Kanadský advokát, kterého dobře znají příznivci meditační praxe Falun Gong, Ujgurové a další utlačované menšiny v Číně, získal ocenění za boj proti masivnímu porušování lidských práv a za odvážné vyšetřování násilného odebírání orgánů politickým vězňům.

David Matas, kanadský právník a obhájce lidských práv, se stal prvním držitelem ocenění Global Humanitarian Leader of the Year, které udílí humanitární skupina Kanaďané za podporu uprchlíků.

Skupina spolupracuje s kanadskou vládou, aby přinesla uvolnění mezinárodního napětí a poskytla příležitost k novému životu lidem, kteří byli nuceni opustit svoji zem. Toto ocenění se uděluje jednotlivcům nebo organizacím za zásluhy o prosazování hodnot bezúhonnosti, rovnosti a dodržování mezinárodního práva.

„Chceme vyjádřit uznání Davidovu obrovskému přínosu k záchraně životů a spravedlnosti tím, že se postavil proti strašlivým zločinům nucených odběrů orgánů v Číně. Zabíjení lidí kvůli jejich orgánům je nejkrutější a nejbarbarštější praxí a musí se zastavit“ uvedla spolupředsedkyně humanitární skupiny Dr. Aliya Khanová v tiskové zprávě 6. ledna.

David Matas je jedním ze zakladatelů mezinárodní koalice ETAC, která sdružuje právníky, akademiky, specialisty na etiku, lékaře, vědce a obhájce práv. Koalice se soustřeďuje na vyšetřování případů zneužívání transplantační chirurgie v Číně.

První vyšetřovací zprávu z této oblasti přinesl právě David Matas, společně s bývalým kanadským státním návladním Davidem Kilgourem. Zpráva sledovala několik důkazních linií, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří nahrané telefonní hovory vyšetřovatelů s nemocničním personálem, výpovědi bývalých vězňů a data získávaná o činnosti čínských nemocnic a transplantačních center.

Vyšetřování v roce 2006 shrnuli Kilgour s Matasem ve zprávě, kterou dramaticky nazvali „Krvavá sklizeň“. Podle jejich vyšetřování bylo do roku 2006 zneužito k orgánovým transplantacím více než 40 tisíc vězněných následovníků Falun Gongu.

Později se do vyšetřování zapojil investigativní novinář Ethan Gutmann, který v roce 2014 vydal knihu shrnující jeho sedm let dlouhý terénní výzkum a více než 100 rozhovorů s bývalými čínskými policisty, obyvateli, politickými vězni, lékaři nebo disidenty.

Matas, Kilgour i Gutmann byli nominováni na Nobelovu cenu míru za odvážné aktivity během vyšetřování státem řízeného pronásledování a nuceného odebírání orgánů následovníkům Falun Gongu, metody pro zušlechťování těla a mysli, obsahující meditativní cvičení a nauky o zušlechťování charakteru.

„Ceny si vážím, protože se díky ní dostává publicity problémům, které mě znepokojují, a také dává důvěryhodnost postojům, které jsem zaujal,“ řekl Matas v rozhovoru pro The Epoch Times.

Kilgourova-Matasova rozšířená vyšetřovací zpráva z roku 2009 uvádí: „Čínská vláda a její agentury v mnoha částech země, zejména v nemocnicích, ale také ve vazebních zařízeních a lidových soudech, od roku 1999 usmrtila velký, ale neznámý počet vězňů svědomí z Falun Gongu. Jejich životně důležité orgány, včetně ledvin, jater, rohovek a srdcí, byly nedobrovolně odebrány za účelem prodeje za vysoké ceny, někdy cizincům, kteří obvykle čelí dlouhému čekání na dobrovolné dárcovství těchto orgánů ve svých domovských zemích,“ uvádí zpráva.

Co se naučili během pronásledování Falun Gongu, dnes praktikují na Ujgury

Dnes, patnáct let po vydání zprávy, Čínská komunistická strana v praktikách pokračuje a tyto akce dokonce zrychlila, říká Matas.

„Zrychluje se to, protože transplantační kapacita v Číně se stále zvyšuje se skutečným zjevným nárůstem alternativních zdrojů,“ řekl Matas.

Podle Matase čínský režim stále zneužívá vězněné příznivce Falun Gongu k násilným odběrům orgánů, a to v masovém měřítku. Jenomže populace této skupiny se podle Matase v průběhu času „vyčerpala“, čínský režim hledal další „zdroje“ a našel je v ujgurské populaci – v provincii Sin-ťiang.

Transplantační průmysl v Číně vyvinul sofistikovanější technologie a dodavatelské řetězce pro distribuci extrahovaných orgánů.

„V roce 2006 neexistoval systém distribuce orgánů na národní úrovni a všechno, všechny orgány jsou odebírány lokálně. Díky tomu Ujgurové, kteří jsou v Sin-ťiangu, nejsou tak snadno přístupní,“ řekl Matas.

„Existuje také vývoj v oblasti transplantační technologie. Orgány dnes mohou být uchovávány mimo tělo delší dobu, než tomu bylo dříve. Takže orgány, které dnes odebírají v Sin-ťiangu, je možné přepravovat po celé Číně.“

Článek byl redakčně zkrácen. Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Odezva mezinárodního společenství

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Chinatribunal.com)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2008 první zemí, která uvedla v platnost zákon zakazující transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016), Norsko (2017) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká BritánieUSA nebo Česká republika.

Uprostřed nezvěstná paní Liou Čching-č‘. (Munghui.org) Na pozadí jsou fotografie některých z více než 700 nemocnic po celé Číně, které obsahují transplantační centra. Fotografie uprostřed zachycuje lékaře, kteří v chladícím boxu přinášejí čerstvé orgány k transplantaci v nemocnici v provincii Che-nan, 16. srpna 2012. (The Epoch Times)

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

Řada nevládních organizací [1] potvrzuje existenci podrobných zdravotních prohlídek vězňů ze skupin Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané. Krátké čekací lhůty na orgány, minimálně 60 tisíc ročně prováděných transplantací a nízký počet dobrovolných dárců.

Podle poslední zprávy české nevládní organizace IRCC z října 2019, 90 % vybavení pro transplantace dováží do Číny západní společnosti. Množství dováženého materiálu taktéž naznačuje masivní množství prováděných transplantací.

Deník The Epoch Times kauzu nelegálních transplantací podrobně sleduje.


[1] Poznámky:záznamy z prováděných vyšetřování

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line