V souvislosti s letošním výročím počátku násilných represí čínského režimu proti duchovnímu hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung) uveřejňujeme sérii článků, které toto téma a s ním spojené aktuální události pokrývají.

„Jak víme, republikáni i demokraté, ač často názorově rozděleni, jsou v těchto otázkách schopni nalézat shodu!“ komentuje poslankyně za ODS paní Eva Decroix nedávný návrh Zákona na ochranu Falun Gongu podpořený oběma politickými stranami amerického Kongresu. „To dle mého názoru jasně svědčí o významu a důležitosti této agendy!“

Diskutovaný návrh zákona (pdf) se zaměřuje na výsledky vyšetřování [1] případů nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí, k němuž v Číně podle soudního tribunálu dochází dlouhodobě a se souhlasem státu.

Eva Decroix (ODS) sdělila deníku Epoch Times, že se jako předsedkyně sněmovního Podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv tématem v minulosti několikrát zabývala na parlamentní úrovni.

„Udržuji pravidelné kontakty se zástupci náboženských a etnických menšin žijících v Číně. Ve sněmovně jsme pořádali drobná setkání s nimi, v Senátu následně probíhala i konference, která se jejich postavení věnovala,“ říká Decroix.

Poslankyně Eva Decroix (ODS) v Poslanecké sněmovně během tiskové konference po konferenci zaměřené na problematiku vztahů mezi Českou republikou a Čínou, 20. února 2023. (The Epoch Times)
Poslankyně Eva Decroix (ODS) v Poslanecké sněmovně během tiskové konference po konferenci zaměřené na problematiku vztahů mezi Českou republikou a Čínou, 20. února 2023. (The Epoch Times)

Podle poslankyně, která je zároveň členkou Meziparlamentní aliance pro Čínu (IPAC), se „tato témata v současné době otevírají v legislativních orgánech mnoha zemí Západu, včetně České republiky“.

IPAC tvoří zákonodárci z celého světa a vede ji skupina spolupředsedů, což jsou vysoce postavení politici z reprezentativního průřezu hlavních světových politických stran, uvádí aliance na svých webových stránkách.

Podle poslankyně je dodržování práv ze strany čínského režimu „více než problematické“ a je třeba „vytvářet povědomí“ o situaci v Číně. Zahraniční jednání a postoje vůči zemím, jako je Čína, má podle Decroix důležitost na stav demokracie i v naší zemi. „Věřím totiž, že kvalita naší demokracie není pouze o domácí politice, ale odráží i stav v širším světě.“

I když se její sněmovní podvýbor otázkám nedobrovolných odběrů orgánů vězňům za účelem provádění komerčních transplantací prozatím konkrétně nezabýval, „nemohu vyloučit, že i tento konkrétní bod se na jednání podvýboru v budoucnu objeví“, říká předsedkyně podvýboru.

Podle Evy Decroix je v západních zemích velice problematické docílit „vymahatelnost přijatých opatření“. Přestože to poslankyně považuje za „zásadní“, je to podle ní „oblast, v níž na Západě stále máme určité mezery“.

Porušování lidských práv ze strany Pekingu poslankyně „kategoricky odsoudila“ a dodala, že o problematice „velmi živě diskutovala“ na nedávném Copenhagen Democracy Summitu v Dánsku, kde se setkala s řadou obránců lidských práv osobně.

„Tyto kontakty se zástupci etnických a náboženských menšin mě utvrzují v přesvědčení o univerzalismu konceptu lidských práv, tak jak je obsažen ve Všeobecné deklaraci lidských práv a prosazován řadou mezinárodních organizací v čele s OSN,“ sdělila Decroix deníku Epoch Times.

Poslankyně Eva Decroix (ODS) v Poslanecké sněmovně během konference zaměřené na problematiku vztahů mezi Českou republikou a Čínou, 20. února 2023. (The Epoch Times)
Poslankyně Eva Decroix (ODS) v Poslanecké sněmovně během konference zaměřené na problematiku vztahů mezi Českou republikou a Čínou, 20. února 2023. (The Epoch Times)

„V tomto se domnívám, že je potřeba jasně odmítnout teze o nekompatibilitě Všeobecné deklarace lidských práv s určitými kulturními okruhy či hodnotovými rámci, jak se v posledních letech snaží prezentovat řada autoritářských režimů,“ říká poslankyně v narážce na Komunistickou stranu Číny.

Podle poslankyně Evy Decroix je v českém parlamentním prostředí obtížné nastavit diskutovanou problematiku chování čínského režimu „jako jednoho ze stěžejních témat, neboť problematika Číny obecně je vzhledem ke geografické vzdálenosti přeci jenom stále poměrně vzdálená“.

„Obecně považuji jakoukoli iniciativu, která cílí na zvýšení povědomí o stavu lidských práv v Číně, za prospěšnou a vítám ji,“ uzavírá Decroix komentář k návrhu Zákona na ochranu Falun Gongu.