Londýnský tribunál složený ze sedmi expertů v polovině června 2019 vynesl konečný rozsudek poté, co vyslechl více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších vězňů svědomí.

Jeden z výsledných závěrů tribunálu obsahuje prohlášení, že každý, kdo jedná s čínskými představiteli, úřady a vládou, by si měl být vědom toho, že jedná se zločinným režimem.[1]

Tribunálu předsedal sir Geoffrey Nice, jenž v minulosti vedl žalobu proti bývalému jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi v rámci Mezinárodního soudního tribunálu.

Tento lidový tribunál vznikl na popud mezinárodního sdružením ETAC, které se věnuje ochraně a prosazování lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně a právě obvinění z těchto zločinů měl tribunál projednávat.

Tribunál vznikl, protože komisař OSN pro lidská práva nevyslyšel výzvy mezinárodního společenství, které dostal ve dvou petičních akcích čítajících celkem 3 miliony podpisů lidí z celého světa. Pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí se podepsali také mnozí členové České lékařské komory.

Londýnský tribunál shrnul celou řadu důkazů, vyšetřovacích zpráv a výpovědí, aby poskytl souhrnný a přehledný záznam o celé problematice.

První dubnovém slyšení China Tribunal, Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)

Nucené odběry orgánů

„Nucené odběry orgánů byly po mnoho let páchány po celé Číně ve významném měřítku,“ uzavřel soud ve svém konečném rozsudku a tuto praxi označil za „bezprecedentní zkaženost srovnatelnou s vraždami masovými zločiny spáchanými v minulém století“.

„Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně je po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí…“, sdělil tribunál 17. června 2019 v rámci konečného rozsudku. 

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurugie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgie nebo Česká republika.

V Číně nefunguje dárcovský systém jako v západních zemích, ale jedná se o systém „on demand“, tedy „na poptávku“, což v praxi znamená, že ten, kdo si orgán objedná a zaplatí požadovanou cenu, ten jej získá. Na Západě se transplantační chirurgie řídí přísnými etickými pravidly a má sloužit přednostně k záchraně lidských životů.

Členové tribunálu

Tribunál tvořilo, kromě předsedy sira Geoffreye Nice, dalších šest expertů. Mezi nimi jsou Martin Elliott, profesor kardiothoracické chirurgie na University College London; Andrew Khoo, právník a předseda Ústavněprávního výboru advokátní komory v Malajsii (2019); Regina Paulose, advokátní koncipientka působící v USA se zaměřením na mezinárodní trestní právo a lidská práva; Shadi Sadr, íránská právnička v oblasti lidských práv a spoluzakladatelka neziskové organizace Spravedlnost pro Írán; Nicholas Vetch, podnikatel a spoluzakladatel veřejných společností angažovaný v řadě nevládních organizací v oblasti lidských práv a vzdělávání; Arthur Waldron, americký historik a profesor mezinárodních vztahů na katedře historie na University of Pennsylvania specializující se na Čínu, původ a vývoj nacionalismu a studium válek a násilí obecně.

Post poradce tribunálu zastával Hamid Sabi, londýnský advokát s mezinárodní praxí v oblasti lidských práv, rozhodčí řízení a soudních sporů. Působil jako právní zástupce a zpravodaj Tribunálu pro Írán, který byl nezávislým lidovým tribunálem vyšetřujícím masové vraždy politických vězňů Íránskou islámskou republikou v 80. letech.Poznámka:
 [1] Citace ze závěrů tribunálu. “Governments and any who interact in any substantial way with the PRC including: • Doctors and medical institutions; • Industry, and businesses, most specifically airlines, travel companies, financial services businesses, law firms and pharmaceutical and insurance companies together with individual tourists, • Educational establishments; • Arts establishments should now recognise that they are, to the extent revealed above, interacting with a criminal state.“ Zdroj


Více o tribunálu:

Londýnský tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím

Londýnský tribunál vyslechl důkazy o násilných odběrech orgánů v Číně

Soud, kterého se obávají vysoce postavení komunisté v Číně

Pacienti se hrnou do Číny za transplantacemi. Orgány pocházejí převážně od nedobrovolných dárců, varují vyšetřovatelé