Skupina amerických lékařů zaujímá stanovisko k plošnému „vraždění vězňů svědomí kvůli jejich orgánům, které provádí čínský režim“, a vyzývá americké úřady a lékaře, aby učinili vše, co je v jejich silách, aby napomohli k zastavení tohoto „zneužívání nevinných lidí“.

Podle prohlášení, které začátkem tohoto měsíce vydala Asociace amerických lékařů a chirurgů, existují „přesvědčivé důkazy“[1] poukazující na to, že Komunistická strana Číny (KS Číny) vězní v zemi náboženské, etnické a jiné menšiny a provádí na nich nucené odběry orgánů.

Skupina rovněž vyzvala americkou vládu a lékaře, aby přestali školit nebo vzdělávat zdravotníky z Číny – nebo jakéhokoli jiného totalitního režimu – v dovednostech, které by mohly být využity k tomuto typu zločinu.

„Jednoznačně to odsuzujeme. Je to naprosto barbarské, nelidské a neetické. V žádném případě to nelze ospravedlnit,“ řekl deníku The Epoch Times dr. Richard Amerling, bývalý prezident asociace a současný člen jejího představenstva. „Nemůžete někomu násilím odebrat orgány, to je nejhrubší porušení tělesné autonomie, jež může existovat.“

„V podstatě popraví živého člověka tím, že mu vyjmou srdce – technicky je stále naživu, není mrtvý. Je to naprosto strašné.“

V roce 2019 dospěl Čínský tribunál (China Tribunal), nezávislá expertní skupina, k závěru, že čínský režim již léta provádí nucené odběry orgánů vězňům svědomí, a to ve značném rozsahu.

Tribunál rovněž dospěl k závěru, že hlavním zdrojem jsou věznění příznivci Falun Gongu – duchovní praxe, kterou režim systematicky pronásleduje již více než dvě desetiletí. Podle odborníků jsou ohroženi také Ujgurové a další pronásledované menšiny v severozápadní Číně, Tibeťané a křesťané.

Obvinění, že komunistický režim zabíjí praktikující Falun Gongu, aby mohl jejich orgány prodávat k transplantacím, se poprvé objevila v roce 2006. Od té doby četná vyšetřování potvrdila hrůzné detaily těchto zvěrstev.

„Je těžké čelit tomuto zlu,“ prohlásil doktor Amerling. „Domnívám se, že lidé se vyhýbají pohledu na takové věci. A když to nekonfrontujete a prostě to zametete pod koberec a předstíráte, že to neexistuje, život je pak v mnoha ohledech jednodušší.“

„Ale jakmile si uvědomíte, že se to děje, je nutné reagovat. Jde o příliš barbarský čin. Civilizovaná země nemůže dovolit, aby to pokračovalo bez jakéhokoli vyjádření.“

Dr. Amerling, který je nefrologem již více než 30 let, se domnívá, že nucené odběry orgánů musí být lékařským společenstvím důrazně odsouzeny.

„Je to naprosto otřesné a děsivé pomyšlení, že se to děje – lidé zneužívají lékařské znalosti k takovým ďábelským činům,“ dodal.

Dr. Amerling je přesvědčen, že lékařské společnosti mají povinnost se proti takovému zneužívání bránit tím, že ho zveřejní a vykážou čínský personál z amerických lékařských vzdělávacích kruhů.

„Proč školíme tyto lékaře? Proč je vzděláváme? Proč jim umožňujeme, aby se jakýmkoli způsobem podíleli na našem lékařství?“ zeptal se. „Měli bychom jim zakázat jakoukoli účast v americkém lékařském systému, tečka. Neměli by být školeni v našich nemocnicích. Nemělo by jim být dovoleno přednášet na našich konferencích. Nemělo by jim být dovoleno publikovat články v americké žurnalistice.“

Podle doktora Amerlinga by potrestání těchto lékařů a zákaz vstupu do Spojených států vyslalo vládě signál, že jsme si vědomi jejich záměrů.

Jistá nezisková transplantační organizace to již uskutečňuje. Mezinárodní společnost pro transplantace srdce a plic, největší světová organizace zabývající se výzkumem onemocnění srdce a plic v konečném stadiu, v roce 2022 uvedla (zdroj), že již nebude přijímat výzkumné práce „zahrnující orgány nebo tkáně od lidských dárců z Čínské lidové republiky“, a to kvůli řadě důkazů[1] o systematickém násilném odebírání orgánů od dárců, kteří s tím nesouhlasili.

Výzva k akci v USA

Odběr orgánů je pro KS Číny výnosný byznys. Během slyšení před podvýborem Evropského parlamentu pro lidská práva v roce 2021 Geoffrey Nice, který předsedal Čínskému tribunálu, uvedl, že čínský režim může z těla každé oběti získat až 500 000 dolarů.

Odborníci odhadují, že v Číně se ročně uskuteční 60 000 až 100 000 transplantací, což je mnohem více než oficiální počet 10 000, který režim uvádí. Orgány pro tyto další transplantace jsou podle nich převážně získávány od vězňů svědomí.

Dr. Amerling vyzval americkou vládu, aby využila svého „výsadního postavení“ díky kontrole amerických bank a pomohla ukončit odebírání orgánů.

Je přesvědčen, že zákaz školení čínských lékařů v USA by měl být národní politikou. Podle obhájců však problémy přetrvávají, protože KS Číny má vliv na americké instituce prostřednictvím darů a grantů, kterými si účinně kupuje jejich mlčení. Čínský režim věnoval v posledních třech desetiletích univerzitám více než tři miliardy dolarů a odborníci se domnívají, že to je jen špička ledovce.

Američtí zákonodárci nedávno zvýšili úsilí o potírání nucených odběrů orgánů v Číně.

V červnu představil republikán Scott Perry (R-Pa.) zákon na ochranu Falun Gongu (H.R. 4132). Cílem návrhu zákona je uvalit sankce na osoby, které se podílejí na nuceném odebírání orgánů v Číně, a zakázat jim vstup do Spojených států. Rovněž by stanovil politiku USA vyhnout se spolupráci s komunistickou Čínou v oblasti transplantací orgánů a koordinovat úsilí se spojenci a multilaterálními institucemi o sankcionování tohoto režimu. Více…

V červnu byl také v Texasu podepsán zákon, který zakazuje zdravotním pojišťovnám financovat transplantace orgánů, při nichž jsou použity orgány pocházející z Číny nebo jiné země, o níž je známo, že se podílí na násilných odběrech orgánů. Více…

V březnu Sněmovna reprezentantů drtivou většinou schválila zákon o zastavení nucených odběrů orgánů, který postihuje všechny, kdo se na těchto praktikách podílejí. Více…

Dr. Amerling uvítal tyto legislativní reakce a doufal, že se k jeho organizaci připojí i ostatní a zaujmou k nim stanovisko.

„Slova mají dopad. Nemůžeme Číňanům dovolit, aby jim to prošlo,“ doplnil.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), on-line (česky)

CHINA TRIBUNAL je nezávislý soudní tribunál, který probíhal v roce 2019 v Londýně. Tribunál byl zformován na popud mezinárodního sdružením ETAC, které vzniklo v roce 2014 za účelem obrany lékařské etiky v reakci na případy násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně. On-line (anglicky)

DAFOH je nezisková organizace Lékaři proti nuceným odběrům orgánů, založená lékařskými profesionály. Zaměřuje se na sběr informací a osvětovou činnost v lékařských kruzích. On-line (anglicky)

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC je mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně. Jedná se o koalici právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)