Milan Kajínek

29. 12. 2020

Zákonodárci ve Francii připravují zákon namířený na čínský transplantační průmysl, respektive na transplantační turistiku do Číny a další související oblasti. V neprůhledném a násilnými represemi udržovaném totalitním systému zůstává mnoho šedých oblastí. Mezi nimi také otázka odebírání orgánů zadrženým osobám bez jejich předchozího souhlasu. 

V roce 2015 čínský režim veřejně prohlásil, že formálně zakazuje do té doby „legální praktiky“ odebírání orgánů vězňům odsouzeným k smrti. Tento zákaz byl však podle expertů pouhou mediální hrou, protože nebyl doprovázen žádným novým zákonem, ani po jeho vyhlášení nedošlo k poklesu v Číně prováděných transplantací, přestože čínské státní úřady tvrdily, že až 95 % transplantací probíhá díky orgánům odebraným popraveným vězňům.

Šedesát francouzských zákonodárců vyslovilo pochybnosti o původu orgánů transplantovaných v Číně. V září 2020 navrhli nový zákon, který by měl vynucovat větší průhlednost ve vědecké spolupráci mezi čínskými a francouzskými zdravotnickými institucemi.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran prohlásil, že i on sdílí záměr poslanců, ale zároveň podle něho „není nutné vydávat nový zákon“.

Na jeho postoj reagovala poslankyně Frédérique Dumasová, která vede skupinu poslanců prosazující nový zákon. „Musíme aplikovat princip předběžné opatrnosti, pokud nemají francouzské instituce možnost kontrolovat, co se v čínských nemocnicích děje. K čemu by nám jinak byly etické zásady?“ uvedla Dumasová, napsal francouzský deník Le Monde.

Návrh zákona má právě zaručit dodržování uznávaných etických principů, které pro využívání moderních výdobytků transplantační chirurgie ustanovují určité hranice. Diskutovány jsou zejména principy dobrovolného dárcovství, bezplatného darování, uctivé zacházení s tělem zesnulého a podobně.

Francie: 60 zákonodárců je znepokojeno praktikami čínských transplantačních center. Navrhují nový zákon. (Screenshot / YouTube)
Francie: 60 zákonodárců je znepokojeno praktikami čínských transplantačních center. Navrhují nový zákon. (Screenshot / YouTube)

Pro dárcovství orgánů jsou ve Francii stanovena přísná pravidla, za jakých okolností je možné získat souhlas dárce a zajistit, aby darování nemělo negativní dopad na pacienta. Porušení těchto etických pravidel je sankcionováno 7 lety odnětí svobody a pokutou 100 000 euro.

Rozsah transplantací prováděných v čínských státních i soukromých transplantačních centrech dodnes obklopuje mnoho nezodpovězených otázek. Čínská transplantační centra lámou všechny světové rekordy v dostupnosti a rychlosti transplantací.

Experti si již od roku 2006 kladou otázky, odkud pochází tak velké množství orgánů? Kdo jsou jejich dárci? Jak je možné, že jsou čínská centra schopna orgány dodávat do 14 dnů a transplantovat životně důležité orgány v předem naplánovaných termínech?

Poslední souhrnná vyšetřovací zpráva, která přináší odpovědi na závažné otázky, byla publikována týmem vyšetřovatelů v roce 2016. Obviněními z násilných odběrů orgánů zadržovaným členům náboženských nebo etnických menšin v Číně se zabýval také mezinárodní tribunál v Londýně v roce 2019.

Výsledky šetření ukazují, že čínský vězeňský systém byl a stále je významným zdrojem transplantovaných orgánů. Orgány jsou vězňům odebírány násilím, bez jejich svolení. Vězni v procesu odebírání orgánů umírají. Jejich orgány jsou transplantovány za vysoké částky zájemcům z Číny a ze zahraničí. Největšími skupinami politických vězňů, které jsou zneužívány, jsou následovníci meditační praxe Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané.

V nedávné době spustily Spojené státy formální vyšetřování praktik čínského transplantačního průmyslu.

K této oblasti se nedávno vyjadřoval také australský Senát, který vyzval k zařazení australských nemocnic do zákona o zahraničních vztazích, aby bylo zajištěno, že se během spolupráce s čínskými nemocnicemi nezapojí do neetických praktik.

Další iniciativy probíhají v Kanadě, kde Alex Neve, generální tajemník mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International v Kanadě, vyzval kanadskou vládu a vlády po celém světě, aby zakročily a ukončily násilné represe čínského režimu.

„Je zoufalé, že jsme svědky tohoto neutuchajícího a krutého potlačování lidských práv a zároveň v nejlepším případě polovičaté a rozhodně žalostně neadekvátní reakce mezinárodního společenství,“ uvedl Alex Neve na tiskové konferenci v Kanadě 9. prosince 2020.

Odběr orgánů od zemřelých a žijících dárců je v Evropě přísně regulován. Samozřejmě také existuje nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po orgánech. V důsledku tohoto nedostatku orgánů, protože doba čekání na transplantaci je přibližně tři roky a každým rokem se prodlužuje, vzniká transplantační turistika – nemocný odejde do cizí země (Číny) koupit si orgán a nechat si jej transplantovat. 

V Číně dnes operuje přibližně 600 transplantačních center. Experty odhadované množství ročně transplantovaných orgánů je nejméně 60 tisíc, přestože čínské úřady prohlašují, že je to pouze 10 tisíc. Zahraniční analýzy vycházejí ze sledování činnosti, dat a veřejně dostupných informací publikovaných transplantačními centry po celé Číně a z jejich vyhodnocování.

Odezva mezinárodního společenství

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Chinatribunal.com)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2008 první zemí, která uvedla v platnost zákon zakazující transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) Norsko (2017) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká BritánieUSA nebo Česká republika.

Uprostřed nezvěstná paní Liou Čching-č‘. (Munghui.org) Na pozadí jsou fotografie některých z více než 700 nemocnic po celé Číně, které obsahují transplantační centra. Fotografie uprostřed zachycuje lékaře, kteří v chladícím boxu přinášejí čerstvé orgány k transplantaci v nemocnici v provincii Che-nan, 16. srpna 2012. (The Epoch Times)

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.

Řada nevládních organizací [1] potvrzuje existenci podrobných zdravotních prohlídek vězňů ze skupin Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané. Krátké čekací lhůty na orgány, minimálně 60 tisíc ročně prováděných transplantací a nízký počet dobrovolných dárců.

Podle poslední zprávy české nevládní organizace IRCC z října 2019, 90 % vybavení pro transplantace dováží do Číny západní společnosti. Množství dováženého materiálu taktéž naznačuje masivní množství prováděných transplantací.

Deník The Epoch Times kauzu nelegálních transplantací podrobně sleduje.


[1] Poznámky:záznamy z prováděných vyšetřování

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.