Andrew Chen

13. 1. 2021

Kanadský advokát, kterého dobře znají příznivci meditační praxe Falun Gong, Ujgurové a další utlačované menšiny v Číně, získal ocenění za boj proti masivnímu porušování lidských práv a za odvážné vyšetřování násilného odebírání orgánů politickým vězňům.

David Matas, kanadský právník a obhájce lidských práv, se stal prvním držitelem ocenění Global Humanitarian Leader of the Year, které udílí humanitární skupina Kanaďané za podporu uprchlíků.

Skupina spolupracuje s kanadskou vládou, aby přinesla uvolnění mezinárodního napětí a poskytla příležitost k novému životu lidem, kteří byli nuceni opustit svoji zem. Toto ocenění se uděluje jednotlivcům nebo organizacím za zásluhy o prosazování hodnot bezúhonnosti, rovnosti a dodržování mezinárodního práva.

„Chceme vyjádřit uznání Davidovu obrovskému přínosu k záchraně životů a spravedlnosti tím, že se postavil proti strašlivým zločinům nucených odběrů orgánů v Číně. Zabíjení lidí kvůli jejich orgánům je nejkrutější a nejbarbarštější praxí a musí se zastavit“ uvedla spolupředsedkyně humanitární skupiny Dr. Aliya Khanová v tiskové zprávě 6. ledna.

David Matas je jedním ze zakladatelů mezinárodní koalice ETAC, která sdružuje právníky, akademiky, specialisty na etiku, lékaře, vědce a obhájce práv. Koalice se soustřeďuje na vyšetřování případů zneužívání transplantační chirurgie v Číně.

První vyšetřovací zprávu z této oblasti přinesl právě David Matas, společně s bývalým kanadským státním návladním Davidem Kilgourem. Zpráva sledovala několik důkazních linií, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří nahrané telefonní hovory vyšetřovatelů s nemocničním personálem, výpovědi bývalých vězňů a data získávaná o činnosti čínských nemocnic a transplantačních center.

Vyšetřování v roce 2006 shrnuli Kilgour s Matasem ve zprávě, kterou dramaticky nazvali „Krvavá sklizeň“. Podle jejich vyšetřování bylo do roku 2006 zneužito k orgánovým transplantacím více než 40 tisíc vězněných následovníků Falun Gongu.

Později se do vyšetřování zapojil investigativní novinář Ethan Gutmann, který v roce 2014 vydal knihu shrnující jeho sedm let dlouhý terénní výzkum a více než 100 rozhovorů s bývalými čínskými policisty, obyvateli, politickými vězni, lékaři nebo disidenty.

Matas, Kilgour i Gutmann byli nominováni na Nobelovu cenu míru za odvážné aktivity během vyšetřování státem řízeného pronásledování a nuceného odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu, metody pro zušlechťování těla a mysli, obsahující meditativní cvičení a nauky o zušlechťování charakteru.

„Ceny si vážím, protože se díky ní dostává publicity problémům, které mě znepokojují, a také dává důvěryhodnost postojům, které jsem zaujal,“ řekl Matas v rozhovoru pro The Epoch Times.

Kilgourova-Matasova rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2009 uvádí: „Čínská vláda a její agentury v mnoha částech země, zejména v nemocnicích, ale také ve vazebních zařízeních a lidových soudech, od roku 1999 usmrtila velký, ale neznámý počet vězňů svědomí z Falun Gongu. Jejich životně důležité orgány, včetně ledvin, jater, rohovek a srdcí, byly nedobrovolně odebrány za účelem prodeje za vysoké ceny, někdy cizincům, kteří obvykle čelí dlouhému čekání na dobrovolné dárcovství těchto orgánů ve svých domovských zemích,“ uvádí zpráva.

Co se naučili během pronásledování Falun Gongu, dnes praktikují na Ujgury

Dnes, patnáct let po vydání zprávy, Čínská komunistická strana v praktikách pokračuje a tyto akce dokonce zrychlila, říká Matas.

„Zrychluje se to, protože transplantační kapacita v Číně se stále zvyšuje se skutečným zjevným nárůstem alternativních zdrojů,“ řekl Matas.

Podle Matase čínský režim stále zneužívá vězněné příznivce Falun Gongu k násilným odběrům orgánů, a to v masovém měřítku. Jenomže populace této skupiny se podle Matase v průběhu času „vyčerpala“, čínský režim hledal další „zdroje“ a našel je v ujgurské populaci – v provincii Sin-ťiang.

Transplantační průmysl v Číně vyvinul sofistikovanější technologie a dodavatelské řetězce pro distribuci extrahovaných orgánů.

„V roce 2006 neexistoval systém distribuce orgánů na národní úrovni a všechno, všechny orgány jsou odebírány lokálně. Díky tomu Ujgurové, kteří jsou v Sin-ťiangu, nejsou tak snadno přístupní,“ řekl Matas.

„Existuje také vývoj v oblasti transplantační technologie. Orgány dnes mohou být uchovávány mimo tělo delší dobu, než tomu bylo dříve. Takže orgány, které dnes odebírají v Sin-ťiangu, je možné přepravovat po celé Číně.“

Článek byl redakčně zkrácen. Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Odezva mezinárodního společenství

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Chinatribunal.com)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2008 první zemí, která uvedla v platnost zákon zakazující transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016), Norsko (2017) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká BritánieUSA nebo Česká republika.

