Britský lord David Alton předal ministrovi pro inovace lordu Bethellovi 87-stránkovou zprávu, obsahující seznam západních firem, které do Číny prodávají chirurgické vybavení. Parlament podle lorda prozradil, že vláda odmítla odhalit obsah Altonova dopisu Světové zdravotnické organizaci (WHO).

V článku, který publikoval lord Alton 2. listopadu 2020 na své stránce, uvádí, že zpráva, kterou ministrovi předal, přináší důležité informace týkající se problematiky orgánových transplantací v Číně.

Zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně vypracovala česká nezisková organizace IRCC. Dokument obsahuje doložitelný výzkum, jehož výsledky ukazují, že západní firmy vyvážejí do Číny 90 % vybavení k transplantacím. Více zde…

David Alton
David Alton působil 18 let jako člen poslanecké sněmovny a dnes je nezávislým doživotním šlechticem ve Sněmovně lordů Velké Británie. (davidalton.net)

„Zpráva podrobně popisuje mezinárodní pavučinu společností, včetně těch z Velké Británie, které napomáhaly tomu a podporovaly to, co bych popsal jako primitivní barbarské praktiky,“ píše lord Alton.

„Jsem vděčný ministru Bethellovi, s nímž jsem měl možnost promluvit těsně předtím, než jsme vstoupili do tohoto výboru, za to, že si zprávu prohlédl. Doufám, že se zaváže, že se na zprávu podívá podrobněji a řekne, jak hodlá pokročit ve vyšetřování společností, na které se v ní odkazuje.“

Lord Alton, který se v oblasti masivního porušování lidských práv v Číně dlouhodobě angažuje, citoval své zdroje z britského parlamentu, podle nichž vláda odmítla zveřejnit obsah jím zaslaného dopisu Světové zdravotnické organizaci. Více o důvodech vlády uvádíme níže v sekci Proč vláda dokument utajila.

Problém orgánových transplantací v Číně

2. listopadu předložil Alton britské vládě několik dotazů. „Disponuje vláda detailním přehledem o (britských) pacientech, kteří od roku 2015 odcestovali do Číny za účelem transplantace? Jaké plány má vláda ohledně zveřejnění čísel a transplantačních detailů týkajících se těchto pacientů?“

Zájem lorda Altona tuto oblast probudila dlouhodobě vznášená důvodná obvinění čínského režimu ze zneužívání politických vězňů jako nedobrovolných dárců orgánů. Na přelomu roku 2018-2019 probíhal právě v Londýně mezinárodní soudní tribunál, zabývající se zneužíváním různých náboženských a etnických skupin v Číně k orgánovým transplantacím.

Vážení čtenáři, naší prací vyplňujeme mezery na českém trhu s informacemi. Sledujeme události v Číně i v USA z nezávislého úhlu. Podporujeme tradiční kulturu a vzestup morálních hodnot. Podpořte naši činnost darem, podpoříte tak naše zpravodajství. Děkuji Vám,

Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR.

„Spojené království by mělo zbytku světa ukázat, že nebude takovéto způsoby tolerovat,“ – David Alton, člen Sněmovny lordů

Tribunálu předsedal soudce sir Geofrey Nice společně s dalšími šesti experty. Nice vedl v minulosti žalobu proti bývalému jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi v rámci Mezinárodního soudního tribunálu, který byl uspořádán po neúspěšném soudu v Haagu.

„Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje. Po prostudování důkazů a slyšení svědků k tomu došel Mezinárodní tribunál pro Čínu se sídlem v Londýně,“ informovalo koncem prosince 2019 hlavní zpravodajství České televize.

Soudní tribunál během jednoho roku vyslechl více než 50 svědků a prostudoval tisíce stran vyšetřovacích zpráv, které vznikaly od roku 2000.

Konečný verdikt byl pro čínský systém nepříznivý. „Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně byl po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí,“ uvedl tribunál v konečném rozsudku ze 17. června 2019. Více zde…

Britský ministr pro inovace James Nicholas Bethell.
Britský ministr pro inovace James Nicholas Bethell. (Roger Harris / CC BY 3.0)

Proč vláda dokument utajila

„Dnes mi oddělení pro práva na informace v Úřadu pro zahraniční věci, společenství a rozvoj (obdoba Ministerstva zahraničí) zaslalo odpověď na žádost o svobodný přístup k informacím,“ uvedl lord Alton 2. listopadu 2020. „Žádal jsem o zveřejnění korespondence mezi ním a WHO.“

Ve své odpovědi britské ministerstvo zahraničí uvádí: „Některé informace byly zadrženy na základě článku o mezinárodních vztazích“ s odvoláním na zvážení veřejného zájmu ve prospěch zadržení informací.

Ministerstvo dále lordu Altonovi sdělilo, že „zveřejnění informací by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah mezi Spojeným královstvím a Světovou zdravotnickou organizací. To by snížilo schopnost vlády Spojeného království chránit a prosazovat zájmy Spojeného království prostřednictvím jejích vztahů s WHO, což by nebylo ve veřejném zájmu“.

„Zveřejnění informací podrobně popisujících náš vztah s Čínou by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah,“ – ministerstvo zahraničí.

Alton postoj ministerstva „silně zpochybnil“ s odkazem na velké finanční příspěvky, které každoročně Británie posílá do WHO, a popisuje postup ministerstva jako odklon od transparentnosti a otevřené správy.

„Zveřejnění informací podrobně popisujících náš vztah s Čínou by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah,“ dodává ministerstvo, na což Alton reaguje otázkou, „proč by informace týkající se nuceného odběru orgánů a jejich použití v orgánové turistice měly být škodlivé pro naše vztahy s Čínou?“

„Byl bych vděčný, kdyby ministr mohl říci, jak můžeme prokázat naše odhodlání potlačit orgánovou turistiku, která se spoléhá na zdroje orgánů od nedobrovolných dárců,“ uvádí v reakci Alton a dodává, že oběti s odebráním orgánů nesouhlasily, byly zabity a s jejich orgány bylo následně obchodováno.

„Spojené království by mělo zbytku světa ukázat, že nebude takovéto způsoby tolerovat,“ uvádí Alton.

Sněmovna Lordů, 5. září 2016, Londýn, Anglie. (Photo by Kirsty Wigglesworth – WPA Pool/Getty Images)