Emel Akan

20. 11. 2020

WASHINGTON — Čínský režim zneužívá vězněné následovníky Falun Gongu jako nedobrovolné dárce orgánů již více než 20 let, zaznělo na panelu odborníků, kteří naléhají na Spojené státy, aby zintenzivnily své úsilí za ukončení této zavrženíhodné praxe prováděné čínským režimem.

Na virtuálním panelu, pořádaném advokátní skupinou Lékaři proti nucenému odběru orgánů (DAFOH) 19. listopadu 2020, promluvil také kongresman Steve Chabot (republikáni) ze státu Ohio. Ve svém projevu odsoudil praxi nuceného odběru orgánů vězňům svědomí v Číně a označil tyto praktiky za „ohavné a barbarské“.

Podle expertů jsou obtížně uvěřitelné praktiky dostatečně zmapované [1] a doložené, aby se k nim mohly vlády různých zemí seriózně postavit.

Steve Chabot. (Volné dílo)
Steve Chabot

„Sněmovna reprezentantů USA naposledy přijala rezoluci odsuzující pronásledování Falun Gongu přibližně před čtyřmi lety,“ uvedl kongresman Steve Chabot s odkazem na rezoluci H.Res. 343 z roku 2016. „Od té doby se mnozí členové Kongresu a zaměstnanci změnili. Pro mnoho lidí by to tedy mohl být úplně nový problém.“

Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung, někdy také Fa-lun-kung), známý jako Falun Dafa, je duchovní praxe, která zahrnuje pět meditativních cvičení a učení o morálních principech pravdivosti, soucitu a tolerance, po tisíciletí uznávaných v Číně školami buddhismu a taoismu.

Tuto praxi čínský režim v posledních dvou desetiletích tvrdě potlačuje. Stovky tisíc příznivců této duchovní praxe byly zatčeny a uvrženy do vězení, pracovních táborů a center pro takzvanou politickou „převýchovu“, též známých jako centra pro „vymývání mozků“. Nevládní organizace zdokumentovaly četné případy mučení vězňů, ve snaze přinutit je, aby se zřekli své víry.

Kongresman Chabot uvedl, že pracuje na nové legislativě, která by zajistila, že bude možné komunistickou stranu v Číně hnát ke zodpovědnosti za nucené odebírání orgánů následovníků Falun Gongu.

„Legislativa ještě není úplná. Stále jednáme, ale doufám, že brzy budeme mít návrh zákona,“ řekl Chabot.

David Kilgour, David Matas a Ethan Gutmann zveřejnili v červnu 2016 novou zprávu mapující činnost transplantačních center v Číně. (Si Gross)
David Kilgour, David Matas a Ethan Gutmann zveřejnili v červnu 2016 novou zprávu mapující činnost transplantačních center v Číně. (Si Gross)

Zprávy o nuceném odběru orgánů příznivcům Falun Gongu v Číně se poprvé objevily v roce 2006. Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour a právník v oblasti lidských práv David Matas tehdy provedli nezávislá vyšetřování, která shrnuli ve zprávě Bloody harvest.

Později problematiku zkoumal také investigativní novinář Ethan Gutmann, který shrnul své sedm let dlouhé terénní vyšetřování v knize Jatka.

Vyšetřovatelé Kilgour a Matas, novinář Guttman i organizace DAFOH, byli za svoji práci v různých letech nominováni na Nobelovu cenu míru.

Matt Salmon. (Volné dílo)
Matt Salmon

Matt Salmon, viceprezident pro vládní záležitosti na Arizonské státní univerzitě a bývalý reprezentant USA, vyzval ke konkrétnějším opatřením k zastavení obchodu s orgány.

„Nejsem si jistý, zda je pouhé vydávání návrhů zákona odsuzujících praktiky dostačující. Myslím, že musíme mít konkrétní legislativu, která skutečně není bezzubá,“ řekl.

Salmon navrhl, že jedním ze způsobů, jak zakročit proti této praxi, je uvalit sankce na Američany, kteří nakupují nebo využívají odebrané orgány z Číny, a také na podniky, které se touto praxí zabývají.

„Jestli proti tomu tady ve Spojených státech opravdu zakročíme, bude to velký rozdíl,“ řekl.

Podle zástupce ředitele mezinárodní organizace DAFOH, pana Weldona Gilcrease, je Čína jedinou zemí, o které je známo, že je zde černý obchod s orgány řízen státními úředníky.

Weldon Gilcreas. (Televize NTD)
Weldon Gilcreas

„Je to opravdu jediné místo, kde se to může stát,“ řekl během diskuse Gilcrease. „V této zemi vláda provozuje zdravotnická zařízení, soudnictví, vězeňský systém, pracovní tábory, armádu a vojenské nemocnice. Skutečně má vše pod svou kontrolou, takže je skutečně schopna organizovat nucené odebírání orgánů.“

Podle právníka Hamida Sabiho by měla být činnost čínského režimu vyšetřována Organizací spojených národů (OSN). Sabi působil jako právní zástupce mezinárodního soudního tribunálu v Londýně.

„Nešťastná situace současného politického prostředí je však taková, že kvůli síle velkých států, jako je Čína, je velmi obtížné donutit jakoukoli organizaci OSN k vyšetřování takových zvěrstev,“ uvedl během diskuse Hamid Sabi.

původního článku přeložil a upravil M. K.


Reakce světových vlád

Zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. (Diliff / CC BY-SA 3.0)
Zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. (Diliff / CC BY-SA 3.0)

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgie nebo Česká republika.

