Západní firmy vyvážejí do Číny 90 % vybavení k transplantacím, říká nová analytická zpráva českého nevládního institutu (IRCC) nazvaná Ekonomika odběru orgánů v Číně. Níže přinášíme rozhovor o obsahu zprávy s ředitelem institutu, panem Lukášem Kudláčkem.

Množství dováženého materiálu naznačuje, že počet prováděných transplantací dalece překračuje oficiální čísla, která uvádějí čínské úřady (10 tisíc prováděných transplantací ročně) a spíše potvrzuje výsledky zahraničních vyšetřovacích a analytických zpráv [1], které odhadují roční obrat více než 700 čínských transplantačních center na 60–100 tisíc transplantací.

Protože dovoz vybavení dalece překračuje oficiální „reálnou poptávku“, vzniká zde řada otázek: nakupují čínské nemocnice několikrát více vybavení, než potřebují? Nebo jsou čísla předkládaná čínskými úřady nepravdivá a z nějakého důvodu zatajují více než 50 tisíc ročně prováděných transplantací?

Analytická zpráva vznikla jako doplňující analýza v rámci mezinárodního vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie, která byla opakovaně obviněna ze zneužívání politických vězňů (Falun Gong, Ujgurové, křesťané a Tibeťané) k orgánovým transplantacím.

„Krátce poté, co jsme zprávu zveřejnili, proběhl útok na naši webovou stránku,“ říká současný analytik IRCC Pavel Porubiak. „Spadla hlavní webová stránka, kterou už nebylo možné obnovit. Museli jsme přejít na bezpečnější hosting, který bude naše data průběžně chránit a stránky budeme znovu vytvářet.“

Zpráva se zaměřuje na celkem tři oblasti. Import transplantačního vybavení ze Západu do Číny, transplantační turistiku do Číny a účast západních lékařů na zprostředkování transplantací.

Z analýzy je také patrné, že  pokud by se západní firmy z etického hlediska rozhodly přestat do Číny dovážet vybavení k transplantacím, čínský transplantační průmysl se postupně zhroutí.

Mapa zemí odkud jsou prokázány cesty orgánových turistů do Číny. (IRCC)
Mapa zemí, odkud jsou prokázány cesty orgánových turistů do Číny. (IRCC)

Poznámky: [1] – záznamy z prováděných vyšetřování.

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)