Britský lord David Alton předal ministrovi pro inovace lordu Bethellovi 87-stránkovou zprávu, obsahující seznam západních firem, které do Číny prodávají chirurgické vybavení. Parlament podle lorda prozradil, že vláda odmítla odhalit obsah Altonova dopisu Světové zdravotnické organizaci (WHO).

V článku, který publikoval lord Alton 2. listopadu 2020 na své stránce, uvádí, že zpráva, kterou ministrovi předal, přináší důležité informace týkající se problematiky orgánových transplantací v Číně.

Zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně vypracovala česká nezisková organizace IRCC. Dokument obsahuje doložitelný výzkum, jehož výsledky ukazují, že západní firmy vyvážejí do Číny 90 % vybavení k transplantacím. Více zde…

David Alton
David Alton působil 18 let jako člen poslanecké sněmovny a dnes je nezávislým doživotním šlechticem ve Sněmovně lordů Velké Británie. (davidalton.net)

„Zpráva podrobně popisuje mezinárodní pavučinu společností, včetně těch z Velké Británie, které napomáhaly tomu a podporovaly to, co bych popsal jako primitivní barbarské praktiky,“ píše lord Alton.

„Jsem vděčný ministru Bethellovi, s nímž jsem měl možnost promluvit těsně předtím, než jsme vstoupili do tohoto výboru, za to, že si zprávu prohlédl. Doufám, že se zaváže, že se na zprávu podívá podrobněji a řekne, jak hodlá pokročit ve vyšetřování společností, na které se v ní odkazuje.“

Lord Alton, který se v oblasti masivního porušování lidských práv v Číně dlouhodobě angažuje, citoval své zdroje z britského parlamentu, podle nichž vláda odmítla zveřejnit obsah jím zaslaného dopisu Světové zdravotnické organizaci. Více o důvodech vlády uvádíme níže v sekci Proč vláda dokument utajila.

Problém orgánových transplantací v Číně

2. listopadu předložil Alton britské vládě několik dotazů. „Disponuje vláda detailním přehledem o (britských) pacientech, kteří od roku 2015 odcestovali do Číny za účelem transplantace? Jaké plány má vláda ohledně zveřejnění čísel a transplantačních detailů týkajících se těchto pacientů?“

Zájem lorda Altona tuto oblast probudila dlouhodobě vznášená důvodná obvinění čínského režimu ze zneužívání politických vězňů jako nedobrovolných dárců orgánů. Na přelomu roku 2018-2019 probíhal právě v Londýně mezinárodní soudní tribunál, zabývající se zneužíváním různých náboženských a etnických skupin v Číně k orgánovým transplantacím.

„Spojené království by mělo zbytku světa ukázat, že nebude takovéto způsoby tolerovat,“ – David Alton, člen Sněmovny lordů

Tribunálu předsedal soudce sir Geofrey Nice společně s dalšími šesti experty. Nice vedl v minulosti žalobu proti bývalému jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi v rámci Mezinárodního soudního tribunálu, který byl uspořádán po neúspěšném soudu v Haagu.

„Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje. Po prostudování důkazů a slyšení svědků k tomu došel Mezinárodní tribunál pro Čínu se sídlem v Londýně,“ informovalo koncem prosince 2019 hlavní zpravodajství České televize.

Soudní tribunál během jednoho roku vyslechl více než 50 svědků a prostudoval tisíce stran vyšetřovacích zpráv, které vznikaly od roku 2000.

Konečný verdikt byl pro čínský systém nepříznivý. „Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně byl po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí,“ uvedl tribunál v konečném rozsudku ze 17. června 2019. Více zde…

Britský ministr pro inovace James Nicholas Bethell.
Britský ministr pro inovace James Nicholas Bethell. (Roger Harris / CC BY 3.0)

Proč vláda dokument utajila

„Dnes mi oddělení pro práva na informace v Úřadu pro zahraniční věci, společenství a rozvoj (obdoba Ministerstva zahraničí) zaslalo odpověď na žádost o svobodný přístup k informacím,“ uvedl lord Alton 2. listopadu 2020. „Žádal jsem o zveřejnění korespondence mezi ním a WHO.“

Ve své odpovědi britské ministerstvo zahraničí uvádí: „Některé informace byly zadrženy na základě článku o mezinárodních vztazích“ s odvoláním na zvážení veřejného zájmu ve prospěch zadržení informací.

Ministerstvo dále lordu Altonovi sdělilo, že „zveřejnění informací by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah mezi Spojeným královstvím a Světovou zdravotnickou organizací. To by snížilo schopnost vlády Spojeného království chránit a prosazovat zájmy Spojeného království prostřednictvím jejích vztahů s WHO, což by nebylo ve veřejném zájmu“.

„Zveřejnění informací podrobně popisujících náš vztah s Čínou by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah,“ – ministerstvo zahraničí.

Alton postoj ministerstva „silně zpochybnil“ s odkazem na velké finanční příspěvky, které každoročně Británie posílá do WHO, a popisuje postup ministerstva jako odklon od transparentnosti a otevřené správy.

„Zveřejnění informací podrobně popisujících náš vztah s Čínou by mohlo potenciálně poškodit dvoustranný vztah,“ dodává ministerstvo, na což Alton reaguje otázkou, „proč by informace týkající se nuceného odběru orgánů a jejich použití v orgánové turistice měly být škodlivé pro naše vztahy s Čínou?“

„Byl bych vděčný, kdyby ministr mohl říci, jak můžeme prokázat naše odhodlání potlačit orgánovou turistiku, která se spoléhá na zdroje orgánů od nedobrovolných dárců,“ uvádí v reakci Alton a dodává, že oběti s odebráním orgánů nesouhlasily, byly zabity a s jejich orgány bylo následně obchodováno.

„Spojené království by mělo zbytku světa ukázat, že nebude takovéto způsoby tolerovat,“ uvádí Alton.

Sněmovna Lordů, 5. září 2016, Londýn, Anglie. (Photo by Kirsty Wigglesworth – WPA Pool/Getty Images)