovědnost, ale také povinnost podpořit všechny snahy o zastavení těchto činů bez ohledu na to, kde jsou prováděny“.

Holbrooková uvedla, že by ráda vyzvala AFN, aby vytvořila „pracovní skupinu lidí – sester, lékařů, etiků – kteří se chtějí [nuceným odběrem orgánů] skutečně zabývat v právní oblasti“.

„Spojíme naše hlasy a přineseme veškerou osvětu, kterou [DAFOH] provedla v oblasti informovanosti,“ navrhuje Holbrooková. „Spojíme se, abychom možná navrhli nebo získali některé zákonodárce ve Spojených státech, a ti nám pomohou pracovat na přípravě této legislativy. Takže bych se ráda stala součástí této skupiny.“ Povzbudila tak diváky, kteří summit sledují, aby se na AFN obrátili.

Zvolená prezidentka AFN a ředitelka forenzního ošetřovatelství v Mercy Medical Center Debra Holbrooková hovoří na summitu sester o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci 1. listopadu 2022. (Se svolením DAFOH)

Sdílené osobní zkušenosti

Dva Číňané, kteří se věnují meditační praxi Falun Gong, byli požádáni, aby v rámci summitu promluvili o svých zkušenostech z čínských pracovních táborů a věznic, včetně mučení, provádění častých krevních testů a lékařských prohlídek. Otec jedné z nich zemřel ve vězení v důsledku pronásledování. Rodině nebylo umožněno provést úplnou prohlídku otcova těla a rodina měla důvodná podezření, že mu byly odebrány orgány.

Vzestup transplantačního průmyslu v Číně koreluje, je paralelní se začátkem politicky motivované represivní kampaně Komunistické strany Číny, které byla v roce 1999 namířena proti duchovnímu hnutí Falun Gong, které vzniklo kolem výuky energetických cvičení a nauky o zlepšování charakteru. Učení Falun Gongu propaguje morální principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, které byly v Číně po tisíciletí předávány v tradiční čínské kultuře.

V 90. letech se tato praxe stala v Číně poměrně populární a podle oficiálních vládních údajů se jí v roce 1999 věnovalo více než 70 milionů Číňanů. Komunistická strana začala považovat nezávislost a masovou popularitu Falun Gongu za hrozbu absolutní moci a zahájila celostátní pronásledování, které trvá dodnes.

Miliony příznivců Falun Gongu byly během represí uvězněny v pracovních táborech. V průběhu let se represe stupňovaly a byly hlášeny první oběti mučení a oběti na životech. Podle zmiňovaného londýnského soudního tribunálu se také mnozí z těchto vězňů stali nedobrovolnými „dárci orgánů“, které poháněly vzestup čínského transplantačního průmyslu.

V závěru summitu

Summit skončil odpovídáním na otázky, během čehož se diskutovalo o souvisejících tématech. „Summit nám poskytl plán opatření, která nyní můžeme přijmout, zejména v oblasti vzdělávání a práva,“ řekla zdravotní sestra Deborah Collins-Perricová deníku The Epoch Times. „Je to poprvé, co sestry a lékaři veřejně spolupracovali na problematice nucených odběrů orgánů. Máme jednotnou vizi, aby to rychle skončilo, a těšíme se na spolupráci.“

Po účasti na summitu zdravotní sestra z Virginie do komentářů napsala: „Summit byl velmi dobrý, řečníci byli skvělí. Když jsem viděla mluvit lidi, kteří přežili pronásledování v Číně, bylo to pro mě opravdu osobní.“

Další divák napsal: „Děkuji všem řečníkům za to, že upozornili na zločiny násilného odebírání orgánů. Vážíme si vaší odvahy a vytrvalosti.“

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.