Uprostřed nezvěstná paní Liou Čching-č‘. (Munghui.org) Na pozadí jsou fotografie některých z více než 700 nemocnic po celé Číně, které obsahují transplantační centra. Fotografie uprostřed zachycuje lékaře, kteří v chladícím boxu přinášejí čerstvé orgány k transplantaci v nemocnici v provincii Che-nan, 16. srpna 2012. (The Epoch Times)

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

Řada nevládních organizací [1] potvrzuje existenci podrobných zdravotních prohlídek vězňů ze skupin Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané. Krátké čekací lhůty na orgány, minimálně 60 tisíc ročně prováděných transplantací a nízký počet dobrovolných dárců.

Podle poslední zprávy české nevládní organizace IRCC z října 2019, 90 % vybavení pro transplantace dováží do Číny západní společnosti. Množství dováženého materiálu taktéž naznačuje masivní množství prováděných transplantací.

Deník The Epoch Times kauzu nelegálních transplantací podrobně sleduje.


[1] Poznámky:záznamy z prováděných vyšetřování

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line

Související články

Přes 600 zákonodárců z 30 zemí žádá Peking o „okamžité ukončení“ pronásledování Falun Gongu
Přes 600 zákonodárců z 30 zemí žádá Peking o „okamžité ukončení“ pronásledování Falun Gongu
Francie: 60 zákonodárců je znepokojeno praktikami čínských transplantačních center. Navrhují nový zákon
Francie: 60 zákonodárců je znepokojeno praktikami čínských transplantačních center. Navrhují nový zákon
USA musejí udělat více pro ukončení nuceného odběru orgánů v Číně, panel expertů
USA musejí udělat více pro ukončení nuceného odběru orgánů v Číně, panel expertů
Británie: Ministr obdržel zprávu o zneužívání transplantační chirurgie v Číně, vláda odmítla prozradit její obsah WHO
Británie: Ministr obdržel zprávu o zneužívání transplantační chirurgie v Číně, vláda odmítla prozradit její obsah WHO
4 srdce za 10 dní: Čínská orgánová banka dodává „na základě poptávky“, sílí obavy z násilných odběrů orgánů
4 srdce za 10 dní: Čínská orgánová banka dodává „na základě poptávky“, sílí obavy z násilných odběrů orgánů
Ujgurské etnikum, národ určený k „vyhlazení“?
Ujgurské etnikum, národ určený k „vyhlazení“?
Represe čínského režimu proti svobodě víry jsou nejhorší od dob kulturní revoluce, říkají účastníci semináře
Represe čínského režimu proti svobodě víry jsou nejhorší od dob kulturní revoluce, říkají účastníci semináře
Gudrun Kuglerová: Obchod s orgány v Číně stojí lidské životy. Musíme se více angažovat
Gudrun Kuglerová: Obchod s orgány v Číně stojí lidské životy. Musíme se více angažovat
Čínský transplantační chirurg sděluje svá podezření o zneužívání politických vězňů k transplantacím
Čínský transplantační chirurg sděluje svá podezření o zneužívání politických vězňů k transplantacím
O novele zákona, transplantačním turismu do Číny a nedobrovolných dárcích orgánů hovoříme s Olgou Richterovou
O novele zákona, transplantačním turismu do Číny a nedobrovolných dárcích orgánů hovoříme s Olgou Richterovou
Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje, uvádí Česká televize
Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje, uvádí Česká televize
20. července začalo v Číně pronásledování Falun Gongu. Přineslo tisíce obětí na životech
20. července začalo v Číně pronásledování Falun Gongu. Přineslo tisíce obětí na životech
Chápu lidi, kteří tomu nevěří, ale skutečně se to děje, říká doktor Kaňkovský
Chápu lidi, kteří tomu nevěří, ale skutečně se to děje, říká doktor Kaňkovský
Západní firmy do Číny vyvážejí vybavení k transplantacím. Měly by řešit etická hlediska?
Západní firmy do Číny vyvážejí vybavení k transplantacím. Měly by řešit etická hlediska?
Pět stran žádá sněmovnu o projednání pronásledování menšin a odebírání orgánů vězňům v Číně
Pět stran žádá sněmovnu o projednání pronásledování menšin a odebírání orgánů vězňům v Číně
Studenti mělnického gymnázia vyzývají poslance – postavte se porušování lidských práv v Číně
Studenti mělnického gymnázia vyzývají poslance – postavte se porušování lidských práv v Číně
Západní firmy se podílejí na nucených odběrech orgánů v Číně, vyvážejí tam 90 % vybavení k transplantacím
Západní firmy se podílejí na nucených odběrech orgánů v Číně, vyvážejí tam 90 % vybavení k transplantacím
Experti vyzývají OSN, aby vyšetřila zabíjení náboženských disidentů v Číně pro jejich orgány
Experti vyzývají OSN, aby vyšetřila zabíjení náboženských disidentů v Číně pro jejich orgány
Transplantace v Číně, zneužívání vězňů a selhání odborných časopisů
Transplantace v Číně, zneužívání vězňů a selhání odborných časopisů
Zmizela v zadržovacím centru, její manžel se obává, že ji zabili pro její orgány
Zmizela v zadržovacím centru, její manžel se obává, že ji zabili pro její orgány

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.