Na přelomu let 2018 a 2019 proběhl v Londýně mezinárodní soudní tribunál, který se věnoval přezkoumání všech dosud vznesených obvinění čínských transplantačních center, nemocnic a čínského režimu ze zneužívání následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů k orgánovým transplantacím.

„Členové Tribunálu jsou si jisti, jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností, že v Číně se po dlouhé časové období praktikuje nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí,“ uvádí mimo jiné konečný rozsudek tribunálu.

V Číně nefunguje dárcovský systém jako v západních zemích, ale jedná se o systém „on demand“, tedy „na poptávku“, což v praxi znamená, že ten, kdo si orgán objedná a zaplatí požadovanou cenu, ten jej získá. Na Západě se transplantační chirurgie řídí přísnými etickými pravidly a má sloužit přednostně k záchraně lidských životů z dobré vůle dárce.

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí. OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí rady OSN.

Již 21. listopadu 2008 vyzvala OSN Čínskou vládu, aby provedla nezávislé vyšetřování tvrzení, že byli někteří praktikující Falun Gongu mučeni a že jim byly násilně odebrány tělesné orgány, anebo aby pověřila vyšetřováním třetí stranu. Čínský režim dodnes šetření nerealizoval.

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Chuang Ťie-fu, mluvčí čínského transplantačního odvětví míjí reportéry na nedávné konferenci Transplantační společnosti v Hongkongu, 19. září 2016. (Yu Kong / Epoch Times)

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily, uvedl list The Guardian.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.


Poznámky: [1] – záznamy z prováděných vyšetřování.

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

China Tribunal: Mezinárodní tribunál zasedající v Londýně prováděl několikaměsíční šetření, vypovídalo více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších. 17. června 2019 vydal závěrečnou zprávu. On-line (anglicky)

IRCC: Česká nevládní organizace vydala v říjnu 2019 vyšetřovací zprávu nazvanou Ekonomika odběru orgánů v Číně, která analyzuje účast západních společností a lékařů na ilegálních odběrech orgánů v Číně. On-line

Související články

4 srdce za 10 dní: Čínská orgánová banka dodává „na základě poptávky“, sílí obavy z násilných odběrů orgánů
4 srdce za 10 dní: Čínská orgánová banka dodává „na základě poptávky“, sílí obavy z násilných odběrů orgánů
Británie: Ministr obdržel zprávu o zneužívání transplantační chirurgie v Číně, vláda odmítla prozradit její obsah WHO
Británie: Ministr obdržel zprávu o zneužívání transplantační chirurgie v Číně, vláda odmítla prozradit její obsah WHO
Britský parlament projednává návrh zákona o boji proti obchodování s orgány, problémová je především Čína
Britský parlament projednává návrh zákona o boji proti obchodování s orgány, problémová je především Čína
Chápu lidi, kteří tomu nevěří, ale skutečně se to děje, říká doktor Kaňkovský
Chápu lidi, kteří tomu nevěří, ale skutečně se to děje, říká doktor Kaňkovský
Čínský transplantační chirurg sděluje svá podezření o zneužívání politických vězňů k transplantacím
Čínský transplantační chirurg sděluje svá podezření o zneužívání politických vězňů k transplantacím
Experti vyzývají OSN, aby vyšetřila zabíjení náboženských disidentů v Číně pro jejich orgány
Experti vyzývají OSN, aby vyšetřila zabíjení náboženských disidentů v Číně pro jejich orgány
Finále soutěže o nejlepší plakát upozorňující na zneužívání disidentů k transplantacím
Finále soutěže o nejlepší plakát upozorňující na zneužívání disidentů k transplantacím
Gudrun Kuglerová: Obchod s orgány v Číně stojí lidské životy. Musíme se více angažovat
Gudrun Kuglerová: Obchod s orgány v Číně stojí lidské životy. Musíme se více angažovat
Mezinárodní tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím
Mezinárodní tribunál vynesl rozsudek – čínské nemocnice zneužívají vězně svědomí k transplantacím
Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje, uvádí Česká televize
Obchod s orgány vězněných občanů v Číně pokračuje, uvádí Česká televize
Pět stran žádá sněmovnu o projednání pronásledování menšin a odebírání orgánů vězňům v Číně
Pět stran žádá sněmovnu o projednání pronásledování menšin a odebírání orgánů vězňům v Číně
Tchaj-pej stáhlo žalobu proti autorovi knihy Jatka, která  odhaluje zločiny čínského transplantačního průmyslu
Tchaj-pej stáhlo žalobu proti autorovi knihy Jatka, která odhaluje zločiny čínského transplantačního průmyslu
Transplantace v Číně, zneužívání vězňů a selhání odborných časopisů
Transplantace v Číně, zneužívání vězňů a selhání odborných časopisů
Západní firmy do Číny vyvážejí vybavení k transplantacím. Měly by řešit etická hlediska?
Západní firmy do Číny vyvážejí vybavení k transplantacím. Měly by řešit etická hlediska?
Experti: Trumpova administrativa urychluje proces odpoutání finančního sektoru USA od Číny
Experti: Trumpova administrativa urychluje proces odpoutání finančního sektoru USA od Číny
Zmizela v zadržovacím centru, její manžel se obává, že ji zabili pro její orgány
Zmizela v zadržovacím centru, její manžel se obává, že ji zabili pro její orgány

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.